START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Rhopalidae   >>   Brachycarenus tigrinus (Schilling, 1829)


Brachycarenus tigrinus:
Ciało po stronie grzbietowej żółte z wyraźnymi, czarnymi plamkami, od spodu szarożólte czerwono punktowane. Przednia część głowy żółta, tylna część czarna z żółtym rysunkiem w kształcie litery V i kilkoma żółtymi plamkami. Czułki pokryte dwoma rodzajami włosków: nielicznymi długimi i odstającymi, oraz licznymi krótkimi, przylegającymi. Czułki barwy ciała; człon pierwszy z czarnym pasem; człony drugi i trzeci czarno punktowane; człon czwarty brązowy. Przedplecze żółte, gęsto bezbarwnie punktowane z jasną smugą przebiegającą przez środek oraz licznymi drobnymi czarnymi plamkami; bruzda czarna; krawędzie boczne żółte. Tarczka żółta, u jej nasady duża czarna plama w kształcie dwóch trójkątów o wierzchołkach zwróconych ku szczytowi tarczki. Żyłki przykrywki z wyraźnymi czarnymi plamkami, błonka bezbarwna. Listewka odwłoka żółta z małymi czarnymi plamkami w tylnych kątach segmentów. Odnóża żółte, czarno punktowane; wierzchołek trzeciego członu stóp czarny. Długość ciała 6-7,4 mm.
Gatunek holarktyczny pokarmowo związany głównie z gatunkami z rodziny kapustowatych (Brassicaceae): gęsiówką (Arabis sp.), stulichą psią (Descurainia sophia), rzodkiewnikiem (Arabidopsis sp.), pszonakiem (Erysimum sp.), smagliczką (Alyssum sp.), pyleńcem pospolitym (Berteroa incana), pieprzycą gruzową (Lepidium ruderale), tobołkami (Thlaspi sp.), tasznikiem pospolitym (Capsella bursa-pastoris), a także z koniczyną (Trifolium sp.), ostrożeniem polnym (Cirsium arvense), bylicą (Artemisia sp.).
Na podstawie:
Lis B., Stroiński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1: 157 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.