START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PI¦MIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Tingis ragusana


Rozkład rekordów w czasie
1800-1825 1826-1850 1851-1875 1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2000 2001-2025
2 1 1Beskid Zachodni
Żegiestów (DV87, Smreczyński 1954)

Pieniny
Czorsztyn, Zamek (DV57, Hebda et ¦cibior 2016), Pieniny (DV57, Smreczyński 1954, Zarzycki 1982)


Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.