START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Tupiocoris rhododendri

Tupiocoris rhododendri:
Owady osiągające do 5 mm długości. Zestaw charakterystycznych cech: biała obrączka apikalna poprzedza ciemne przedplecze, a żółty pierwszy człon czułków silnie kontrastuje z drugim, czarnym członem czułków. Odnóża u tych owadów są żółte.
Gatunek nearktyczny, pochodzący z USA, zawleczony w 1971 roku na Wyspy Brytyjskie. T. rhododenri jest polifagiem żyjącym na różnych gatunkach rododendronów (w tym również azalii), najczęściej z grupy Rhododendron ponticum, gdzie żywi się sokami roślin, mszycami, a także innymi, mniejszymi owadami. Zimuje w stadium jaja, natomiast dorosłe osobniki pojawiają się od czerwca do początku sierpnia. Ze względu na powszechne występowanie rododendronów w ogrodach oraz bardzo dużą zdolność do rozprzestrzeniania się, prawdopodobne jest, że gatunek ten będzie utrzymywał stabilne populacje w krajach, w których stwierdzono jego występowanie.


Na podstawie:
Rutkowski T., Gierlasiński G. 2021. Tupiocoris Rhododendri (Dolling, 1972) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) W Polsce. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica 15: 7–9.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.