STRONA GŁÓWNA        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        BIBLIOGRAFIA        O PROJEKCIE       

Tingidae   >>   Lasiacantha capucina

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.


Lasiacantha capucina:
Kołnierz nie tworzy kaptura lub kaptur nie przykrywa całej głowy; jeśli cała głowa jest przykryta przez kaptur, to jest on utworzony tylko przez kilka dużych oczek lub długość pola dyskoidalnego jest wyraźnie większa niż połowa długości półpokrywy; czułki niezbyt grube; IV człon czułków wyraźnie krótszy niż III; paranota obecne; nie całkowicie wywinięte na stronę grzbietową (wykształcone w inny sposób), nigdy nie leżą na bocznych powierzchniach przedplecza; paranota o bocznych krawędziach pokrytych drobnymi wyrostkami, z których każdy zakończony jest pojedynczym, prostym włosem; żeberka na przedpleczu utworzone przez najwyżej jeden rząd oczek; boczne krawędzie półpokryw (zwykle także i przedplecza) pokryte drobnymi. kolcowatymi wyrostkami, z których wyrastają pojedynczo włoski; odnóża pokryte prostymi, sztywnymi włoskami, brązowożółte, uda i stopy nieco ciemniejsze; ujście gruczołów zapachowych widoczne w postaci mniej lub bardziej wydłużonego uszka; kołnierz wykształcony w postaci stożkowatego kaptura; długość ciuła 2,3-3,3 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2019.