START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Polymerus cognatus

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964


Polymerus cognatus:
Obrączka apikalna obecna; nie grubsza niż II segment czułków; szczyt tarczki, tylna krawędź przedplecza i półpokrywy częściowo żółte, kuneus często partiami czerwony; przednie kąty przedplecza z czarną, gładką plamą; boczna krawędź korium czarna na całej swojej długości; I człon tylnej stopy tak długi lub wyraźnie krótszy niż człony II i III razem wzięte; I człon stopy tylnych odnóży dłuższy niż II; parempodia blaszkowate, rozchodzące się; punktowanie po stronie grzbietowej niewyraźne; powierzchnia grzbietowa pokryta łuskokształtnymi włoskami; ciemię zwykle z tyłu z wyraźnym żeberkiem, jeśli potyliczne żeberko jest nieobecne, wówczas ogólne ubarwienie nigdy nie jest całkowicie zielone; tylus znacznie wystaje poza czoło (rys. 139 a); wielkość: samiec 3,5-4,5 mm; samica 4,2-5 mm;


Rysunki za Wagner i Weber 1964:


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.