START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Acanthosomatidae   >>   Elasmostethus brevis Lindberg, 1934


Elasmostethus brevis:
Wielkością ciała oraz ubarwieniem bardzo podobny do E. interstinctus, co powoduje, że może być z nim mylony. Czerwonawe zabarwienie ciała zazwyczaj (ale nie zawsze) nieco mocniejsze i wyraźniejsze niż u E. interstinctus. Gatunek występujący w północnych regionach Palearktyki. Jego rośliną żywicielską na terenie Europy jest Salix pentandra L., a w azjatyckiej części Palearktyki różne gatunki berberysu (Berberis L.) oraz drzewa z rodziny Salicaceae, głównie wierzby (Salix L.) oraz topole (Populus L.). Zimują osobniki dorosłe, a larwy spotkać można od czerwca do września.
Na podstawie:
Lis J.A., Lis B., Ziaja D.J. 2012. Pentatomoidea. Część 1: Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae. Heteroptera Poloniae 2: 145 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.