START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Alloeotomus gothicus

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6a. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae. Toruń 2002."


Alloeotomus gothicus:
Drugi człon czułków (prawie walcowaty u samca) pokryty długimi, gęstymi włoskami, niewiele krótszymi niż rzadsze i grubsze kolce; przedplecze bez bruzdy; przedplecze pokryte gęstymi, sterczącymi włoskami; membrana nie owłosiona; oczy przylegające do obrączki apikalnej; pierwszy człon tylniej stopy tak długi jak drugi i trzeci razem wzięte; trzeci człon tylnej stopy wyraźnie dłuższy niż drugi; ciemię u samca 1,5 raza i u samicy 2 razy szersze niż średnica oka (patrząc z góry); włoski na części końcowej tylnej goleni długie, tak długie lub grubsze niż średnica członów stopy; pazurki z wyraźnym zębem u nasady, pseudopulvilli nieobecne (podrodzina Deraeocorinae); długość ciała samców i samic 5-6 mm; lewa paramera z zagiętym wyrostkiem;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.