START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Stenodema trispinosa

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964


Stenodema trispinosa:
Ciemię z podłużnym nacięciem na środku; głowa tak długa lub dłuższa niż jej szerokość; tarczka punktowana; membrana z obiema komórkami wyraźnie widocznymi; tylne uda przy wierzchołku z dużym, prostym zębem i nieco dalej z małym zębem lub bulwą (rys. 77 b-d, za Wagner i Weber 1964); ponadto trzeci ząb jest oddalony od wierzchołka w odległości mniej więcej jednej trzeciej długości uda (rys. 77 b, za Wagner i Weber 1964); pierwszy człon tylnej stopy nieznacznie krótszy niż człony II i III razem wzięte (plemię Stenodemini); oczy przylegające do obrączki apikalnej; samiec 7,1-8 mm; samica 7,6-8,8 mm;


Rysunki za Wagner i Weber 1964; rodzaj Stenodema:


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.