START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Acanthosomatidae   >>   Elasmostethus interstinctus

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 13. Puklicowate - Acanthosomatidae, żółwinkowate - Scutelleridae". J. Lis, B. Lis. Toruń 1998.
Elasmostethus interstinctus:
Pierwszy człon czułków wyraźnie wystający poza wierzchołek głowy; zewnętrzny szczytowy kąt korium mniej lub bardziej zaostrzony; blaszkowate żeberko na śródpiersiu przesunięte do tyłu, sięga przynajmniej do bioder środkowej pary nóg, ale z przodu nie dochodzi do przedniej krawędzi przedpiersia; kolcowaty wyrostek trzeciego segmentu odwłoka krótki, sięga najwyżej nieco poza biodra środkowych nóg; brzegowe listewki odwłoka (connexivum) jednobarwne, bez ciemnych poprzecznych pasów; ujścia gruczołów zapachowych krótsze, szersze i wyraźnie zaokrąglone na końcu; krawędź segmentu genitalnego samca przy oglądaniu od spodu z dwoma pęczkami długich ciemnych włosków oraz z dwoma wyraźnie widocznymi ciemnymi ząbkami; ciemne ząbki na krawędzi segmentu genitalnego samca małe i przybliżone do pęczków długich ciemnych włosków (ich odległość do krawędzi zewnętrznej segmentu większa niż odległość do pęczków włosków). Górne kąty VII stemitu u samic silnie wysunięte poza segment genitalny (rys. 10); stopy dwuczłonowe; długość ciała: 8.0-12.0 mm.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.