START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Chlamydatus pullus


Chlamydatus pullus:
Ubarwienie w zasadzie zbliżone do poprzedniego gatunku. Drugi człon czułków u samca całkowicie czarny, u samicy jasny w części apikalnej. Uda ciemne, jedynie w części szczytowej jasne, ciemne punkty na goleniach są tak duże jak średnica goleni. Gatunek bardzo szeroko rozprzestrzeniony znany prawie z całej Europy, Azji i Ameryki Północnej. Prawdopodobnie zawleczony do niektórych krajów orientalnych. Jego lista roślin żywicielskich jest bardzo długa, spotykany na gatunkach z rodzajów Hieracium, Trifolium Achillea, Centaurea, czy Vicia oraz na wielu roślinach uprawnych. W ekstremalnych warunkach klimatycznych np. w Grenlandii, rozmnaża się partenogenetycznie. W Polsce znany z wielu stanowisk w całym kraju. Gatunek ma co najmniej dwa pokolenia w roku i zimuje w stadium jaja. Dorosłe osobniki pojawiają się od czerwca do września. Długość ciała samców i samic 2,0-2,7 mm.

Rysunki za Gorczyca 2004; głowa, widok z boku:

Na podstawie:
Gorczyca J. 2004. Klucze do oznaczania owadów Polski, nr. 168, Część XVIII, Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, Tasznikowate - Miridae. Podrodzina: Phylinae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.