START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Anthocoridae   >>   Anthocoris sarothamni Douglas et Scott, 1865

Anthocoris sarothamni:
Ubarwienie od jasnobrązowego do czarnego. Czułki dłuższe niż głowa i przedtułów razem wzięte; II człon nieznacznie dłuższy lub prawie równy diatone; proporcje kolejnych członów czułków: 6-18-10-12; ubarwienie czułków jednorodne, czarno-brązowe (u ciemnych okazów) lub jaśniejsze brązowe (w przypadku bladych okazów). Półpokrywy błyszczące, z nieco tylko nieco mniej błyszczącymi partiami wzdłuż clavusa.
Długość: 3,2-3,75 mm.
Gatunek związany głównie z Sarothamnus scoparius, ale znajdowany również na innych roślinach między innymi z rodziny Genistae (np. Genista baetica, Calycotome villosa); może z łatwością opuścić swój normalny biotop i dotrzeć do sąsiednich drzew (odławiany z Quercus, Pinus). Hibernacja odbywa się w strąkach żarnowca miotlastego lub pod korą pobliskich drzew.


Na podstawie:
Péricart J. 1972. Hemipteres. Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae de l'Ouest-Palearctique. Faune de l'Europe et du Bassin Mediterraneen 7. Masson et Cie. Paris: 402 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.