START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Pachytomella parallela

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae". J. Gorczyca, A. Herczek. Toruń 2008.


Pachytomella parallela:
Głowa prostopadła do osi ciała (plemię Halticini); głowa, patrząc z przodu, szersza niż wysoka; ciemię 2,5 raza u samca, 3 razy u samicy tak szerokie jak średnica oka; czułki krótsze niż ciało, zwykle ciemne; obrączka apikalna nieobecna; tylna krawędź ciemienia zwykle nie zachodzi na przedni płat przedplecza; tylne odnóżna nie skoczne; II człon tylnej stopy wyraźnie dłuższy niż pierwszy; parempodia blaszkowate, zbiegające się ku wierzchołkom; aedeagus gruby, nie zesklerotyzowany za wyjątkiem spiculi; długość ciała samców 3,2-3,8 mm, długość ciała samic 2,1-2,5 mm;
- samce: ciało wydłużone, czarne, połyskujące, gładkie, pokryte gęstymi, ciemnymi i jasnymi włoskami; głowa jednolicie czarna, czasami z dwoma małymi jaśniejszymi plamkami w pobliżu wewnętrznego brzegu oka; czułki czarne, pierwszy człon stosunkowo krótki, drugi pokryty gęstymi, odstającymi włoskami, trzeci i czwarty człon cienkie, z odstającymi włoskami; ryjek stosunkowo krótki, dochodzi do środkowej pary bioder; przedplecze, tarczka śródtułowia i tarczka jednolicie czarne; poduszeczki przedplecza słabo zaznaczone i tylko lekko wypukłe; półpokrywy czarne, miejscami słabo prześwitujące, membrana ciemnoszara, użyłkowanie brązowawe lub ciemnoszare; odnóża ciemne, pokryte krótkimi włoskami i ciemnymi nielicznymi kolcami, u niektórych osobników zakończenie ud i nasada goleni odnóży pierwszej i drugiej pary jaśniejsze; brzuszna strona ciała czarna;
- samice: ciało czarne, krępe i owalne, połyskujące, pokryte bardzo gęstymi, krótkimi, złotawymi włoskami oraz dłuższymi, ciemnymi, odstającymi włoskami; głowa nieco bardziej wydłużona, jednolicie ciemna, jedynie z dwoma niewielkimi, jaśniejszymi plamkami w pobliżu wewnętrznego brzegu oka; czułki czarne, ostatni człon nieco rozjaśniony; przedplecze z nieznacznie wyniesionymi poduszeczkami, tarczka śródtułowia niewidoczna, tarczka niewielka; skrzydła pierwszej pary tworzą krótkie pokrywy, nie zakrywające ostatnich segmentów odwłoka; odnóża czame ale u niektórych osobników golenie pierwszej i drugiej pary mogą być brązowe, a zakończenia ud jaśniejsze;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.