STRONA GŁÓWNA        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PI¦MIENNICTWO        O PROJEKCIE       

Canthophorus impressus
Beskid Wschodni
Przemy¶l (FA21, Kotula B. 1890, Lis J.A. 1989a, Lis J.A. et al. 2012)

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
Biały Ko¶ciół (DA15, Lis J.A. 1989a, Lis J.A. et al. 2012), Kraków, Krzemionki (DA14, Stobiecki S. 1915, Lis J.A. et al. 2012), Kraków, Pychowice (DA14, Smreczyński S. 1954, Lis J.A. et al. 2012)

Wyżyna Lubelska
rez. Brzeźno (FB87, Smardzewska-Gruszczak Z. et Lechowski L. 2006, Lis J.A. et al. 2012), rez. Zawadówka (FB66, Smardzewska-Gruszczak Z. et Lechowski L. 2000, Lis J.A. et al. 2012)

Wyżyna Małopolska
Chotel Czerwony (DA78, Lis J.A. 1989a, Lis J.A. et al. 2012), Dębina, I (DA69, Lis J.A. 1989a, Lis J.A. et al. 2012), Klonów (DA47, Smreczyński S. 1954, Lis J.A. et al. 2012), Krzyżanowice (DA68, Lis J.A. 1989a, Lis J.A. et al. 2012), Młodzawy (DA68, Lis J.A. 1989a, Lis J.A. et al. 2012), Polana Polichno (DA69, Kocorek A. 1996, Lis J.A. et al. 2012), Szaniecki PK (DB70, Taszakowski A. et al. 2016), Tunel, Biała Góra (DA28, Lis J.A. 1989a, Lis J.A. et al. 2012), Zagórzyce (DA68, Taszakowski A. et al. 2016)


Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2018.