START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Hoplomachus thunbergii

Hoplomachus thunbergii:
Ciało krępe, brązowawe czasami z odcieniem pomarańczowym, pokryte bardzo długim. gęstym i czarnym owłosieniem. Głowa jasna z dużymi, czarnymi plamami w środkowej części, czułki brunatne, pierwszy człon prawie całkowicie czarny. Poduszeczki na przedpleczu ciemniejsze, przedzielone podłużnym, jasnym pasem, który przecina także często tarczkę. Półpokrywy z podłużnymi jaśniejszymi pasami, membrana ciemnoszara z jasnym użyłkowaniem. Gatunek znany z prawie wszystkich krajów Europy, w Polsce wykazywany z wielu stanowisk na terenie całego kraju. Związany bionomicznie z Hieracium pilosella i spotykany w ciepłych, nasłonecznionych miejscach. Dorosłe osobniki pojawiają się od końca czerwca do sierpnia. Gatunek ma jedno pokolenie w roku i zimuje w postaci jaja. Długość ciała samców 4,0-4,4 mm, długość ciała samic 3,6-4,4 mm

Rys. 77-80, za Gorczyca 2004:

Na podstawie:
Gorczyca J. 2004. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina Phylinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 18 (6b): 83 ss.
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.