START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Closterotomus fulvomaculatus


Closterotomus fulvomaculatus:
Pierwszy człon czułków krótszy niż długość przedplecza; pierwszy segment czułków zwykle krótszy lub tak długi jak szerokość głowy; II człon czułków cylindryczny lub nieznacznie grubszy przy wierzchołku niż u podstawy; II człon czułków 1,25-1,5 razy dłuższy niż szerokość przedplecza; obrączka apikalna wyraźnie krótsza niż poduszeczki przedplecza; półpokrywa bez punktowania, czasami nieznacznie pomarszczona; półpokrywya z wymieszanymi czarnymi i jasnymi włoskami; ciemne włoski na półpokrywie przylegające, krótkie; tylne uda nie spłaszczone, krótsze, nie sięgające poza wierzchołek odwłoka; tylna krawędź ciemienia bez żadnego żeberka; ciemię bez podłużnej bruzdy; kłujka dłuższa, często sięgająca poza tylne biodra; kłujka jasnobrązowa z wyjątkiem wierzchołka, który jest czarny; strona brzuszna czarna, czarnobrązowa lub czerwonobrązowa; przynajmniej wierzchołek II członu czułka jest czarny
Na podstawie:
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.
Gorczyca J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Polska. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorionae, Orthotylinae, Phylinae. Catalogus faunae Poloniae, Warszawa, 216 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.