START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Berytidae   >>   Gampsocoris punctipes (Germar, 1822)


Gampsocoris punctipes:
Długość ciała 3,3-4,3mm. Głowa błyszcząca, czarna, w tylnej części, za przyoczkami jaśniejsza, brązowa lub czerwonobrązowa. Czułki bardzo długie, brązowożółte z ciemnymi pierścieniami; pierwszy człon czułków z 7-10 wyraźnymi, ciemnymi obrączkami, drugi człon z 3-5 pierścieniami, trzeci człon zwykle jasny (czasem z niewyraźnymi obrączkami), czwarty człon czarny z jaśniejszą częścią szczytową. Przedplecze żółtobrązowe, przednia krawędź jasna, biaława; calli czarne, błyszczące, stykające się ze sobą; tylne guzki przedplecza raczej małe. Tarczka czarna lub czerwonobrązowa, kolec białawy. Półpokrywy niemal przezroczyste, główne żyłki korium brązowożółte; błonka z brązowawymi plamami w tylnej części. Odnóża silnie wydłużone, żółtawe z licznymi, rozmaicie wykształconymi ciemnymi obrączkami. Sternity tułowiowe czarne, błyszczące. Gatunek kserofilny, występujący w miejscach nasłonecznionych, o piaszczystym podłożu. Związany z wieloma roślinami, głównie jednak z gatunkami z rodzaju Ononis L. Zimują osobniki dorosłe. Gatunek szeroko rozmieszczony w Europie, gdzie występuje podgatunek G. punctipes punctipes i w Azji Mniejszej, gdzie występuje podgatunek G. punctipes pallidus.


Na podstawie:
Lis B. 2007. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 9. Płaszczyńcowate - Piesmatidae, smukleńcowate - Berytidae, kowalowate - Pyrrhocoridae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 171 serii kluczy, 33 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.