START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Blepharidopterus diaphanus

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae". J. Gorczyca, A. Herczek. Toruń 2008.


Blepharidopterus diaphanus:
Głowa skierowana nieco do przodu (nie prostopadła do osi ciała, plemię Orthotylini); II człon czułków rzadko pogrubiały, ale wówczas niespłaszczony; czułki jednolicie jasne; obrączka apikalna nieobecna; tylna krawędź ciemienia zwykle nie zachodzi na przedni płat przedplecza; oczy dotykają przedniego brzegu przedplecza, lub są nieco oddalone, ale wówczas osobniki nigdy nie są zielonkawe; przedplecze duże, tylny jego brzeg tak szeroki lub szerszy niż nasada półpokryw; przednia część przedplecza wyraźnie wydzielona, poduszeczki wyraźne, najczęściej rozdzielone poprzeczną bruzdą, jeżeli nie to paramery jak na rys. 43 i 44; przedplecze jednolicie zielone; ciało przynajmniej częściowo zielonkawe; membrana bardzo jasna, użyłkowanie wyraźnie zaznaczone, zielone; odnóża (z wyjątkiem stopy) jednolicie jasne; długość ciała samców i samic 4,0-5,0 mm.;


Rysunki za Gorczyca, Herczek 2008; paramery:Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.