START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Dicyphus annulatus

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae"


Dicyphus annulatus:
Boczny brzeg głowy bez czarnego pasa łączącego oko z obrączką; głowa czarna z czterema jasnymi plamami; u samców ciemię 1,35 raza szersze od szerokości oka, u samic 1,45 raza; grzbietowa część ciała, odnóża i czułki pokryte włoskami znacznie dłuższymi niż średnica goleni; czułki czarne, drugi człon w partii środkowej z wyraźną jasną przepaską; obrączka apikalna przedplecza jest bardzo wyraźna, poduszeczki przedplecza mniejsze, wyraźnie od siebie oddzielone; oczy nie dotykają brzegu obrączki apikalnej przedplecza; tarczka i tarczka śródtułowia matowe, ciemne z czterema jasnymi plamami w części środkowej; membrana z dwoma komórkami (plemię Dicyphini); stopy żółte, golenie i uda z dużymi ciemnymi punktami; ostatni człon stopy zwykle nie pogrubiały (plemię Dicyphini); parempodia szczeciniaste, pseudopulvilli duże (podrodzina Bryocorinae); pseudopulvilli osadzone na wyraźnych zębach na wewnętrznej stronie pazurków (plemię Dicyphini); długość ciała samców 2,9-3,3 mm, długość ciała samic 3,3-3,6 mm.;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.