STRONA GŁÓWNA        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        BIBLIOGRAFIA        O PROJEKCIE       

Tingidae   >>   Tingis cardui

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.


Tingis cardui:
Kołnierz nie tworzy kaptura lub kaptur nie przykrywa całej głowy; jeśli cała głowa jest przykryta przez kaptur, to jest on utworzony tylko przez kilka dużych oczek lub długość pola dyskoidalnego jest wyraźnie większa niż połowa długości półpokrywy; czułki niezbyt grube; IV człon czułków wyraźnie krótszy niż III; IV człon czułków wyraźnie ciemniejszy niż III człon czułków, ciemnobrązowy lub prawie czarny; paranota obecne; nie całkowicie wywinięte na stronę grzbietową (wykształcone w inny sposób), nigdy nie leżą na bocznych powierzchniach przedplecza; paranota o bocznych krawędziach nie owłosionych (wówczas nigdy nie są uniesione pionowo do góry) lub pokrytych włosami o zagiętych końcach, lecz znacznie krótszych niż szerokość oka; paranota mniej więcej jednakowe na całej długości, utworzone przez 3 rzędy oczek; żeberka na przedpleczu utworzone przez najwyżej jeden rząd oczek; kołnierz nie tworzy stożkowatego kaptura; boczne krawędzie przedplecza i półpokryw nieowłosione lub pokryte włosami, które nie wyrastają z kolcowatych wyrostków; ujście gruczołów zapachowych widoczne w postaci mniej lub bardziej wydłużonego uszka; pole kostalne złożone z 3 lub więcej rzędów oczek; długość ciała 3,1-3,7 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2019.