START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Halticus saltator

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae". J. Gorczyca, A. Herczek. Toruń 2008.
Wszystkie krajowe gatunki mają jednolicie czarne lub ciemnobrązowe (H. luteicollis) półpokrywy. Znane są formy zarówno brachy- jak i makropteryczne. Kształt i wielkość paramer są pomocne przy oznaczaniu (rys. 20-27).

Halticus saltator:
Głowa prostopadła do osi ciała (plemię Halticini); głowa żółtawa, tak wysoka jak szeroka, patrząc z przodu; czułki bardzo długie, jasne, wyraźnie dłuższe niż ciało; obrączka apikalna nieobecna; tylna krawędź ciemienia zwykle nie zachodzi na przedni płat przedplecza; przedplecze ciemne; tylne uda pogrubiałe, skoczne; tylne uda czarne za wyjątkiem samego wierzchołka, który jest żółtawy lub żółtobiaławy; tylne i środkowe biodra czarne, przednie zwykle jasne, żółte, golenie i stopy z reguły jasne, żółte, jedynie ostatni człon stopy przyciemniony; nadustek (patrząc z boku) wąski, nie odstający; brzuszna strona ciała czarna, błyszcząca; parempodia blaszkowate, zbiegające się ku wierzchołkom; aedeagus gruby, nie zesklerotyzowany za wyjątkiem spiculi; długość ciała osobników makropterycznych 2,5-3,0 mm, brachypterycznych 2,0-2,6 mm.;

Rysunki za Gorczyca, Herczek 2008; paramery w rodzaju Halticus:Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.