START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Orthotylus concolor

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae". J. Gorczyca, A. Herczek. Toruń 2008.


Rodzaj bardzo szeroko rozprzestrzeniony i liczny, oznaczanie niektórych grup gatunków bardzo trudne nawet dla specjalisty. W niektórych przypadkach pewne oznaczenie można uzyskać jedynie badając struktury genitalne samca. Z Polski wykazano dotąd 15 gatunków zgrupowanych w 6 podrodzajach, w wielu przypadkach prawidłowe oznaczenie jest możliwe jedynie po analizie aparatów kopulacyjnych samców (rys. 74-97, za Gorczyca, Herczek 2008).


Orthotylus concolor:
Głowa skierowana nieco do przodu (nie prostopadła do osi ciała, plemię Orthotylini); ciemię około 2 razy u samca, 2,5 raza u samicy tak szerokie jak średnica oka; głowa, przedplecze i tarczka jasne; II człon czułków rzadko pogrubiały, ale wówczas niespłaszczony; I człon czułków rzadko pokryty gęstymi włoskami; III człon czułków około 0,6-0,7 raza tak długi jak drugi; obrączka apikalna nieobecna; tylna krawędź ciemienia zwykle nie zachodzi na przedni płat przedplecza; tylny brzeg ciemienia bez marginesu, jeśli z marginesem to ciało jest jednolicie zielone; oczy dotykają przedniego brzegu przedplecza, lub są nieco oddalone, ale wówczas osobniki nigdy nie są zielonkawe; przedplecze duże, tylny jego brzeg tak szeroki lub szerszy niż nasada półpokryw; przednie część przedplecza mniej wyraźnie wydzielona, poduszeczki przedplecza nie rozdzielone poprzeczną bruzdą; włoski na części grzbietowej czarne lub brązowe; ciało zielone, włoski czarne; użyłkowanie membrany szare lub czarne; ryjek dochodzi do środkowej pary bioder; parempodia blaszkowate, zbiegające się ku wierzchołkom; aedeagus gruby, nie zesklerotyzowany za wyjątkiem spiculi; płytki szczękowe niewyraźne; wyłącznie makropteryczne; paramery jak na rys. 94-95; długość ciała 3,6-4,9 mm;


Rysunki za Gorczyca, Herczek 2008; męskich narządy kopulacyjne w rodzaju Orthotylus:


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.