START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Aradidae   >>   Aneurus avenius (Dufour, 1833)


Aneurus avenius:
Długość ciała 4,5-6,0 mm. Drugi człon czułków zazwyczaj tak długi, jak pierwszy, lub nieco od niego krótszy. Tarczka dłuższa niż u poprzedniego gatunku, jej boki prawie równoległe u nasady, podstawa tarczki o szerokości mniejszej lub równej jej długości. Błonka półpokryw grubo regularnie rzeźbiona, silnie błyszcząca. Piąty tergit samca w swej części środkowej bez wyrostka. Przetchlinki V i VI segmentu odwłoka umieszczone na stronie brzusznej i niewidoczne przy oglądaniu z góry. Kapsuła genitalna samca słabo wydłużona i tylko nieznacznie wystająca poza tylną krawędź odwłoka; tylna krawędź odwłoka samicy w swej środkowej części z jednym szerokim trapezoidalnym płatem. Gatunek palearktyczny, żyjący podobnie jak poprzedni, pod korą różnych gatunków drzew liściastych.
Na podstawie:
Lis J.A. 2001. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 11. Korowcowate (rozwłakowate) - Aradidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 162 serii kluczy, 72 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.