START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PI¦MIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Heterogastridae   >>   Heterogaster cathariae

Na podstawie: "Faune de France, tom 84. Heteropteres Lygaeidae Euro-Mediterraneens. J. Pericart", Paris 1998.Heterogaster cathariae:
H. cathariae różni się od H. artemisiae całkowicie ciemnymi czułkami (u którego segmenty s± wyraźnie dwukolorowe), natomiast od H. urticae brakiem długich szczecin na głowie i nogach (u którego te s± długie i wyprostowane, wyraźnie widoczne) oraz obecno¶ci± dwóch ciemnych pasów na goleniach (trzy ciemne pasy u H. urticae). Żeruje na różnych gatunkach rodzajów Nepeta, Melissa i Salvia.
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.