START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Closterotomus biclavatus

Closterotomus biclavatus:
I człon czułków krótszy niż długość przedplecza; II segment czułków nie grubszy niż obrączka apikalna, segemnty III i IV czułków smukłe, cieńsze niż segment II; I segment czułków zwykle krótszy lub tak długi jak szerokość głowy; II człon czułków wyraźnie pogrubiony przy wierzchołku (rys. 109 a-b); wierzchołek II członu czułków wrzecionowaty (rys. 109 a); brzuszna krawędź oka, widziana z przodu, przekracza nasadę czułków; obrączka apikalna obecna; wyraźnie krótsza niż poduszeczki przedplecza; półpokrywa bez punktowania, czasami nieznacznie pomarszczona; przedplecze i półpokrywy bez jednolicie rozmieszczonych, małych, czarnych plamek z czarnymi włosami, przedplecze zaokrąglone bocznie, boczna krawędź przedplecza zwykle bez ciemnego pasa wzdłuż całej długości; zewnętrzna krawędź embolium, widziana z boku, zwykle nie całkowicie czarna; półpokrywya z wymieszanymi czarnymi i jasnymi włoskami; ciemne włoski na półpokrywie przylegające, krótkie; przedplecze jednolicie ciemne; II człon stopy tylnych odnóży tak długi lub nieznacznie dłuższy niż segment I; parempodia blaszkowate, rozchodzące się; tylne uda nie spłaszczone, krótsze, nie sięgające poza wierzchołek odwłoka; tylna krawędź ciemienia bez żadnego żeberka; ciemię bez podłużnej bruzdy; wielkość: samiec 5,6-7 mm; samica 6,5-7,6 mm

Rysunki za Wagner i Weber 1964:

Na podstawie:
"Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.