START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Macrotylus horvathi (Reuter, 1876)

Macrotylus horvathi:
Ciało jasne, jasnozielone lub żółtozielone, pokryte długimi jasnymi i ciemnymi włoskami. Głowa jasna, czułki żółtawe lub zielonkawe. Ciemię u samca 2 razy u samicy 3 razy tak szerokie jak średnica oka. Membrana ciemna z dużą jasną plamą, użyłkowanie jasne. Uda w części szczytowej pokryte siateczką drobnych, ciemnych punktów, kolce na goleniach czarne. Bionomicznie związany z Ballota nigra, na której dorosłe osobniki występują w czerwcu i lipcu. Gatunek ma jedno pokolenie w roku i zimuje pod postacią jaja. Długość ciała samców 4,2-4,8 mm, długość ciała samic 4,7-5,1 mm.

ryc. za Gorczyca 2004:

Na podstawie:
Gorczyca J. 2004. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina Phylinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 18 (6b): 83 ss.
Gorczyca J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Polska. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorionae, Orthotylinae, Phylinae. Catalogus faunae Poloniae, Warszawa, 216 ss.
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.