START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Leptopterna ferrugata

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964


Leptopterna ferrugata:
Ciemię z podłużnym nacięciem na środku; głowa szersza niż jej długość; II człon czułków 2,5 (u samic 2,9) razy dłuższy od szerokości głowy; samiec: brązowo-żółty; głowa czarna z żółtą plamą obok oczu; przedplecze z trzema, tarczka z jednym podłużnym, żółtym pasem; samica: biaława lub szarawo-zielona, zabarwiona na czerwono lub brązowo; czułki brązowe, nogi zielonoszare; samiec: ciemię mniej niż 1,25 razy tak szerokie jak oko; samica: drugi segemnt czułków grubszy przy podstawie niż na górze; samiec 4,45 razy dłuższy niż szerokość przedplecza; membrana z obiema komórkami wyraźnie widocznymi; u samicy membrana bez komórek; pierwszy człon tylnej stopy nieznacznie krótszy niż człony II i III razem wzięte (plemię Stenodemini); oczy lekko odsunięte od obrączki apikalnej; samica pseudobrachypteryczna; samiec: 8,8,5 mm. samica. 6,7,8 (brachypteryczna), 6,7,8 (makropteryczna);


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.