START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Stenodema sericans

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964


Stenodema sericans:
Ciemię z podłużnym nacięciem na środku; głowa tak długa lub dłuższa niż jej szerokość; I człon czułków 1,5 razy dłuższy (u samic 1,25 razy) niż szerokość głowy; 7 razy dłuższy niż szeroki (rys. 77 g, za Wagner i Weber 1964); II człon czułków 2,4 razy dłuższy (u samic 2 razy) niż człon pierwszy; tarczka punktowana; membrana z obiema komórkami wyraźnie widocznymi; tylne uda bez zębów (rys. 77 e-f, za Wagner i Weber 1964); jednakowej grubości przy wierzchołku (rys. 77 f, za Wagner i Weber 1964); pierwszy człon tylnej stopy nieznacznie krótszy niż człony II i III razem wzięte (plemię Stenodemini); oczy przylegające do obrączki apikalnej; samiec 7,6-8 mm; samica 8,5-8,8 mm;


Rysunki za Wagner i Weber 1964; rodzaj Stenodema:


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.