START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Halticus luteicollis

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae". J. Gorczyca, A. Herczek. Toruń 2008.


Wszystkie krajowe gatunki mają jednolicie czarne lub ciemnobrązowe (H. luteicollis) półpokrywy. Znane są formy zarówno brachy- jak i makropteryczne. Kształt i wielkość paramer są pomocne przy oznaczaniu (rys. 20-27).


Halticus luteicollis:
Głowa prostopadła do osi ciała (plemię Halticini); głowa żółta, znacznie wyższa niż szeroka, patrząc z przodu; czułki bardzo długie, jasne, wyraźnie dłuższe niż ciało; obrączka apikalna nieobecna; tylna krawędź ciemienia zwykle nie zachodzi na przedni płat przedplecza; przedplecze żółte.; tarczka mała czarna lub brązowawa; wcięcie klinika bardzo wyraźne, membrana szara, użyłkowanie często niewyraźne; tylne uda pogrubiałe, skoczne; tylne uda przyciemnione jedynie w pierwszej części, część żółta zajmuje około jednej trzeciej długości, dużo więcej niż u pozostałych gatunków z tego rodzaju; nadustek (patrzac z boku) duży, wyraźnie odstający; parempodia blaszkowate, zbiegające się ku wierzchołkom; aedeagus gruby, nie zesklerotyzowany za wyjątkiem spiculi; długość ciała 2,8-3,6 mm;


Rysunki za Gorczyca, Herczek 2008; paramery w rodzaju Halticus:


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.