START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Pentatomidae   >>   Sciocoris macrocephalus

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 14. Tarczówkowate - Pentatomidae". J. Lis. Toruń 2000.

Oznaczanie niektórych gatunków z rodzaju Sciocoris wymaga analizy budowy kapsuły genitalnej samca.

Sciocoris macrocephalus:
Kłujka (labium) na całej długości cienka, jej pierwszy człon zaczyna się daleko od przedniej krawędzi głowy i przedniej krawędzi bukuli (podrodzina Pentatominae); boczne części głowy, przedplecza i nasady półpokryw wyraźnie spłaszczone i rozszerzone; boczne krawędzie przedplecza ostre, w formie cienkiej listewki, o prawie takiej samej strukturze co reszta przedplecza; boczne krawędzie głowy i przedplecza bez kolców; szerokość głowy nieznacznie większa niż jej długość; boczne krawędzie głowy na wysokości środka nadustka mocno wcięte (rys. 18); oczy bardzo małe, umieszczone na trzonkach, boczne krawędzie głowy z głębokim wcięciem przed oczami (rys. 18, 19); oko w całości lub prawie w całości wystaje poza boczną krawędź głowy, długość trzonka wraz z okiem większa od szerokości trzonka; pierwszy, drugi i nasadowa część trzeciego członu czułków jasna, szczytowa część trzeciego członu oraz czwarty i piąty w całości ciemnobrązowe lub czarne, czasami również nasada czwartego członu nieco jaśniejsza; tarczka zakrywa nie więcej niż dwie trzecie odwłoka, a jeśli jest dłuższa (Podopinae), to szerokość tarczki jest mniejsza niż tylna krawędź przedplecza; tarczka mniej lub bardziej trójkątna, sięgająca środka lub nieco za środek długości odwłoka, zakrywająca niewielką część półpokryw; półpokrywy zwężające się ku tyłowi; listewka brzeżna i boczne części segmentów odwłoka nie zakryte przez błonkę półpokryw; golenie nóg bez długich i mocnych kolców; stopy trójczłonowe; długość ciała 5,0-7,0 mm.

Rysunki za Lis J. 2000:Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.