START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Phylus plagiatus

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6b. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina: Phylinae." J. Gorczyca. Toruń 2004.


Phylus plagiatus:
Głowa krótka, zwykle jasna, czasami z czarnymi plamami, ale może też być prawie całkiem ciemna; ciemię 1,25 razy u samca, 2,30 razy u samicy tak szerokie jak średnica oka; u samców drugi człon czułków bez guzka; drugi człon czułków partiami ciemny; membrana szara lub ciemnoszara, jednokolorowa lub też z jaśniejszą plamą przylegającą do klinika, użyłkowanie często niewyraźne; uda jasne, golenie bez ciemnych plamek; kolce na goleniach jasne lub brunatne; obrączka apikalna nieobecna; kłujka zawsze siegająca przynajmniej do przednich bioder; grzbietowa część ciała błyszcząca; trzeci człon tylnej stopy krótszy niż drugi; parempodia szczeciniaste, pulvilli zwykle małe, przylegające do pazurków na całej swej długości, rzadko wolne, jeśli wolne wówczas nie sięgające środka pazurka; samice bardzo rzadko brachypteryczne; długość ciała samców 4,9-5,4 mm, długość ciała samic 4,7-5,3 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.