STRONA GŁÓWNA        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PI¦MIENNICTWO        O PROJEKCIE       

Aradus erosus
Beskid Zachodni
Babia Góra (CV99, Stobiecki S. 1883, Lis J.A. 1990c, Lis B. et al. 2002, Celary W. 2003), Zawoja Policzne (CV99, Hebda G. et al. 2016b)

Podlasie
Kopna Góra (FE60, Kubisz D. 1992)

¦l±sk Dolny
¦roda ¦l±ska (XS16, Lis J.A. 1990c)

¦l±sk Górny
Bytom, I (CA58, Lis J.A. 1990c, Lis J.A. et Lis B. 1998a), D±browa Miejska (CA58, Nowotny H. 1930, Scholz M.F.R. 1931, Lis J.A. 1990c), Katowice, Murcki (CA56, Scholz M.F.R. 1933, Lis J.A. 1989b, Lis J.A. 1990c, Lis J.A. et Lis B. 1998a), Racibórz (CA05, Scholz M.F.R. 1931), ¦wierklaniec (CA59, Lis J.A. 1987b, Lis J.A. 1990c, Lis J.A. et Lis B. 1998a), Taciszów (CA28, Lis J.A. 1990c, Lis J.A. et Lis B. 1998a), Zawadzkie (CB21, Scholz M.F.R. 1933, Lis J.A. et Lis B. 1998a)

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
Dębnik (CB64, Nowotny H. 1930, Scholz M.F.R. 1931, Lis J.A. 1990c, Lis J.A. et Lis B. 1998a)


Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2018.