START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Aradidae   >>   Aradus lugubris Fallén, 1807


Aradus lugubris:
Ciało wydłużone, o długości 4,5-6,4 mm. Boki półpokryw prawie równoległe na całej długości. Podstawowa barwa ciała szaroczarna lub brązowoczarna; części szczytowe 2-go i 3-go członu czułków, boczne krawędzie przedplecza, część skórzasta półpokryw pomiędzy żyłkami oraz tylne części segmentów odwłoka żółtoszare lub żółtobrązowe; odnóża również nieco jaśniejsze niż reszta ciała; błonka półpokryw szara z ciemnobrązowymi plamami. Drugi człon czułków wyraźnie silnie zwężony w swej części nasadowej, około 1,6-1,8 razy dłuższy od trzeciego. Przedplecze wąskie, mniej więcej tej szerokości co nasada półpokryw, jego boczne krawędzie z drobnymi, ledwo widocznymi ząbkami; żeberka na dysku przedplecza prawie równoległe. Boczne krawędzie półpokryw na całej długości prawie równoległe, w części nasadowej bez, lub tylko z nieznacznym rozszerzeniem; żyłki ciemne, silnie kontrastujące z jaśniejszą częścią pomiędzy nimi. Tarczka wąska i wydłużona, jej długość wyraźnie większa niż szerokość. Gatunek holarktyczny, żyjący pod korą drzew iglastych, głównie z rodzaju Pinus, Picea, Larix i Juniperus.


Na podstawie:
Lis J.A. 2001. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 11. Korowcowate (rozwłakowate) - Aradidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 162 serii kluczy, 72 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.