START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775)


Adelphocoris seticornis:
Pierwszy człon czułków krótszy niż długość przedplecza; 0,67 razy mniejszy niż szerokość głowy, czarny; nasadowa część II segmentu czułków grubsza niż obrączka apikalna, segmenty III i IV czułków tak grube jak II; człon II czarny; tylna krawędź ciemienia bez żadnego żeberka; ciemię bez podłużnej bruzdy (podłużna bruzda na ciemieniu jest charakterystyczna dla rodzaju Pantilius); obrączka apikalna wyraźnie krótsza niż poduszeczki przedplecza; tarczka czarna, przedplecze w większości czarne; półpokrywa bez punktowania, czasami nieznacznie pomarszczona; strona grzbietowa pokryta krotkimi, jasnymi włoskami, bez czarnych włosów.; komórka membrany najbardziej zaokrąglona przy wierzchołku.; tylne uda nie spłaszczone, nie sięgające poza wierzchołek odwłoka;
Na podstawie:
Gorczyca J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Polska. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorionae, Orthotylinae, Phylinae. Catalogus faunae Poloniae, Warszawa, 216 ss.
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.