START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Pentatomidae   >>   Jalla dumosa

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 14. Tarczówkowate - Pentatomidae". J. Lis. Toruń 2000.
Jalla dumosa:
Kłujka (labium) na całej długości gruba, jej pierwszy człon zaczyna się tuż przy przedniej krawędzi głowy i przedniej krawędzi bukuli (podrodzina Asopinae); głowa czarna, z podłużnym, jasnym i niepunktowanym pasem, ciągnącym się w tył przez przedplecze i tarczkę; nadustek wolny, tak długi jak policzki, lub nieznacznie od nich dłuższy; czułki czarne, ich drugi człon nieznacznie dłuższy od trzeciego; tarczka zakrywa nie więcej niż dwie trzecie odwłoka, a jeśli jest dłuższa (Podopinae), to szerokość tarczki jest mniejsza niż tylna krawędź przedplecza; tarczka mniej lub bardziej trójkątna, sięgająca środka lub nieco za środek długości odwłoka, zakrywająca niewielką część półpokryw; boczne krawędzie przedplecza na całej długości gładkie, bez zębów i kolców; boczne rogi przedplecza nie wystające poza nasadę półpokryw; golenie nóg bez długich i mocnych kolców; uda przedniej pary odnóży z dużym zębem; stopy trójczłonowe; ubarwienie ciała od brązowego z żółtym lub czerwonym rysunkiem do prawie jednolicie czarnego, o rysunku bardzo słabo zaznaczonym, metalicznego połysku brak; długość ciała 11,0-15,0 mm;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.