START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Pilophorus confusus

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6b. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina: Phylinae." J. Gorczyca. Toruń 2004.Pilophorus confusus:
Głowa często ciemna tylko w środkowej i potylicznej części, a po bokach i wokół oczu brązowa; zewnętrzny brzeg półpokryw bez przewężenia (rys. 9), pokrywy pokryte długimi włoskami, tak długimi jak połowa długości pierwszego członu czułków; tylna krawędź ciemienia zachodzi lekko na przedni płat przedplecza; ciało podłużne; membrana ciemna, użyłkowanie bardzo niewyraźne; golenie bez czarnych plamek; obrączka apikalna nieobecna (cecha podrodzin Phylinae, za wyjątkiem Hallodapini, i Orthotylinae); parempodia blaszkowate, zbiegające się ku wierzchołkom; długość ciała samców 3,5-4,5 mm, długość ciała samic 3,5-3,9 mm;

Ryc. za Gorczyca 2004:Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.