START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Pentatomidae   >>   Arma custos

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 14. Tarczówkowate - Pentatomidae". J. Lis. Toruń 2000.
Arma custos:
Kłujka (labium) na całej długości gruba, jej pierwszy człon zaczyna się tuż przy przedniej krawędzi głowy i przedniej krawędzi bukuli (podrodzina Asopinae); II człon czułków około dwa razy dłuższy od trzeciego; tarczka zakrywa nie więcej niż dwie trzecie odwłoka, a jeśli jest dłuższa (Podopinae), to szerokość tarczki jest mniejsza niż tylna krawędź przedplecza; tarczka mniej lub bardziej trójkątna, sięgająca środka lub nieco za środek długości odwłoka, zakrywająca niewielką część półpokryw; boczne krawędzie przedplecza w przedniej części z zębami lub kolcami; boczne rogi przedplecza wystające na boki poza nasadę półpokryw, w formie mniej lub bardziej zaostrzonych wyrostków; boczne rogi przedplecza silnie wystające na boki i podniesione do góry; golenie nóg bez długich i mocnych kolców; uda przedniej pary odnóży bez zęba; stopy trójczłonowe; listewka brzeżna odwłoka jasna, z czarnymi punktami oraz plamami w przednich i tylnych kątach segmentów; otwory gruczołów zapachowych na pleurytach zatułowia z długim kanałem wyprowadzającym; trzeci (drugi widoczny) sternit odwłoka bez wyrostka; długość ciała 10,0-13,0 mm;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.