START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Tingidae   >>   Dictyla lupuli

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.


Dictyla lupuli:
Kołnierz nie tworzy kaptura lub kaptur nie przykrywa całej głowy; jeśli cała głowa jest przykryta przez kaptur, to jest on utworzony tylko przez kilka dużych oczek lub długość pola dyskoidalnego jest wyraźnie większa niż połowa długości półpokrywy; na głowie para małych, brązowych wyrostków frontalnych; głowa czarna; dwa pierwsze człony czułków czarnobrązowe lub czarne; czułki o członach I-II brązowych; człon III brązowożółty; człon IV czarny, owłosiony; paranota wywinięte na stronę grzbietową i leżące na bocznych powierzchniach przedplecza; paranota bardzo szerokie, utworzone przez 6-7 rzędów oczek, niemal dotykają środkowego żeberka na przedpleczu; uda ciemnobrązowe; partie szczytowe ud, golenie i stopy brązowożółte; końce stóp ciemnobrązowe; golenie pokryte odstającymi włoskami; ujście gruczołów zapachowych niewidoczne; długość ciała 2,7-3,2 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.