START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Tingidae   >>   Lasiacantha gracilis

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.


Lasiacantha gracilis:
Kołnierz nie tworzy kaptura lub kaptur nie przykrywa całej głowy; jeśli cała głowa jest przykryta przez kaptur, to jest on utworzony tylko przez kilka dużych oczek lub długość pola dyskoidalnego jest wyraźnie większa niż połowa długości półpokrywy; czułki niezbyt grube; IV człon czułków wyraźnie krótszy niż III; paranota obecne; nie całkowicie wywinięte na stronę grzbietową (wykształcone w inny sposób), nigdy nie leżą na bocznych powierzchniach przedplecza; paranota o bocznych krawędziach pokrytych gęstymi, długimi włosami o zakrzywionych końcach; drobnych, kolcowatych wyrostków brak; żeberka na przedpleczu utworzone przez najwyżej jeden rząd oczek; boczne krawędzie półpokryw (zwykle także i przedplecza) pokryte drobnymi. kolcowatymi wyrostkami, z których wyrastają pojedynczo włoski; ujście gruczołów zapachowych widoczne w postaci mniej lub bardziej wydłużonego uszka; kołnierz wykształcony w postaci stożkowatego kaptura; pole dyskoidalne nieco szersze, utworzone przez 5-7 rzędów oczek w najszerszej części; długość ciała 3,0-3,5 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.