START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Nabidae   >>   Nabis rugosus (Linnaeus, 1758)Do identyfikacji gatunków z rodzaju Nabis niezbędna jest w niektórych przypadkach analiza budowy paramer samców.

Nabis rugosus:
Nabis rugosus żyje na roślinach zielnych w zacienionych miejscach na skraju lasów liściastych, na polanach itp. Jaja składane są w źdźbłach trawy od maja. Na początku czerwca larwy zaczynają się wylęgać. Podczas rozwoju występuje pięć stadiów larwalnych. Nowe pokolenie dorosłych pojawia się od początku sierpnia. Imago zimują na ziemi w suchej ściółce, kępach traw, pod mchem i w podobnych miejscach. Długość ciała 6,0-7,5 mm;

Fig. 24. (za Gierlasiński i in. 2020):

Na podstawie:
Gierlasiński G., Lis B., Kaszyca-Taszakowska N., Taszakowski A. 2020. Damsel bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) of Poland: identification key, distribution and bionomy. Monographs of the Upper Silesian Museum 17: 1–100. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.4159311.
Péricart J. 1987. Hemipteres Nabidae d’Europe Occidentale et du Marghreb. Faune de France 71: 185 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.