START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PI¦MIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Acanthosomatidae   >>   Elasmostethus minor Horváth, 1899


Elasmostethus minor:
Bardzo podobny do E. interstinctus, ale nieco mniejszy (długo¶ć ciała 8.0-10.0 mm), zazwyczaj bez czerwonego zabarwienia, ale za to z gę¶ciejszym i bardziej równomiernym punktowaniem górnej strony ciała. Najpewniejsz± cech± przy rozróżnianiu tych dwóch gatunków jest budowa segmentu genitalnego samca oraz VII sternitu samicy. Gatunek występuje tylko w Europie ¦rodkowej, najrzadszy w¶ród polskich Acanthosomatidae. Spotykany głównie w ¶wietlistych lasach li¶ciastych na wiciokrzewie suchodrzewie (Lonicera xylosteum), czasami łowiony także na olszy i klonie polnym. Zimuje imago, larwy pojawiaj± się w czerwcu i lipcu.
Na podstawie:
Lis B., Lis J.A. 1998. Klucze do oznaczania owadów Polski. Czę¶ć XVIII. Zeszyt 13. Puklicowate - Acanthosomatidae, żółwinkowate - Scutelleridae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 154 serii kluczy, 34 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.