START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Rhopalidae   >>   Stictopleurus pictus

Na podstawie: "Heteroptera Poloniae 1. Coreoidea. Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae". B. Lis, A. Stroiński, J. Lis. Opole 2008.

Oznaczanie niektórych gatunków z rodzaju Stictopleurus wymaga analizy budowy otworu VII segmentu samicy lub pygoforu samca.

Stictopleurus pictus:
Głowa w zarysie trójkątna; długość włosków na głowie mniejsza od średnicy II członu czułków; czułki stosunkowo cienkie; ich pierwszy człon najkrótszy, zwężony u podstawy; III człon czułków krótszy od IV; bruzda w przedniej części przedplecza na swych zewnętrznych końcach tworzy całkowicie zamkniętą pętelkę, przedplecze przed bruzdą wybrzuszone w formie nie punktowanego żeberka (rys. 27); przedplecze z podłużnymi smugami, na przemian jasnymi i ciemnymi; ciało zabarwione na czerwonożółto lub czerwonobrązowe; szczyt tarczki szeroko zaokrąglony; przykrywka między żyłkami na ogół wcale lub słabo zesklerotyzowana (tylko u Corizus w pełni zesklerotyzowana); żyłki wyraźne; uda bez kolców, na wierzchołku nieznacznie rozszerzone; ujścia gruczołów na zapiersiu niewidoczne (zakryte przez biodra środkowej pary odnóży); metapleury w zarysie czworokątne, na całej powierzchni jednolicie punktowane, ich górna krawędź (patrząc z boku) nie wyciągnięta ku tyłowi, bruzda bardzo słabo zaznaczona lub jej brak; szerokość otworu VII segmentu samic mniejsza od jego wysokości (rys. 28, 29); tylna krawędź pygoforu z wyraźnym kolcem w środku (rys. 31, 32); długość ciała 5,5-7,5 mm.

Rysunki za Lis B., Stroiński, Lis J. 2008:Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.