START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Rhopalidae   >>   Liorhyssus hyalinus (Fabricius, 1794)


Liorhyssus hyalinus:
Ciało barwy żółtawej, pokryte białymi włoskami, szczególnie długimi na odnóżach. Głowa z wierzchu za oczami z licznymi drobnymi czarnymi plamami, w części środkowej z czarnym wzorem w kształcie litery T. Oczy mocno wypukłe, brązowe lub brązowożółte; przyoczka czerwone lub żółtawe. Czułki jasnożółte; pierwszy człon z czarnymi plamami; człon czwarty niekiedy ciemniejszy, czerwonobrązowy lub prawie czarny. Przedplecze do bruzdy czerwono punktowane, za bruzdą - czarno; krawędzie jednolicie żółte. Tylne kąty przedplecza z czarną plamą. Podstawa tarczki czarna, krawędzie boczne oraz wierzchołek żółte, środek tarczki czarno punktowany. Półpokrywy między żyłkami oraz błonka białe, przezroczyste; żyłki korium barwy żółtej, miejscami z brązowym przebarwieniem. Listewka odwłoka przy krawędziach tylnych segmentów brązowa, u niektórych osobników słabo wybarwiona. Uda i golenie brązowo nakrapiane; pierwszy i trzeci człon stóp w części wierzchołkowej brązowy. Długość ciała 6-7 mm. Gatunek kosmopolityczny, wykazywany z następujących roślin: wilczomlecza (Euphorbia sp.), dziurawca (Hypericum sp.), wierzbownicy (Epilobium sp.), iglicy (Erodium cicutarium), słonecznika (Helianthus sp.), rumianu (Anthemis sp.), sierpika barwierskiego (Serratula tinctoria), mlecza (Sonchus sp.), sałaty kompasowej (Lactuca serriola), trzcinnika (Calamagrostis sp.), stokłosy (Bromus sp.), kostrzewy (Festuca sp.), wilżyny (Ononis sp.) oraz strzęplicy (Koeleria sp.).
Na podstawie:
Lis B., Stroiński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1: 157 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.