STRONA GŁÓWNA        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PI¦MIENNICTWO        O PROJEKCIE       

Aradus signaticornis
¦l±sk Górny
Bytom, I (CA58, Lis J.A. 1987c, Lis J.A. 1990c, Lis J.A. et Lis B. 1998a), Bytom, II (CA47, Lis B. et Lis J.A. 1994), Katowice, I (CA56, Lis J.A. 1991b, Lis J.A. et Lis B. 1998a), Las Segiecki (CA48, Lis J.A. 1993c, Lis J.A. et Lis B. 1998a), ¦wierklaniec (CA59, Cmoluchowa A. 1977, Lis J.A. 1990c, Lis J.A. et Lis B. 1998a)


Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2018.