START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)
PLUSKWIAKI ŚWIATA (TRUE BUGS OF THE WORLD)


LISTA PUBLIKACJI (LITERATURE)


2024. Gierlasiński G. Uwagi do kolekcji pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) Aliny Kasprowicz. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda 30(online 003): 1–30.
      (Gierlasiński 2024)

2023. Żurawlew P., Gierlasiński G. Agregacje Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Heteroptera: Pentatomidae) na turbinach wiatrowych. Acta entomologica silesiana 31 (online 026): 1–6.
      (Żurawlew et Gierlasiński 2023)

2023. Szawaryn K., Marczak D. Nowe stwierdzenia Stephanitis pyri (Fabricius, 1775) (Heteroptera: Tingidae) z Mazowsza. Acta entomologica silesiana 31(online 021): 1–3.
      (Szawaryn et Marczak 2023)

2023. Senn P., Gierlasiński G. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Gdyni i okolic (Pobrzeże Bałtyku i Pojezierze Pomorskie). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 17: 1–18.
      (Senn et Gierlasiński 2023)

2023. Rolski M., Di Loreto M., Gruszka A. Nowe stanowisko skupieńca lipowego Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae) na Górnym Śląsku. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 17: 19–20.
      (Rolski et al. 2023)

2023. Lis B., Łęgowski D. Wykaz gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) zebranych na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w latach 2002-2023. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 17: 111–129.
      (Lis B. et Łęgowski 2023)

2023. Lis B., Domagała N. Badania nad potencjalnym wykorzystaniem pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w bioindykacji i monitoringu przyrodniczym. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 17: 21–32.
      (Lis B. et Domagała 2023)

2023. Kojder D., Gierlasiński G., Rutkowski T. Nowe stanowiska Prostemma guttula (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Nabidae) w Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 17: 157–159.
      (Kojder et al. 2023)

2023. Kment P., Cunev J., Hemala V., Radac I.A., Kondorosy E. Dimorphopterus blissoides (Hemiptera: Heteroptera: Blissidae): recent spreading of a neonative species in the Pannonian Basin. Zootaxa 5382(1): 108–119.
      (Kment et al. 2023)

2023. Heiss E., Eckelt A., Lederwasch M., Unterasinger R. Die Heteropterensammlung Ernst Heiss im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum. Teil XVI: Familien Anthocoridae, Cimicidae, Microphysidae, Enicocephalidae, Ceratocombidae, Dipsocoridae, Thaumastocoridae. Linzer biologische Beiträge 55(2): 455–494.
      (Heiss et al. 2023)

2023. Gużda W., Lis B. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) wybranych zbiorowisk roślinnych gminy Głubczyce (woj. opolskie). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 17: 167–171.
      (Gużda et Lis B. 2023)

2023. Gierlasiński G., Żurawlew P. Pierwsze stwierdzenia Lamprodema maura (Fabricius, 1803) (Hemiptera: Heteroptera: Rhyparochromidae) w Polsce. Acta entomologica silesiana 31 (online 023): 1–5.
      (Gierlasiński et Żurawlew 2023)

2023. Gierlasiński G., Wiśniewski K. Przypadek teratologii stopy u Pterotmetus staphyliniformis (Schilling, 1829) (Heteroptera: Rhyparochromidae). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 17: 97–98.
      (Gierlasiński et Wiśniewski 2023)

2023. Gierlasiński G., Rutkowski T. Nowe stanowisko Melanocoryphus albomaculatus (Goeze, 1778) (Heteroptera: Lygaeidae) w Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 17: 161–163.
      (Gierlasiński et Rutkowski 2023)

2023. Gierlasiński G., Orzechowski R. Corythucha arcuata (Say, 1832) (Hemiptera, Heteroptera: Tingidae). Acta entomologica silesiana 31(online 001): 1–6.
      (Gierlasiński et Orzechowski 2023)

2023. Gierlasiński G., Kolago G., Taszakowski A., Miłkowski M., Regner J., Kojder D., Kowalczyk J.K., Grzywocz J., Burda M., Masłowski A., Rutkowski T. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – V. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 17: 63–96.
      (Gierlasiński et al. 2023)

2023. Gierlasiński G., Klejdysz T. Nowe stanowisko Temnostethus reduvinus (Herrich-Schaeffer, 1850) (Heteroptera: Anthocoridae) w Polsce. Acta entomologica silesiana 31 (online 025): 1–5.
      (Gierlasiński et Klejdysz 2023b)

2023. Gierlasiński G., Klejdysz T. Nowe stanowisko Philomyrmex insignis R.F. Sahlberg, 1848 (Heteroptera: Oxycarenidae) w Polsce. Acta entomologica silesiana 31 (online 012): 1–4.
      (Gierlasiński et Klejdysz 2023a)

2023. Ciebiera O., Czechowski P., Dubicka-Czechowska A., Gabryś G., Grochowski P., Kochańska A., Orzechowski R., Reda P., Smoczyk M., Szkudlarek M., Jerzak L. Przyroda Parku Książęcego w Zatoniu. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań 2023. ISBN 978-83-7986-484-3. 143 ss..
      (Ciebiera et al. 2023)

2023. Chakilam S., Gaidys R., Brożek J. Ultrastructure of a mechanoreceptor of the trichoid sensilla of the insect Nabis rugosus: stimulus-transmitting and bio-sensory architecture. Bioengineering 10: 1–16.
      (Chakilam et al. 2023)

2023. Bury J., Mazepa J., Olbrycht T. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zadrzewień dębowych okolic Kalwarii Pacławskiej. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 17: 137–150.
      (Bury et al. 2023c)

2023. Bury J., Mazepa J., Olbrycht T. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowej i wschodniej Polski. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 17: 39–54.
      (Bury et al. 2023a)

2023. Bury J., Bury E., Kolago G., Mazepa J. Corythucha ciliata (Say, 1832) i Arocatus longiceps (Stal, 1852) oraz inne pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zimujące na platanach w południowo-wschodniej Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 17: 101–110.
      (Bury et al. 2023b)

2023. Bunalski M. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. Część 9. Tingidae. Wiadomości ekologiczne 42(online 17A): 106–113.
      (Bunalski 2023b)

2023. Bunalski M. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. Część 6. Reduviidae. Wiadomości entomologiczne 42, online 12A: 79–82.
      (Bunalski 2023a)

2022. Taszakowski A., Gierlasiński G., Żyła W. Uwagi o kolekcji Cydnidae (Hemiptera: Heteroptera) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Acta entomologica silesiana 30(online 022): 1–5.
      (Taszakowski et al. 2022)

2022. Smolis A., Kadej M. Pierwsze stwierdzenia tarczówki marmurkowatej Halyomorpha halys (Stal, 1855) (Hemiptera, Heteroptera, Pentatomidae) w zachodniej Polsce. Wiadomości ekologiczne 41(3): online 17N: 13–14.
      (Smolis et Kadej 2022)

2022. Rakoczy T., Gierlasiński G. Pierwsze stwierdzenie Stephanitis takeyai Drake & Maa, 1955 (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) na Górnym Śląsku. Acta entomologica silesiana 30(online 010): 1–4.
      (Rakoczy et Gierlasiński 2022)

2022. Masłowski A., Zygała J., Krzyżowska K., Ledwoń P., Żebracka D., Ogłaza B., Taszakowski A. Nowe dane o występowaniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na terenie Przemyśla i Starzawy (południowo-wschodnia Polska). Acta entomologica silesiana 30(online003): 1–9.
      (Masłowski et al. 2022)

2022. Markiewicz E., Żurawlew P., Gierlasiński G. Nowe dane o pluskwiakach różnoskrzydłych (Heteroptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska) – część II. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 16: 101–107.
      (Markiewicz et al. 2022)

2022. Lis B., Domagała P. Drugie stanowisko prześwietlika platanowego Corythucha ciliata (Say, 1832) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) na Górnym Śląsku. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 16: 1–2.
      (Lis B. et Domagała 2022)

2022. Gierlasiński G. Uwagi o pluskwiakach różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) podanych z Rominty (Pojezierze Mazurskie). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 16: 171–172.
      (Gierlasiński 2022)

2022. Gierlasiński G., Warchałowski M. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) w Muzeum Tatrzańskm im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Acta entomologica silesiana 30(online 023): 1–9.
      (Gierlasiński et Warchałowski 2022)

2022. Gierlasiński G., Taszakowski A., Lis B. Nabrzeżkowate (Heteroptera: Saldidae) Polski – przegląd faunistyczny. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 16: 131–162.
      (Gierlasiński et al. 2022c)

2022. Gierlasiński G., Rutkowski T. Nowe dane o występowaniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w północnej Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 16: 63–72.
      (Gierlasiński et Rutkowski 2022)

2022. Gierlasiński G., Kolago G., Taszakowski A., Miłkowski M., Syratt M., Masłowski A., Grzywocz J., Rutkowski T. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – IV. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 16: 37–62.
      (Gierlasiński et al. 2022a)

2022. Gierlasiński G., Kojder D., Rutkowski T. Nowe dane o występowaniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na wyspie Wolin (Pobrzeże Bałtyku). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 16: 83–96.
      (Gierlasiński et al. 2022b)

2022. Domagała P. Nowe stanowisko Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Lygaeoidea: Oxycarenidae) na Górnym Śląsku. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 16: 127–129.
      (Domagała 2022)

2022. Chakilam S., Brożek J., Chajec Ł., Poprawa I., Gaidys R. Ultra-morphology and mechanical function of the trichoideum sensillum in Nabis rugosus (Linnaeus, 1758) (Insecta: Heteroptera: Cimicomorpha). Insects 13(9): 1–21.
      (Chakilam et al. 2022)

2022. Bury J., Mazepa J. Nowe dane o rozmieszczeniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowo-wschodniej i północno-wschodniej Polski – część 2. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 16: 15–36.
      (Bury et Mazepa 2022)

2022. Bunalski M. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. Część 8. Nabidae. Wiadomości entomologiczne 41(4): online 20A: 28–33.
      (Bunalski 2022)

2021. Żurawlew P., Tończyk G., Mikołajczuk P., Buczyński P., Przewoźny M. Materiały do poznania owadów wodnych (Ephemeroptera, Plecoptera, Hemiptera: Heteroptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). Przegląd Przyrodniczy 32: 70–80.
      (Żurawlew et al. 2021)

2021. Zielińska A. Pierwsze stwierdzenie długoskrzydłego okazu Prostemma aeneicolle Stein, 1857 (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) na Dolnym Śląsku. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 15: 135–136.
      (Zielińska 2021)

2021. Taszakowski A., Gierlasiński G. Heteroptera – pluskwiaki różnoskrzydłe. [In:] Klasa A. (red.) Katalog fauny Ojcowskiego Parku Narodowego. Ojców: 121–139.
      (Taszakowski et Gierlasiński 2021)

2021. Rutkowski T., Gierlasiński G. Tupiocoris rhododendri (Dolling, 1972) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) w Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 15: 7–9.
      (Rutkowski et Gierlasiński 2021)

2021. Pacuk B., Gierlasiński G. Nowe stanowiska Metopoplax ditomoides (A. Costa, 1847) i Metopoplax origani (Kolenati, 1845) (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae) w Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 15: 1–4.
      (Pacuk et Gierlasiński 2021)

2021. Ołdak K.A. Nowe dane na temat występowania gatunku Orsillus depressus (Mulsant et Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) na Nizinie Mazowieckiej (Polska). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 15: 29–30.
      (Ołdak 2021)

2021. Myczko Ł., Kurek P., Tryjanowski P., Wiatrowska B., Jankowiak Ł., Mielczarek Ł., Sienkiewicz P., Rutkowski T., Ondrejková A. Where to overwinter: burrows of medium-sized carnivores as winter places for invertebrates in temperate environment. Ecological Entomology 46(3): 1–8.
      (Myczko Ł. et al. 2021)

2021. Litwiniak K., Przymencki M. An attempt of wintering of Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) in Grey Heron Ardea cinerea nests. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 15: 125–127.
      (Litwiniak et Przymencki 2021)

2021. Lis B. Nowe stanowisko Dichrooscytus gustavi Josifov, 1981 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) w Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 15: 141–142.
      (Lis B. 2021)

2021. Gwardjan M., Sępioł B. Nowe stanowiska Megalotomus junceus (Scopoli, 1763) (Heteroptera: Alydidae) na Wyżynie Małopolskiej. Naturalia 7: 145–147.
      (Gwardjan et Sępioł 2021)

2021. Gierlasiński G. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) z kolekcji Aliny Kasprowicz w Zbiorach Przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 15: 15–25.
      (Gierlasiński 2021)

2021. Gierlasiński G., Rutkowski T., Kojder D. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w południowo-wschodniej Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 15: 113–124.
      (Gierlasiński et al. 2021d)

2021. Gierlasiński G., Rutkowski T., Kojder D., Regner J. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Sudetach Zachodnich. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 15: 71–82.
      (Gierlasiński et al. 2021b)

2021. Gierlasiński G., Rutkowski T., Kojder D., Fiedor M. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na Pojezierzu Mazurskim. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 15: 103–112.
      (Gierlasiński et al. 2021c)

2021. Gierlasiński G., Kolago G., Pacuk B., Taszakowski A., Syratt M., Regner J., Żóralski R., Rutkowski T., Kania J., Kucza W., Miłkowski M., Masłowski A. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – III. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 15: 31–68.
      (Gierlasiński et al. 2021a)

2021. Gierlasiński G., Fiedor M. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Góra Bucze w Beskidzie Zachodnim. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda 27(online 003): 1–17.
      (Gierlasiński et Fiedor 2021a)

2021. Gierlasiński G., Fiedor M. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Góry Tuł w Beskidzie Zachodnim. Fragmenta Naturae 54: 45–57.
      (Gierlasiński et Fiedor 2021b)

2021. Bury J. Pierwsze stwierdzenie Orsillus depressus (Mulsant et Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Beskidzie Wschodnim. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 15: 131–132.
      (Bury 2021b)

2021. Bury J. Pierwsze stwierdzenie Halyomorpha halys (Stal, 1855) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w Beskidzie Wschodnim. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 15: 11–14.
      (Bury 2021a)

2021. Bury J., Mazepa J. Pierwsze stwierdzenie Nezara viridula (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) na Nizinie Sandomierskiej. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 15: 133–134.
      (Bury et Mazepa 2021a)

2021. Bury J., Mazepa J. Myrmecophyes (Myrmecophyes) alboornatus (Stal, 1858) (Hemiptera: Miridae: Halticini) – first observation in Poland. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 15: 137–138.
      (Bury et Mazepa 2021b)

2021. Bury J., Mazepa J., Obszarny M., Olbrycht T., Trzeciak A. Materiały do poznania rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowo-wschodniej i północno-wschodniej Polski. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 15: 83–100.
      (Bury et al. 2021)

2021. Bunalski M. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. Część 7. Rodzaj Brachycoleus (Fieber, 1858) (Miridae). Wiadomości entomologiczne 40(4) online 16A: 21–23.
      (Bunalski 2021)

2021. Bugaj-Nawrocka A., Taszakowski A. New faunistical data of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Krośnice and selected reserves of the Barycz Valley (Wielkopolsko-Kujawska Lowland, Poland). Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda 27(online 008): 1–19.
      (Bugaj-Nawrocka et Taszakowski 2021)

2021. Bugaj-Nawrocka A., Taszakowski A., Gierlasiński G. From Asia to Europe? Where could the geographical place of origin of Polymerus (Pachycentrum) carpathicus (Horváth, 1882) (Hemiptera: Miridae) be?. Zoological Studies 60: 42.
      (Bugaj-Nawrocka et al. 2021)

2020. Żurawlew P., Gierlasiński G. Nowe dane o pluskwiakach różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska, Polska). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 14: 159–169.
      (Żurawlew et Gierlasiński 2020)

2020. Zielińska A. Gatunki pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) z terenu Polski wykorzystywane w badaniach molekularnych – przegląd. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 14: 193–197.
      (Zielińska 2020)

2020. Taszakowski A., Klejdysz T., Gierlasiński G. First record of a highly melanic morph of Cyphostethus tristriatus (Fabricius, 1787) (Hemiptera: Heteroptera: Acanthosomatidae). Zootaxa 4816(3): 389–391.
      (Taszakowski et al. 2020b)

2020. Taszakowski A., Bunalski M., Gierlasiński G. First records of Deraeocoris ventralis in Poland, with notes on distribution of Polish Deraeocorinae (Hemiptera: Heteroptera, Miridae). Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology 29 (online 005): 1–10.
      (Taszakowski et al. 2020a)

2020. Orzechowski R., Gajda K., Mleczak M., Gajda E. Entomofauna. [In:] Grochowski P., Jerzak L. Krzesiński Park Krajobrazowy - Monografia. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego: 96–115.
      (Orzechowski et al. 2020)

2020. Ogłaza B., Gierlasiński G., Taszakowski A. Materiały do znajomości wysysowatych Polski (Hemiptera: Heteroptera, Rhopalidae). Acta entomologica silesiana 28 (online 014): 1–9.
      (Ogłaza et al. 2020)

2020. Obrzut M., Ogłaza B., Taszakowski A. Nowe dane o występowaniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na terenie Zabrza (Górny Śląsk). Acta entomologica silesiana 28: (online 003): 1-6 .
      (Obrzut et al. 2020)

2020. Karolewski P., Łukowski A., Adamczyk D., Żmuda M., Giertych M.J., Mąderek E. Species composition of arthropods on six understory plant species growing in high and low light conditions. Dendrobiology 84: 58–80.
      (Karolewski et al. 2020)

2020. Hebda G., Olbrycht T., Konieczny K., Melke M., Rutkowski T., Wojtaszyn G. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zimujące pod korą platanów klonolistnych Platanus x acerifolia w Polsce. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda 26(online 007): 1–20.
      (Hebda et al. 2020b)

2020. Hebda G., Gutowski J., Kalisiak J., Melke A., Wolski A. Materiały do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych obszarów Polski: Wyżyny Małopolskiej, Gór Świętokrzyskich, Beskidu Zachodniego, Beskidu Wschodniego i Bieszczadów. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 14: 109–118.
      (Hebda et al. 2020a)

2020. Gwardjan M., Przybylska J. Nowe stanowiska pojawicy Jalla dumosa (Linnaeus, 1758) (Heteroptera: Pentatomidae) na Wyżynie Małopolskiej. Naturalia 6: 155–157.
      (Gwardjan et Przybylska 2020)

2020. Guz L. Wtyk amerykański Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) (Hemiptera: Coreidae) – pierwsze stwierdzenie na Wyżynie Lubelskiej. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 14: 211–212.
      (Guz 2020b)

2020. Guz L. Pierwsze stwierdzenie Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w Lublinie. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 14: 151–152.
      (Guz 2020a)

2020. Gierlasiński G. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) okolic Bielska-Białej na tle dotychczasowej wiedzy o rozmieszczeniu Heteroptera w Beskidzie Zachodnim. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 14: 7–36.
      (Gierlasiński 2020)

2020. Gierlasiński G., Marczak D. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) złapane w pułapki przegrodowe IBL-5 w Puszczy Kampinoskiej (Nizina Mazowiecka). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 14: 181–188.
      (Gierlasiński et Marczak 2020)

2020. Gierlasiński G., Lis B. Nowe stanowiska Sthenarus rotermundi (Scholtz, 1847) (Heteroptera: Miridae) w Polsce z uwagami o morfologii gatunku. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 14: 1–5.
      (Gierlasiński et Lis B. 2020)

2020. Gierlasiński G., Lis B., Kaszyca-Taszakowska N., Taszakowski A. Damsel bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) of Poland: identification key, distribution and bionomy. Monographs of the Upper Silesian Museum 17: 1–100.
      (Gierlasiński et al. 2020e)

2020. Gierlasiński G., Kolago G., Pacuk B., Taszakowski A., Syratt M., Regner J., Itczak A., Żóralski R., Rutkowski T., Radzimkiewicz D., Kucza W., Ogłaza B. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – II. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 14: 53–108.
      (Gierlasiński et al. 2020a)

2020. Gierlasiński G., Grobelny G., Pacek G., Taszakowski A. Pierwsze stanowisko Scoloposcelis pulchella (Zetterstedt, 1838) (Heteroptera: Anthocoridae) w Sudetach Zachodnich (Polska). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 14: 153–157.
      (Gierlasiński et al. 2020c)

2020. Gierlasiński G., Fiedor M., Rutkowski T. Criocoris quadrimaculatus (Fallén, 1807) (Heteroptera: Miridae: Phylinae) – gatunek pluskwiaka nowy w faunie Polski, wraz z wykazem gatunków zebranych w dolinie Bugu na Nizinie Mazowieckiej. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 14: 199–210.
      (Gierlasiński et al. 2020d)

2020. Gierlasiński G., Fiedor M., Dorda A., Taszakowski A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Cieszyna (Beskidy Zachodnie). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 14: 127–150.
      (Gierlasiński et al. 2020b)

2020. Bury J. Materiały do poznania rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowo-wschodniej Polski. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 14: 37–51.
      (Bury 2020)

2020. Bury J., Obszarny M. Pierwsze stwierdzenie Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Beskidzie Wschodnim. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 14: 171–174.
      (Bury et Obszarny 2020)

2020. Bunalski M. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. Część 6. Pentatomoidea: Pentatomidae. Wiadomości entomologiczne 39(3): 20–30.
      (Bunalski 2020)

2020. Bunalski M., Sienkiewicz P. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. Część 5. Pentatomoidea: Cydnidae i Scutelleridae. Wiadomości entomologiczne 39(2) online 5A: 1–5.
      (Bunalski et Sienkiewicz 2020)

2020. Adamska I., Dzięgielewska M. Can the western conifer bug Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) threaten coniderous forests in Poland?. Ecological question 32: 3–13.
      (Adamska et Dzięgielewska 2020)

2019. Wojas T. Pierwsze stwierdzenie Aneurus avenius (Dufour, 1833) (Heteroptera: Aradidae) na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i w Kotlinie Sandomierskiej. Wiadomości entomologiczne 38: 57.
      (Wojas 2019)

2019. Taszakowski A., Kaszyca-Taszakowska N. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) nieczynnego kamieniołomu Golcówka w Imielinie (Wyżyna Śląska). Acta entomologica silesiana 27(online 4): 1–13.
      (Taszakowski et Kaszyca-Taszakowska 2019)

2019. Świerczewski D., Błaszczyk J., Stroiński A., Walczak M., Witsack W., Ramsay A., Hartung V., Chen P., Nieser N. Hemiptera (Auchenorrhyncha, Heteroptera) of the Góry Opawskie Landscape Park (south-western Poland). Cicadina 18: 27–41.
      (Świerczewski et al. 2019)

2019. Sadílek D., Urfus T., Vilímová J., Hadrava J., Suda J. Nuclear Genome Size in Contrast to Sex Chromosome Number Variability in the Human Bed Bug, Cimex lectularius (Heteroptera: Cimicidae). Cytometry Part A 95A: 746–756.
      (Sadílek et al. 2019)

2019. Pietraszko-Warchałowska M., Warchałowski M. Wtyk amerykański Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) (Hemiptera: Coreidae) oraz gliniarz naścienny (jaskólec wschodni) Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) (Hymenoptera: Sphecidae) – pierwsze stwierdzenia gatunków w Zakopanem. Wiadomości entomologiczne 38(1): 53–56.
      (Pietraszko-Warchałowska et Warchałowski 2019)

2019. Pełka A., Markowicz M., Chróścik M. Pierwsze stanowiska Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) na Nizinie Mazowieckiej. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 13: 97–100.
      (Pełka et al. 2019)

2019. Pastrykiewicz M. Trzecie stanowisko Leptopus marmoratus (Goeze, 1778) (Hemiptera: Heteroptera: Leptopodidae) w Polsce. Fragmenta Naturae 52: 11–14.
      (Pastrykiewicz 2019)

2019. Marczak D. Western conifer seed bug (Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910)) (Insecta: Hemiptera: Coreidae) – a new invasive species of bug in Kampinoski National Park. World Scientific News 134(2): 312–318.
      (Marczak 2019)

2019. Marczak D., Kwiatkowski A., Szawaryn K., Lasecki R. New localities a primeval forest relict bugs Mezira tremulae (Germar, 1822) (Hemiptera: Aradidae) in central and east part of Poland. World Scientific News 134(2): 335–338.
      (Marczak et al. 2019)

2019. Lis B., Kadej M. Metopoplax ditomoides (A. Costa, 1843) (Hemiptera: Oxycarenidae) – pierwsze stwierdzenie w Polsce. Heteroptera Poloniae 13: 105–107.
      (Lis B. et Kadej 2019)

2019. Lis B., Kadej M., Mazurek J. Dane na temat rozprzestrzeniania się inwazyjnego gatunku Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Lygaeoidea: Oxycarenidae) w południowo-zachodniej części Polski. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 13: 13–17.
      (Lis B. et al. 2019)

2019. Kuźmiński R., Mazur A. Pierwsze stanowiska inwazyjnego gatunku Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae) w środkowo-zachodniej Polsce. Acta Scientarum Polonorum, Silv. Colendar.Ratio Ind. Lignar. 18(4): 221–225.
      (Kuźmiński et Mazur 2019)

2019. Kaszyca N., Kubusiak A., Baran B., Imiela A., Taszakowski A., Wegierek P., Depa Ł. Invertebrates in contemporary coniferous resins – an insight into the ecosystem?. Fragmenta Faunistica 62: 117–134.
      (Kaszyca et al. 2019)

2019. Kadej M., Tarnawski D., Smolis A., Zając K., Szwałko P., Regner J. Nowe dane o wybranych obcych i inwazyjnych owadach w Polsce. Przyroda Sudetów 22: 83–96.
      (Kadej et al. 2019)

2019. Hebda G., Rutkowski T. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) gminy Dopiewo (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). Fragmenta Naturae 52: 18–32.
      (Hebda et Rutkowski 2019)

2019. Hebda G., Gutowski J. Materiały do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych obszarów Polski: Podlasie, Puszcza Białowieska, Wyżyna Lubelska, Nizina Sandomierska i Roztocze. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 13: 59–64.
      (Hebda et Gutowski 2019)

2019. Gierlasiński G., Taszakowski A., Lis B. Stilt bugs (Hemiptera: Heteroptera: Berytidae) of Poland: check-list, distribution, bionomics. Fragmenta Faunistica 62: 1–25.
      (Gierlasiński et al. 2019c)

2019. Gierlasiński G., Sokołowski T. Nezara viridula (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 13: 9–11.
      (Gierlasiński et Sokołowski 2019)

2019. Gierlasiński G., Rutkowski T., Orzechowski R., Taszakowski A., Woźniak A., Regner J., Kolago G., Stolarczyk T., Nowak J. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 13: 19–48.
      (Gierlasiński et al. 2019b)

2019. Gierlasiński G., Lis B., Woźniak A. Dichrooscytus gustavi Josifov, 1981 (Heteroptera: Miridae) – pierwsze potwierdzone stanowisko w Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 13: 55–57.
      (Gierlasiński et al. 2019d)

2019. Gierlasiński G., Lis B., Rutkowski T. Badania faunistyczne nad lądowymi pluskwiakami różnoskrzydłymi (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce: rys historyczny i perspektywy. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 13: 1–8.
      (Gierlasiński et al. 2019a)

2019. Gierlasiński G., Chłond D., Taszakowski A., Lis B. Zajadkowate (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) Polski: przegląd systematyczny, rozmieszczenie, klucz do oznaczania. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 13: 69–92.
      (Gierlasiński et al. 2019e)

2019. Bury J. Pierwsze stwierdzenie Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) w polskich Karpatach. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica13: 93–95.
      (Bury 2019b)

2019. Bury J. Pierwsze obserwacje Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Heteroptera: Pentatomidae) w Beskidzie Wschodnim i na Nizinie Sandomierskiej. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 13: 65–67.
      (Bury 2019a)

2019. Bunalski M. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. Część 3. Pentatomoidea: Acanthosomatidae, Plataspidae, Thyreocoridae. Wiadomości entomologiczne 38: 197–205.
      (Bunalski 2019)

2019. Bunalski M., Klejdysz T., Rosińska A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. Część 4. Rodzaj Oxycarenus (Fieber, 1837) (Lygaeoidea: Oxycarenidae). Wiadomości entomologiczne 38: 206–211.
      (Bunalski et al. 2019)

2018. Taszakowski A., Gorczyca J. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Beskidu Wschodniego – geneza fauny. Monographs of the Upper Silesian Museum 8: 1–159.
      (Taszakowski et Gorczyca 2018)

2018. Taszakowski A., Gierlasiński G. Notes on the occurrence of Acetropis Fieber, 1858 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) in Poland, with a key to Polish species. Fragmenta Faunistica 60: 83–99.
      (Taszakowski et Gierlasiński 2018)

2018. Sowa A., Tończyk G., Halabowski D., Krodkiewska M. First record of Sigara assimilis (Fieber, 1848) (Hemiptera: Heteroptera: Corixidae) in Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies 47(2): 211–217.
      (Sowa et al. 2018)

2018. Rutkowski T., Gierlasiński G., Lis J.A. Psacasta exanthematica (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Scutelleridae) w Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 12: 33–35.
      (Rutkowski et al. 2018)

2018. Ludwiczak E., Nietupski M., Markuszewski B., Kosewska A. Entomofauna leszczyny (Corylus avellana L.) przy dodatkowej ochronie biopreparatami. Progress in Plant Protection 58 (2): 97–106.
      (Ludwiczak et al. 2018)

2018. Lis B. Uwagi o okazie oznaczonym jako Chlamydatus longirostris Reuter, 1905. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 12: 37–39.
      (Lis B. 2018)

2018. Lis B., Stolarczyk T. Pierwsze stwierdzenie Liorhyssus hyalinus (Fabricius, 1794) (Hemiptera: Heteroptera: Rhopalidae) na Nizinie Mazowieckiej. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 12: 5–6.
      (Lis B. et Stolarczyk 2018a)

2018. Lis B., Stolarczyk T. Orsillus depressus (Mulsant et Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) – pierwsze stwierdzenie na Nizinie Mazowieckiej. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 12: 81–82.
      (Lis B. et Stolarczyk 2018b)

2018. Lis B., Gierlasiński G. Psallus albicinctus (Kirschbaum, 1856) i P. pseudoplatani Reichling, 1984 (Heteroptera: Miridae: Phylinae) – drugie stanowiska w Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 12: 75–78.
      (Lis B. et Gierlasiński 2018)

2018. Hemala V. Present knowledge of true bugs (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) in the Polish and Slovak sides of the Pieniny Mts. Pieniny - Przyroda i Człowiek 15: 65–82.
      (Hemala 2018)

2018. Hebda G., Rutkowski T. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Bydgoszczy. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 12: 49–64.
      (Hebda et Rutkowski 2018)

2018. Hebda G., Gierlasiński G., Regner J. Aradus ribauti Wagner, 1956 (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) gatunek pluskwiaka nowy dla Polski. Fragmenta Naturae, 51: 84–89.
      (Hebda et al. 2018)

2018. Gierlasiński G. Analiza rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce na podstawie dotychczasowych danych. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 12: 1–4.
      (Gierlasiński 2018)

2018. Gierlasiński G., Żurawlew P., Markiewicz E., Rutkowski T., Melke A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 12: 13–28.
      (Gierlasiński et al. 2018a)

2018. Gierlasiński G., Taszakowski A., Gierlasińska B., Celadyn R., Kolago G., Rozwałka R. Nowe stanowiska Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 12: 41–44.
      (Gierlasiński et al. 2018c)

2018. Gierlasiński G., Szczygieł R. Isometopus intrusus (Herrich-Schaeffer, 1835) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) – gatunek nowy dla Podlasia. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 12: 79–80.
      (Gierlasiński et Szczygieł 2018)

2018. Gierlasiński G., Szawaryn K., Hebda G., Rutkowski T. Nowe dane o występowaniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na Pobrzeżu Bałtyku. Przegląd Przyrodniczy 29(1): 41–57.
      (Gierlasiński et al. 2018b)

2018. Gierlasiński G., Regner J. Eremocoris fenestratus (Herrich-Schaeffer, 1839) (Heteroptera: Rhyparochromidae) – drugie stanowisko w Polsce wraz z wykazem pluskwiaków różnoskrzydłych zebranych w południowo-zachodniej Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 12: 7–12.
      (Gierlasiński et Regner 2018a)

2018. Gierlasiński G., Regner J. Aradus mirus Bergroth, 1894 (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) – gatunek pluskwiaka nowy dla Polski. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 12: 47–48.
      (Gierlasiński et Regner 2018b)

2018. Gierlasiński G., Kolago G., Rutkowski T., Taszakowski A., Klejdysz T., Regner J., Fiedor M., Rakoczy T., Żurawlew P. Nowe stanowiska rzadkich i ciekawych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 12: 65–73.
      (Gierlasiński et al. 2018d)

2018. Claerebout S., Haye T., Olafsson E., Pannier E., Bultot J. Premieres occurrences de Halyomorpha halys (Stal, 1855) pour la Belgique et actualisation de sa répartition en Europe (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae). Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie 154: 205–227.
      (Claerebout et al. 2018)

2018. Bunalski M., Taszakowski A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. Część 2. Wtyki (Coreoidea) niecki Jeziora Sycyńskiego. Wiadomości entomologiczne 37 (2): 81–95.
      (Bunalski et Taszakowski 2018)

2018. Bugaj-Nawrocka A., Wieczorek K., Herczek A. Terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) communities of selected phytocoenoses of the Trzebnica Hills. Monographs of the Upper Silesian Museum 9: 1–97.
      (Bugaj-Nawrocka et al. 2018)

2017. Taszakowski A., Pasińska A. New data on the occurence of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Pieniny Mountains. Fragmenta Faunistica 60: 1–13.
      (Taszakowski et Pasińska 2017)

2017. Taszakowski A., Hebda G., Pastrykiewicz M., Regner J. Nowe stanowiska Pyrrhocoris marginatus (Kolenati, 1845) (Heteroptera: Pyrrhocoridae) w Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 11: 81–83.
      (Taszakowski et al. 2017)

2017. Sobieraj-Betlińska A. Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) – drugie stanowisko w Sudetach Wschodnich. Wiadomości entomologiczne 36(3): 172–173.
      (Sobieraj-Betlińska 2017b)

2017. Sobieraj-Betlińska A. Nowe dane o występowaniu Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Przegląd Przyrodniczy 28(2): 130–135.
      (Sobieraj-Betlińska 2017a)

2017. Pytlik E., Kozłowska M., Cierkosz P. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) wybranych zbiorowisk łąkowych gminy Chrząstowice (woj. opolskie). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 11: 15–22.
      (Pytlik et al. 2017)

2017. Matuszczyk J., Taszakowski A. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) masywu Starego Gronia (Beskid Śląski). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 11: 65–71.
      (Matuszczyk et Taszakowski 2017)

2017. Lis B. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) rzadko wykazywanych z Polski. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 11: 47–50.
      (Lis B. 2017)

2017. Lis B., Kowalczyk J.K. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Gdyni (Pobrzeże Bałtyku). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 11: 51–63.
      (Lis B. et Kowalczyk 2017)

2017. Lis B., Hebda G. Eremocoris fenestratus (Herrich-Schaeffer, 1839) w Polsce, z kluczem do oznaczania krajowych gatunków z rodzaju Eremocoris Fieber, 1860 (Heteroptera: Lygaeoidea: Rhyparochromidae). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 11: 85–88.
      (Lis B. et Hebda 2017)

2017. Kadej M., Smolis A. Nowe stanowisko wtyka amerykańskiego Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) na Dolnym Śląsku. Przyroda Sudetów 20: 167–168.
      (Kadej et Smolis 2017)

2017. Kacprzyk M., Bilański P. The first stages of xylobiont entomofauna succession on european silver fir logging residues in relation to utilisation method and microenvironmental conditions. Journal of the Entomological Research Society 19: 91–104.
      (Kacprzyk et Bilański 2017)

2017. Hebda G., Gutowski J. Elasmostethus brevis Lindberg, 1934 (Heteroptera: Acanthosomatidae) – gatunek nowy dla fauny Polski. Fragmenta Naturae 50: 6–9.
      (Hebda et Gutowski 2017)

2017. Gierlasiński G. Peritrechus angusticollis (R.F. Sahlberg, 1848) (Heteroptera: Rhyparochromidae) i Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766) (Heteroptera: Pentatomidae) – gatunki nowe odpowiednio dla Beskidu Zachodniego i Bieszczadów. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 11: 43–45.
      (Gierlasiński 2017c)

2017. Gierlasiński G. Nowe dane o występowaniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na użytkach zielonych w Masywie Śnieżnika (Sudety Wschodnie). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 11: 7–13.
      (Gierlasiński 2017b)

2017. Gierlasiński G. Leptopus marmoratus (Goeze, 1778) (Hemiptera: Heteroptera: Leptopodidae) – drugie stanowisko w Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 11: 1–3.
      (Gierlasiński 2017a)

2017. Gierlasiński G., Piątek W.K., Piątek W.K. Nowe dane o występowaniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w północnej części Puszczy Kozienickiej (Nizina Mazowiecka). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 11: 73–79.
      (Gierlasiński et al. 2017)

2017. Gierlasiński G., Dubiel G. Deraeocoris flavilinea (A. Costa, 1862) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) – drugie stanowisko w Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 11: 5–6.
      (Gierlasiński et Dubiel 2017)

2017. Dubiel G., Bystrowski C. Wstępne dane o rączycowatych (Diptera: Tachinidae) Beskidu Śląskiego oraz przyległych obszarów Beskidu Zachodniego. Dipteron 33: 34–54.
      (Dubiel et Bystrowski 2017)

2017. Domagała P., Gradowska P. Metatropis rufescens (Herrich-Schäffer, 1835) (Heteroptera: Berytidae): drugie stanowisko w Sudetach Wschodnich, a zarazem pierwsze w Górach Opawskich. Acta entomologica silesiana 25: 38.
      (Domagała et Gradowska 2017)

2017. Bisgwa J. Endosymbionty bakteryjne występujące u owadów z podrzędu Heteroptera (Insecta: Hemiptera) – występowanie i znaczenie. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 11: 23–36.
      (Bisgwa 2017)

2016. Zając K. Pierwsze stwierdzenie Aradus truncatus Fieber, 1860 oraz nowe obserwacje Aradus depressus (Fabricius, 1794) (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) w polskich Sudetach. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 10: 9–12.
      (Zając 2016)

2016. Taszakowski A., Kaszyca N., Michalska D., Herczek A. Nowe dane o występowaniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na kserotermicznych siedliskach Niecki Nidziańskiej. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 10: 45–54.
      (Taszakowski et al. 2016)

2016. Skitek A. Nowe stanowiska rzadkich gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 10: 13–20.
      (Skitek 2016)

2016. Płaska W., Kurzątkowska A., Stępień, E., Buczyńska E., Pakulnicka J., Szlauer-Łukaszewska A., Zawal A. The effect of dredging of a small lowland river on aquatic Heteroptera. Annales Zoologici Fennici 53(3–4): 139–153.
      (Płaska et al. 2016)

2016. Orzechowski R., Wasielewski H. Owady Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego – pozostałe grupy. In: 20 lat - Gryżyński Park Krajobrazowy - Monografia przyrodnicza, Zespół Parków Krajobr. woj. Lubuskiego, Editor: Marek Maciantowicz, 180–195.
      (Orzechowski et Wasielewski 2016)

2016. Lis B., Kacica A. Pierwsze dane na temat występowania lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na terenie Zabrza (Górny Śląsk). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 10: 41–43.
      (Lis B. et Kacica 2016)

2016. Kowalczyk J.K., Senn P. Nowe stanowisko wtyka amerykańskiego Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) w północnej Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 10: 1–2.
      (Kowalczyk et Senn 2016)

2016. Klasa A., Wiśniowski B. Gatunki obce w faunie Ojcowskiego Parku Narodowego. Prądnik. Prace Muzeum Szafera 26: 41–60.
      (Klasa et Wiśniowski 2016)

2016. Hebda G., Wolski A., Melke A. New record of Actinonotus pulcher (Herrich-Schaeffer, 1835) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) in Poland. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 10: 33–35.
      (Hebda et al. 2016c)

2016. Hebda G., Ścibior R. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) Pieninach. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 35(4): 93–98.
      (Hebda et Ścibior 2016)

2016. Hebda G., Olbrycht T. Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae) – gatunek nowy dla fauny Polski. Wiadomości entomologiczne 35(3) 133–136.
      (Hebda et Olbrycht 2016)

2016. Hebda G., Melke A., Plewa R., Szafraniec S., Rutkowski T. Nowe stanowiska korowcowatych (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) w Polsce. Acta entomologica silesiana 24: 1–10.
      (Hebda et al. 2016b)

2016. Hebda G., Gierlasiński G., Wolski A. Orsillus depressus (Mulsant & Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) – pierwsze stwierdzenie na Dolnym Śląsku. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 10: 23–24.
      (Hebda et al. 2016a)

2016. Gwardjan M. Stwierdzenie wtyka amerykańskiego Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) w Górach Świętokrzyskich. Naturalia 5: 145–146.
      (Gwardjan 2016)

2016. Gierlasiński G. Nowe dane o występowaniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w okolicach Duszników-Zdroju (Sudety Zachodnie) i Kłodzka (Sudety Wschodnie). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 10: 3–8.
      (Gierlasiński 2016b)

2016. Gierlasiński G. Aradus obtectus Vasarhelyi, 1988 (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) – nowy dla Sudetów Wschodnich gatunek pluskwiaka. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 10: 21–22.
      (Gierlasiński 2016a)

2016. Gierlasiński G., Rutkowski T., Żurawlew P., Markiewicz E., Stephan W. Nowe dane o występowaniu Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 10: 37–39.
      (Gierlasiński et al. 2016)

2016. Domagała P., Ziaja D. The occurrence of Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) in Poland. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 10: 25–31.
      (Domagała et Ziaja 2016)

2016. Bokłak E., Klasa A. Katalog pluskwiaków (Arthropoda: Insecta: Hemiptera) Ojcowskiego Parku Narodowego. Prądnik, Prace Muzeum Szafera 26: 61–94.
      (Bokłak et Klasa 2016)

2015. Troll M. Pokarm zwierzęcy mrówek z grupy Formica rufa (Linnaeus, 1761) (Hymenoptera: Formicidae) w drzewostanach Leśnictwa Łaskarzówka (Nadleśnictwo Rudziniec, RDLP Katowice). Acta entomologica silesiana 23: 1–28.
      (Troll 2015)

2015. Taszakowski A. Notes on the occurrence of Gampsocoris Fuss, 1852 (Hemiptera: Heteroptera: Berytidae) in Poland. Fragmenta Faunistica 58: 1–6.
      (Taszakowski 2015)

2015. Taszakowski A., Szczepański W. Nowe stanowiska pięciu gatunków Aradidae (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 9: 3–6.
      (Taszakowski et Szczepański 2015)

2015. Taszakowski A., Kolak G. Drugie stwierdzenie Oxycarenus pallens (Herrich-Schaeffer, 1850) (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae) na terenie Polski. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 9: 7–8.
      (Taszakowski et Kolak 2015)

2015. Taszakowski A., Hebda G., Kaszyca N., Orzechowski R. Nowe stanowiska Aphanus rolandri (Linnaeus, 1758) (Heteroptera: Rhyparochromidae) w Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 9: 47–49.
      (Taszakowski et al. 2015)

2015. Orzechowski R., Wasielewski H. Entomofauna. In: 30 lat - Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy - różnorodność ekologiczna i gatunkowa, Zespół Parków Krajobrazowych Woj. Lubuskiego, 202–216.
      (Orzechowski et Wasielewski 2015)

2015. Noga P., Lis B. Wyniki badań faunistycznych nad pluskwiakami różnoskrzydłymi (Hemiptera: Heteroptera) wybranych fitocenoz łąkowych Przedmościa (woj. opolskie). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 9: 51–79.
      (Noga et Lis B. 2015)

2015. Lukasuk A., Marczak D. Isometopus intrusus (Herrich-Schaeffer, 1835) (Heteroptera: Miridae) w Kampinoskim Parku Narodowym. Wiadomości entomologiczne 34: 43.
      (Lukasuk et Marczak 2015)

2015. Lis B., Noga P. Trzecie stwierdzenie Liorhyssus hyalinus (Fabricius, 1794) (Hemiptera: Heteroptera: Rhopalidae) w Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 9: 9–10.
      (Lis B. et Noga 2015)

2015. Kolak G. Nowe stanowisko Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) na Górnym Śląsku. Acta entomologica silesiana 23 (online 27): 1–5.
      (Kolak 2015)

2015. Kolak G., Taszakowski A. Nowe stanowisko Gonocerus juniperi (Herrich-Schaffer, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) na Górnym Śląsku. Acta entomologica silesiana 23 (online 28): 1–3.
      (Kolak et Taszakowski 2015)

2015. Hebda G., Rutkowski T. Pierwsze dane o występowaniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Parku Narodowym Ujście Warty. Wiadomości entomologiczne 34(1): 12–18.
      (Hebda et Rutkowski 2015)

2015. Gierlasiński G. Deraeocoris flavilinea (A. Costa, 1862) (Heteroptera: Miridae: Deraeocorinae) w Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 9: 45–46.
      (Gierlasiński 2015c)

2015. Gierlasiński G. Acetropis longirostris Puton, 1875 (Heteroptera: Miridae) – pierwsze stwierdzenie w Bieszczadach. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 9: 1–2.
      (Gierlasiński 2015a)

2015. Gierlasiński G. Acetropis longirostris Puton, 1875 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) – nowe stanowisko na Górnym Śląsku. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 9: 41–42.
      (Gierlasiński 2015b)

2015. Czerniakowski Z., Olbrycht T. Gatunki inwazyjne i ich rola w historycznych założeniach parkowych. Czasopismo techniczne - Architektura 5: 33–40.
      (Czerniakowski et Olbrycht 2015)

2015. Cieśliczka A., Lis B. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) wybranych zbiorowisk łąkowych Jełowej (woj. opolskie). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 9: 11–15.
      (Cieśliczka et Lis B. 2015)

2015. Bloch-Orłowska J., Afranowicz-Cieślak R., Żółkoś K., Kukwa M., Kaczorowska E., Gerstmann E., Ściborski M., Meissner W., Pleskot I., Mikoś J. Przyroda rezerwatu Helskie Wydmy (północna Polska). Acta Botanica Cassubica Monographiae 5: 1–135.
      (Bloch-Orłowska et al. 2015)

2014. Tomasik Ł. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza doliny rzeki Pacynki wraz z doliną cieku Mnich w granicach administracyjnych Radomia (pow. 220 ha). Radom. 138 pp..
      (Tomasik Ł. 2014)

2014. Tatur-Dytkowski J. Mezira tremulae (Germar, 1822) – nowy dla Niziny Mazowieckiej gatunek pluskwiaka (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 8.
      (Tatur-Dytkowski 2014)

2014. Mysłajek R.W. Monografia przyrodnicza Góry Bucze. Gmina Brenna, 115 pp. ISBN 978–83–91370–7–5..
      (Mysłajek 2014)

2014. Lis J.A. An annotated checklist of the Polish Pentatomoidea (Hemiptera: Heteroptera). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 8.
      (Lis J.A. 2014)

2014. Lis B., Ziaja D., Lis J.A. Nowe stanowiska strojnicy baldaszkówki Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) na Pobrzeżu Bałtyku. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 8.
      (Lis B. et al. 2014)

2014. Holly M. Wtyk amerykański Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) – pierwsze stwierdzenie w Ustrzykach Dolnych (Bieszczady Niskie). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 8: 21–22.
      (Holly 2014)

2014. Hanus K., Lis B. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) wybranych zbiorowisk łąkowych obszaru Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą (woj. opolskie). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 8: 9–19.
      (Hanus et Lis B. 2014)

2014. Bury J., Mazepa J. Nowe dane o Actinonotus pulcher (Herrich-Schaeffer, 1835) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) z południowej Polski. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 8(2): 23–28.
      (Bury et Mazepa 2014)

2013. Ziaja D. Nowe stanowisko Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) w Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 7.
      (Ziaja 2013)

2013. Ziaja D., Rakowiecka A. Nowe stanowiska Leptoglossus occidentalis Heidemann (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) w Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 7: 5–8.
      (Ziaja et Rakowiecka 2013)

2013. Zając K. Pierwsze stwierdzenie wtyka amerykańskiego Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) w Sudetach. Przyroda Sudetów 16: 115–118.
      (Zając 2013)

2013. Wrzesińska D., Wawrzyniak M., Piesik D. Pluskwiaki (Hemiptera) spotykane na plantacjach wierzby wiciowej (Salix viminalis). Postępy w Ochronie Roślin 53(1): 78–83.
      (Wrzesińska et al. 2013)

2013. Tarnawski D. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Zakrzewskiej Osady (Krajna) na Pojezierzu Pomorskim. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 7: 9–32.
      (Tarnawski 2013a)

2013. Tarnawski D. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 6: 3–8.
      (Tarnawski 2013b)

2013. Światoniowska M., Ogorzałek A., Golas A., Michalik A., Szklarzewicz T. Ultrastructure, distribution, and transovarial transmission of symbiotic microorganisms in Nysius ericae and Nithecus jacobaeae (Heteroptera: Lygaeidae: Orsillinae). Protoplasma (2013) 250: 325–332.
      (Światoniowska et al. 2013)

2013. Skora H., Lis J.A., Wolski A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) drzew i krzewów miasta Opola. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 6: 9–20.
      (Skora et al. 2013)

2013. Lis B., Lis J.A., Ziaja D. Identification of the nymphal stages of two European seed bugs, L. equestris and L. simulans (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae), using DNA barcodes. Zootaxa 3608: 147–150.
      (Lis B. et al. 2013)

2013. Lis B., Dubiel G. Acetropis longirostris Put. i Oxycarenus pallens (H.-S.) – dwa gatunki pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) nowe dla fauny Polski, z wykazem gatunków zebranych w okolicach Bystrej w Beskidzie Śląskim. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 7: 33–44.
      (Lis B. et Dubiel 2013)

2013. Konciała M., Lis B. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zimujące w ściółce w różnych typach zbiorowisk leśnych okolic Turawy i Szczedrzyka (woj. opolskie). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 6: 21–32.
      (Konciała et Lis B. 2013)

2013. Hebda G., Zając K. Pierwsze stanowisko Aneurus avenius (Dufour, 1833) (Heteroptera: Aradidae) w Sudetach. Wiadomości entomologiczne 32.
      (Hebda et Zając 2013)

2013. Hebda G., Ścibior R. Gampsocoris culicinus Seidenstucker, 1948, species new to the Polish fauna (Heteroptera: Berytidae: Gampsocorinae). Genus 24: 29–32.
      (Hebda et Ścibior 2013)

2013. Hebda G., Rutkowski T. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na Wzgórzach Trzebnickich. Nature Journal (Opole Scientific Society) 46: 44–54.
      (Hebda et Rutkowski 2013)

2013. Hebda G., Mazur M.A. Pierwsze stanowisko Aradus brevicollis Fallen, 1807 oraz drugie Aneurus avenius (Dufour, 1833) (Heteroptera: Aradidae) w Beskidach Wschodnich. Wiadomości entomologiczne 32.
      (Hebda et Mazur 2013)

2013. Bugaj-Nawrocka A., Gorczyca J. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Kocich Górek w Piekarach Śląskich (Górny Śląsk). Wiadomości entomologiczne 32 (2): 118–126.
      (Bugaj-Nawrocka et Gorczyca 2013)

2013. Buczyński P., Ciechanowski M., Karasek T. Torfowisko w Martenkach (Pojezierze Wschodniopomorskie) – interesująca ostoja entomofauny wodnej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69(4): 315–321.
      (Buczyński et al. 2013)

2012. Wolski A., Skora H. New Polish data for Agnocoris reclairei (Wagner, 1949) and A. rubicundus (Fallen, 1807) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) with a key to the Palearctic species of Agnocoris Reuter. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 4: 5–12.
      (Wolski et Skora 2012)

2012. Taszakowski A. Występowanie Eysarcoris ventralis (Westwood, 1837) (Hemiptera: Pentatomidae) w Polsce. Acta entomologica silesiana 20.
      (Taszakowski 2012b)

2012. Taszakowski A. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) doliny górnej Ropy. Acta entomologica silesiana 20: 37–54.
      (Taszakowski 2012a)

2012. Szołtys H. Nowe stanowisko Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) w Polsce. Acta entomologica silesiana 20: 90.
      (Szołtys 2012)

2012. Sądej W., Nietupski M., Markuszewski B. Entomofauna leszczyny uprawianej w północno-wschodniej Polsce. Postępy w Ochronie Roślin 52: 854–858.
      (Sądej et al. 2012)

2012. Lis J.A., Lis B., Ziaja D. Pentatomoidea, Część I (Acanthosomatidae, Cydnidae, Plataspidae, Scutelleridae, Thyreocoridae). Heteroptera Poloniae 2: 1–145.
      (Lis J.A. et al. 2012)

2012. Lis B. Nowe dane na temat pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) występujących na terenie rezerwatu Góry Pieprzowe pod Sandomierzem. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 5: 29–36.
      (Lis B. 2012)

2012. Lis B., Konciała M. Scolopostethus grandis Horvath (Hemiptera: Heteroptera: Rhyparochromidae) – nowy dla fauny Polski gatunek pluskwiaka. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 5: 25–28.
      (Lis B. et Konciała 2012)

2012. Kutera M. Entomofauna terenów objętych zabiegami czynnej ochrony w rezerwacie przyrody Góra Zborów na Wyżynie Częstochowskiej. [In:] Tyc A., Mierczyk-Sawicka M., Skwara A. (red.). Zachowanie unikatowych walorów przyrodniczych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej poprzez racjonalnie prowadzoną gospodarkę na obszarach chronionych. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Podlesice, 14-15 czerwca 2012. RDOŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ. Katowice-Sosnowiec: 21–25.
      (Kutera 2012)

2012. Kędzior M., Lis J.A., Wolski A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) masywu Czantorii Wielkiej (Beskid Śląski). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 5: 17–24.
      (Kędzior et al. 2012)

2012. Holly M. Inwazyjny wtyk amerykański Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) – pierwsze stwierdzenie w Bieszczadach. Roczniki Bieszczadzkie 20: 384–387.
      (Holly 2012)

2012. Hebda G. Materiały do znajomości rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych z nadrodziny Coreoidea (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. Wiadomości entomologiczne 31: 153–161.
      (Hebda 2012)

2012. Hebda G., Kocorek A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) leśnego rezerwatu przyrody Rozumice na Opolszczyźnie (Sudety Wschodnie). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 5: 9–16.
      (Hebda et Kocorek 2012)

2012. Balvin O., Sevčik M., Jahelková H., Bartonička T., Orlova M., Vilímová J. Transport of bugs of the genus Cimex (Heteroptera: Cimicidae) by bats in western Palaearctic. Vespertilio 16: 43–54.
      (Balvin et al. 2012)

2011. Zając K., Hebda G. Pierwsze stwierdzenie Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Sudetach Wschodnich. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 3: 7–9.
      (Zając et Hebda 2011)

2011. Tarnawski D. Nowe stanowiska rzadko spotykanych w Polsce gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 3.
      (Tarnawski 2011)

2011. Soika G., Łabanowski G. Gatunki obce i inwazyjne roztoczy i owadów na roślinach wrzosowatych w Polsce. Postępy w Ochronie Roślin 51(4): 1582–1589.
      (Soika et Łabanowski 2011)

2011. Kurzątkowska A., Zawal A. Sigara dorsalis (Leach, 1817) (Heteroptera: Corixidae) – a new species in Poland and changes in its eastern range extension. Zoologica Poloniae 56(1-4): 5–10.
      (Kurzątkowska et Zawal 2011)

2011. Hebda G. Nowe dane o rozmieszczeniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Puszczy Białowieskiej. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 3: 11–19.
      (Hebda 2011)

2011. Gorczyca J., Wolski A. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part II. Subfamily Mirinae. Catalogus faunae Poloniae, New Series 3. 172 ss..
      (Gorczyca et Wolski 2011)

2011. Gloc A., Lis B. Analiza potencjału migracyjnego gatunków prześwietlikowatych (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) występujących w Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 3.
      (Gloc et Lis B. 2011)

2011. Gil R., Lis B., Kadej M. Arocatus longiceps Stal (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) – nowy dla fauny Polski gatunek pluskwiaka oraz inne pluskwiaki różnoskrzydłe zimujące pod korą platanów we Wrocławiu (Dolny Śląsk). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 3: 25–35.
      (Gil et al. 2011)

2011. Bury J. Nowe stanowisko Pinthaeus sanguinipes (Fabricius, 1781) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w południowo-wschodniej Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 3.
      (Bury 2011)

2010. Ziaja D., Mazur M.A. Nowe stanowiska Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) na Dolnym Śląsku. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 2.
      (Ziaja et Mazur 2010)

2010. Tończyk G., Soszyńska-Maj A., Jażdżewska T., Klasa A., Jaskuła R. Materiały do znajomości owadów Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Jętki (Ephemeroptera), prostoskrzydle (Orthoptera), pluskwiaki (Hemiptera), wielkoskrzydle (Megaloptera), gryzki (Psocoptera) i błonkówki (Hymenoptera). Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
      (Tończyk et al. 2010)

2010. Soika G., Łabanowski G. Pluskwaki (Hemiptera) występujące na trawach ozdobnych. Postępy w Ochronie Roślin 50(3): 1301–1307.
      (Soika et Łabanowski 2010)

2010. Musik K. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Żabie Doły koło Bytomia. Acta entomologica silesiana 18: 23–29.
      (Musik 2010)

2010. Mazurek J. Prześwietlik platanowy Corythucha ciliata (Say, 1832) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) we Wrocławiu (Dolny Śląsk). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 2: 7–10.
      (Mazurek 2010)

2010. Lis B. Uwagi o materiale typowym Emblethis verbasci f. hedickei Michalk, 1938 (Hemiptera: Heteroptera: Rhyparochromidae). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 2: 11–14.
      (Lis B. 2010b)

2010. Lis B. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) rezerwatu leśno-stepowego Bielinek nad Odrą i jego okolic (Pojezierze Pomorskie). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 2: 37–49.
      (Lis B. 2010a)

2010. Korcz A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zebrane na terenie Jeleniej Góry-Cieplic w 2009 roku. Przyroda Sudetów 13: 161–168.
      (Korcz 2010b)

2010. Korcz A. Nowe stanowiska rzadziej spotykanych w Polsce gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 2: 19–34.
      (Korcz 2010a)

2010. Klasa A., Subel A., Kubisz D. Wstępne badania śmiertelności zwierząt na drogach w Ojcowskim Parku Narodowym. Prądnik. Prace Muzeum Szafera 20: 237–252.
      (Klasa et al. 2010)

2010. Jędryczkowski W. Shield-bugs (Hemiptera: Pentatomoidea) of the central Bug River Valley (Preliminary report). In: Natural Environment of Transfrontier River Catchments in Poland and Ukraine, Editor: Dyguś K. Monografie WSEiZ. Warszawa, 105–108.
      (Jędryczkowski 2010)

2010. Hebda G., Mazur M.A. Pierwsze stanowisko Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) na Dolnym Śląsku. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 2: 35–36.
      (Hebda et Mazur 2010a)

2010. Hebda G., Mazur M.A. Nowe stanowiska rzadko spotykanych gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Insecta: Heteroptera) na Śląsku i w Sudetach Wschodnich. Wiadomości entomologiczne 29.
      (Hebda et Mazur 2010b)

2010. Hebda G., Dziabaszewski A., Kupczyk M. Nowe stanowiska wtyka amerykańskiego Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) w Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 2: 15–18.
      (Hebda et al. 2010)

2010. Bunalski M., Korcz A., Sienkiewicz P. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. 1. Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Tritomegas Amyot et Serville, 1843 (Cydnidae). Wiadomości entomologiczne 29(1): 5–14.
      (Bunalski et al. 2010)

2009. Walczyk E. Materiały do znajomości pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) rezerwatu Miedzianka (Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy). Rocznik Świętokrzyski, B (Nauki Przyrodnicze), 30: 111–120.
      (Walczyk 2009)

2009. Tończyk G. Pluskwiaki wodne (Hemiptera: Heteroptera). [In:] Jaskuła R., Tończyk G. (red.) Owady Spalskiego Parku Krajobrazowego. Część I. Mazowiecko–Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Pionki..
      (Tończyk 2009)

2009. Płaska W. Qualitative and quantitative structure of heteroptera aquatica in the shallow littoral of selected water bodies in Leczna-Wlodawa Lake District. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 6: 228–234.
      (Płaska 2009)

2009. Łęgowski D. New data on terrestrial bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Stobrawa Landscape Park (Lower Silesia). Opole Scientific Society Nature Journal 42: 103–108.
      (Łęgowski 2009)

2009. Lis J.A., Ziaja D. Zmiany zasięgu Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) w Polsce efektem zmian klimatycznych. Opole Scientific Society Nature Journal 42: 123–128.
      (Lis J.A. et Ziaja 2009)

2009. Lis B. Corythucha ciliata (Say, 1832) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) – gatunek pluskwiaka nowy dla fauny Polski. Opole Scientific Society Nature Journal 42: 119–122.
      (Lis B. 2009)

2009. Lis B., Lis J.A. Nowe stanowiska Heteroptera z uwagami taksonomicznymi oraz nowymi danymi o biologii wybranych gatunków. I. Aradoidea, Coreoidea, Pentatomoidea. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 1: 1–49.
      (Lis B. et Lis J.A. 2009)

2009. Lamparski R., Rolbiecki R., Piesik D. Wpływ nawadniania kroplowego na występowanie owadów w uprawie dwóch odmian dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo L.). Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich 3: 159–166.
      (Lamparski et al. 2009a)

2009. Lamparski R., Rolbiecki R., Piesik D., Weltrowska-Medzińska B. Wpływ fertygacji kropelkowej oraz okrywy foliowej w uprawie dyni olbrzymiej odmiany Amazonka na występowanie owadów. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich 6.
      (Lamparski et al. 2009b)

2009. Hebda G., Przewoźny M. Nowe stanowiska rzadko spotykanych w Polsce gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera). Opole Scientific Society Nature Journal 42: 19–34.
      (Hebda et Przewoźny 2009)

2009. Gorczyca J., Herczek A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) rezerwatu przyrody Ochojec. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, 2009.
      (Gorczyca et Herczek 2009)

2009. Ciechanowski M., Buczyński P., Dominiak P., Gosik R., Jaskuła R., Kowalczyk J.K., Leśniewska M., Olejniczak I., Oleksa A., Rozwałka R., Staniec B., Zieliński S. Grupy bezkręgowców nieobjęte szczegółowymi badaniami. In: Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim [Red.] Herbich J., Ciechanowski M. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, pp. 217–235.
      (Ciechanowski et al. 2009)

2009. Chłond D., Gorczyca J. Terrestrial True Bugs (Hemiptera, Heteroptera) of the Ojców National Park – Origin of Fauna. Roczniki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Entomologia 17: 5–109.
      (Chłond et Gorczyca 2009)

2009. Buczyński P., Buczyńska E., Przewoźny M., Lechowski L. Wybrane owady wodne (Odonata, Heteroptera, Coleoptera, Trichoptera, Lepidoptera). [In:]Herbich J., Ciechanowski M. (red.). Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk: 169–198.
      (Buczyński et al. 2009)

2008. Wrzesińska D., Wawrzyniak M. Występowanie pluskwiaków różnoskrzydłych Heteroptera na żywotnikach Thuja i cyprysikach Chamaecyparis w ogrodach przydomowych. Fauna miast, Ochronić różnorodność biotyczną w miastach.
      (Wrzesińska et Wawrzyniak 2008)

2008. Soszyńska-Maj A. Znaczenie kompleksów leśnych dla zachowania różnorodności fauny naśnieżnej miasta Łodzi. [in:] Indykiewicz P., Jerzak L., Barczak T. (red). Fauna Miast: ochronić różnorodność biotyczna w miastach. SAR Pomorze, Bydgoszcz: 78–82.
      (Soszyńska-Maj 2008)

2008. Łęgowski D., Lis B. Nowe dane o lądowych pluskwiakach różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) Półwyspu Helskiego (Pobrzeże Bałtyku). Opole Scientific Society Nature Journal 41: 117–131.
      (Łęgowski et Lis B. 2008)

2008. Lis J.A., Ziaja D. Nowe dane o występowaniu i biologii Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) w Polsce. Opole Scientific Society Nature Journal 41.
      (Lis J.A. et Ziaja 2008)

2008. Lis J.A., Lis B., Gubernator J. Will the invasive western conifer seed bug Leptoglossus occidentalis Heidemann (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) seize all of Europe?. Zootaxa 1740: 66–68.
      (Lis J.A. et al. 2008)

2008. Lis B., Stroiński A., Lis J.A. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1. 157 ss..
      (Lis B. et al. 2008)

2008. Kurzątkowska A. Water bugs (Heteroptera) in small water bodies located in Olsztyn. Oceanological and Hydrobiological Studies 37(4): 101–114.
      (Kurzątkowska 2008)

2008. Haitlinger R., Łupicki D. Arthropods (Acari, Siphonaptera, Heteroptera, Psocoptera) associated with Nyctalus noctula (Schreber, 1774) (Chiroptera: Vespertilionidae) in Southern Poland. Wiadomości Parazytologiczne, 54(2): 123–130.
      (Haitlinger et Łupicki 2008)

2008. Gorczyca J., Herczek A. Tasznikowate – Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 18(6c): 75 ss..
      (Gorczyca et Herczek 2008)

2008. Ciechanowski M., Kowalczyk J.K., Przesmycka A., Wójcik C. Fortyfikacje Grodziska w Gdańsku jako ostoja różnorodności fauny w krajobrazie wielkomiejskim. In: Indykiewicz P., Jerzak L., Barczak T. (Eds.). Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. SAR Pomorze, Bygdoszcz: 547–555.
      (Ciechanowski et al. 2008)

2008. Chłond D., Herczek A. Colour polymorphism in species of the genus Notostira Fieber 1858 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) registered in Poland. Aphids and other hemipterous insects 14.
      (Chłond et Herczek 2008)

2008. Chłond D., Gorczyca J. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe Ojcowskiego Parku Narodowego. Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda.
      (Chłond et Gorczyca 2008)

2008. Burski M., Herczek A. Zgrupowania tasznikowatych (Heteroptera, Miridae) wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Fauna miast, Ochronić różnorodność biotyczną w miastach.
      (Burski et Herczek 2008)

2007. Wrzesińska D. Szkodliwe pluskwiaki (Hemiptera) zasiedlające barszcz sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden). Postępy w Ochronie Roślin 47: 259–261.
      (Wrzesińska 2007)

2007. Mrówczyński M., Pruszyński G., Wachowiak H., Bereś P. Nowe zagrożenia upraw rolniczych przez szkodniki ze szczególnym uwzględnieniem kukurydzy. Postępy w Ochronie Roślin 47(1): 323–330.
      (Mrówczyński et al. 2007)

2007. Łabanowska B. Strawberry fruit damaged by the turnished bug (Lygus rugulipennis L.). Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 15.
      (Łabanowska 2007)

2007. Lis B. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 9. Płaszczyńcowate – Piesmatidae, smukleńcowate – Berytidae, kowalowate – Pyrrhocoridae. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 171 serii kluczy, 33 ss..
      (Lis B. 2007)

2007. Kurzątkowska A., Zawal A. Pluskwiaki wodne (Heteroptera) rezerwatu Jezioro Szare i jego otuliny. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 26(4): 93–104.
      (Kurzątkowska et Zawal 2007)

2007. Kowalczyk J.K., Kurzac T. Chronione, zagrożone i rzadkie gatunki owadów w rezerwacie Polana Siwica w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63(4): 30–69.
      (Kowalczyk et Kurzac 2007)

2007. Korcz A. Orsillus depressus (Mulsant & Rey) (Hemiptera, Heteroptera: Lygaeidae) – gatunek śródziemnomorski nowy dla Polskiej fauny. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Poznań, 20-22 września 2007, Streszczenia Posterów, s. 30.
      (Korcz 2007)

2007. Kołosowski S. Effect of Neem Treeextract on Heteroptera bugs occurence in bean grown for seeds. Vegetable Crops Research Bulletin 67.
      (Kołosowski 2007)

2007. Hohol-Kilinkiewicz A. The first record of Gonocerus juniperi (Herrich-Schäffer, 1839) (Insecta: Heteroptera) in the Lower Silesia. Opole Scientific Society Nature Journal 40: 57–59.
      (Hohol-Kilinkiewicz 2007)

2007. Hebda G., Lis B. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Górach Opawskich (Sudety Wschodnie). Przyrodnicze wartości polsko–czeskiego pogranicza jako wspólne dziedzictwo Unii Europejskiej.
      (Hebda et Lis B. 2007)

2007. Gorczyca J. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorinae, Orthotylinae, Phylinae. Catalogus faunae Poloniae, Warszawa, 216 s..
      (Gorczyca 2007)

2007. Chłond D., Zalewski M., Ciurzycki W. True bugs (Hemiptera: Hetroptera) of selected islands of the Mazurian Lake District. Aphids and other hemipterous insects 13: 67–73.
      (Chłond et al. 2007)

2007. Buczyńska E., Buczyński P., Lechowski L., Stryjecki R. Fish pond complexes as refugia of aquatic invertebrates (Odonata, Coleoptera, Heteroptera, Hydrachnidia): a case study of the pond complex in Zalesie Kańskie (central-east Poland). Nature Conservation 64: 39–55.
      (Buczyńska et al. 2007)

2006. Smardzewska-Gruszczak Z., Lechowski L. True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Brzeźno nature reserve near Chełm. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 61: 89–97.
      (Smardzewska-Gruszczak et Lechowski 2006)

2006. Pakulnicka J., Tończyk G., Czachorowski S., Cichocka M., Chmara R. Materiały do znajomości entomofauny wodnej (Odonata, Heteroptera, Coleoptera, Trichoptera) oraz wodopójek (Hydrachnidia, Acari) Parku Narodowego Bory Tucholskie. [In:] Banaszak J., Tobolski K. (red.) Park Narodowy Bory Tucholskie u Progu Nowej Dekady. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: 203–209.
      (Pakulnicka et al. 2006)

2006. Nuckowska K., Krzyżanowska I. Fauna and flora of two city-centre water reservoirs in Gorzów Wielkopolski. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 3: 153–159.
      (Nuckowska et Krzyżanowska 2006)

2006. Nijboer R., Verdonschot P., Piechocki A., Tończyk G., Klukowska M. Characterisation of pristine Polish river systems and their use as reference conditions for Dutch river systems. Alterra, Wageningen, Alterra-rapport 1367: 1–221.
      (Nijboer et al. 2006)

2006. Lis B., Lis J.A. Emblethis denticollis and Heterogaster cathariae (Hemiptera: Heteroptera) in Poland, with remarks on ten other heteropterans rarely collected in Poland. Nature Journal (Opole Scientific Society) 39: 51–56.
      (Lis B. et Lis J.A. 2006)

2006. Lechowski L., Smardzewska-Gruszczak Z. Lądowe Heteroptera wybranych siedlisk Polesia Wołyńskiego. Wiadomości entomologiczne 25, Supl. 2: 131–134.
      (Lechowski et Smardzewska-Gruszczak 2006a)

2006. Lechowski L., Smardzewska-Gruszczak Z. Lądowe Heteroptera wybranych siedlisk Polesia Wołyńskiego. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Zwierzyniec, Materiały Konferencyjne.
      (Lechowski et Smardzewska-Gruszczak 2006b)

2006. Kurzątkowska A. Pluskwiaki wodne (Heteroptera) rezerwatów torfowiskowych Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Wiadomości Entomologiczne 25, Supl. 2: 117–120.
      (Kurzątkowska 2006)

2006. Kowalczyk J.K., Kurzac T. Zagrożone, rzadkie i interesujące gatunki owadów w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Przyroda Polski Środkowej 8: 32–39.
      (Kowalczyk et Kurzac 2006)

2006. Joniak T., Domek P. Influence of humification on biodiversityof lake benthic macroinvertebrates. Acta Hydrobiologica 7(2): 363–368.
      (Joniak et Domek 2006)

2006. Hohol-Kilinkiewicz A., Czaja J. Heteroptera (Insecta: Hemiptera) of Górażdże quarry (Lower Silesia) – preliminary study. In: Nowak A., Hebda G. (Eds.) Biodiversity of quarries and pits. Opole Scientific Society, 3rd Department of Natural Sciences, Opole-Górażdże: 137–144.
      (Hohol-Kilinkiewicz et Czaja 2006)

2006. Hebda G. Heteropterans (Insecta: Heteroptera) on limestone quarries in the Chełm area (Opole Silesia). In: Nowak A., Hebda G. (Eds.) Biodiversity of quarries and pits. Opole Scientific Society, 3rd Department of Natural Sciences, Opole-Górażdże: 83–94.
      (Hebda 2006)

2006. Grzegorzek P. Bezkrwawe łowy. Kronika Chrzanowska 145.
      (Grzegorzek 2006)

2006. Chmielewski W. Occurrence of Hemipteroseius adleri (Acari: Mesostigmata: Otopheidomenidae) infesting Pyrrhocoris apterus (Insecta: Heteroptera: Pyrrhocoridae) in Puławy and other localities in Poland and Lithuania. Biological Letter 43(2): 157–161.
      (Chmielewski 2006)

2006. Chłond D. Stan poznania pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych Parków Narodowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Ojcowskiego Parku Narodowego. Wiadomości entomologiczne 25.
      (Chłond 2006)

2006. Chłond D., Gorczyca J. Stan poznania lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) Ojcowskiego Parku Narodowego. Prądnik, Prace Muzeum Szafera 16: 185–188.
      (Chłond et Gorczyca 2006)

2006. Chłond D., Drohojowska J., Pilarczyk S., Wieczorek K. Pluskwiaki (Insecta: Hemiptera) rezerwatu Skałka Rogoźnicka. Wiadomości entomologiczne 25: 55–58.
      (Chłond et al. 2006)

2005. Wrzesińska D., Wawrzyniak M. Harmful Heteroptera of Orthops genus (Miridae, Heteroptera) occuring on sosnowski’s hogweed (Heracleum sosnowskyi Manden.) in Poland. Journal of Plant Protection Research 45.
      (Wrzesińska et Wawrzyniak 2005)

2005. Szymkowiak P., Tryjanowski P., Winiecki A., Grobelny S., Konwerski Sz. Habitat differences in the food composition of the wasplike spider Argiope bruennichi (Scop.) (Aranei: Araneidae) in Poland. Belgian Journal of Zoology 135: 33–37.
      (Szymkowiak et al. 2005)

2005. Mrówczyński M., Wachowiak H., Boroń M. Szkodniki zbóż – aktualne zagrożenia w Polsce. Postępy w Ochronie Roślin 45(2): 929–932.
      (Mrówczyński et al. 2005)

2005. Gorczyca J., Chłond D. Orthotylinae of Poland – faunistic review (Hemiptera, Heteroptera, Miridae). Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology 13: 87–134.
      (Gorczyca et Chłond 2005)

2005. Gizdoń A., Gorczyca J. Pluskwiaki różnoskrzydłe z rodziny tasznikowatych (Hemiptera, Heteroptera, Miridae) Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Acta entomologica silesiana 12: 33–39.
      (Gizdoń et Gorczyca 2005)

2005. Durska E. Niezwykły sposób odżywiania się larw Megaselia minor (Zetterstedt, 1848) (Diptera: Phoridae). Dipteron 21: 7–8.
      (Durska 2005)

2005. Derjanschi V., Péricart J. Hémipteres Pentatomoidea Euro-Méditerranéennes, Volume 1 Généralités, Systématique: Premiere Partie. Faune de France 90. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles. 496 ss..
      (Derjanschi et Péricart 2005)

2005. Chłond D., Ćwikła J., Gromotka P. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) rezerwatu Dolina Żabnika w Jaworznie. Acta entomologica silesiana 12: 19–27.
      (Chłond et al. 2005)

2005. Ceryngier P., Durska E., Disney H. The surprising larval habits of Megaselia minor (Zetterstedt, 1848) (Diptera: Phoridae). Studia dipterologica 12: 357–361.
      (Ceryngier et al. 2005)

2004. Zawal A., Buczyński P., Pietrzak L. Aquatic invertebrates of the lowland peatbog Kępskie Bagno (Northwestern Poland). [In:] Wołejko L. (red.), Jasnowska J. The future of Polish mires, Szczecin: 199–204.
      (Zawal et al. 2004)

2004. Wyniger D. Taxonomy and phylogeny of the Central European bug genus Psallus (Hemiptera, Miridae) and faunistics of the terrestrial Heteroptera of Basel and surroundings (Hemiptera). PhD-thesis, Basel, 285 ss..
      (Wyniger 2004)

2004. Tończyk G., Pakulnicka J. Wstępna analiza wybranych grup owadów wodnych (Odonata, Heteroptera i Coleoptera) Łodzi. [In:] Indykiewicz P., Barczak R. (red.), Fauna miast Europy Środkowej 21 wieku. Wydawnictwo Logo, Bydgoszcz: 95–101.
      (Tończyk et Pakulnicka 2004)

2004. Szpila K., Konefał T. Besseria dimidiata (Zetterstedt, 1844) (Diptera: Tachinidae) i jego żywiciel Menaccarus arenicola (Scholtz, 1864) (Heteroptera: Pentatomidae) nowe stanowisko w Polsce. Wiadomości entomologiczne 23.
      (Szpila et Konefał 2004)

2004. Mielewczyk S. Stan badań i zagrożenie entomofauny Stawów Toporowych w Tatrzańskim Parku Narodowym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 23(3): 527–534.
      (Mielewczyk 2004)

2004. Lis J.A., Lis B. Coranus woodroffei P.V. Putshkov, 1982 (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) – new to the polish fauna. Polskie Pismo Entomologiczne 73: 339–341.
      (Lis J.A. et Lis B. 2004)

2004. Lis B. Mesonotum of Nabidae (Hemiptera: Heteroptera) – morphology, taxonomic value and its modifications in short-winged forms. Polskie Pismo Entomologiczne 73.
      (Lis B. 2004)

2004. Lis B., Wolski A., Lis J.A. Charagochilus weberi Wagner, 1953 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) – a species new to the Polish fauna, and a list of species collected in the Polish Tatras. Polskie Pismo Entomologiczne 73: 317–322.
      (Lis B. et al. 2004)

2004. Lechowski L., Smardzewska-Gruszczak Z. Heteroptera of the peat-bog reserve Bagno Serebryskie (Serebryskie Swamp) near Chełm. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 59: 43–50.
      (Lechowski et Smardzewska-Gruszczak 2004)

2004. Klasa A., Palaczyk A. Ocena zagrożenia ostrożenia siedmiogrodzkiego Cirsium decussatum Janka (Asteraceae) przez nasionnicę Terellia longicauda (Diptera: Tephritidae) i inne owady. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 60(3): 13–24.
      (Klasa et Palaczyk 2004)

2004. Hebda G. Rezerwat Ligota Dolna i Gipsowa Góra na Opolszczyźnie jako ostoje ciepłolubnej fauny Heteroptera. Wiadomości entomologiczne 23 Supl. 2: 144–145.
      (Hebda 2004)

2004. Gorczyca J. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe Heteroptera. [In:] Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków. Muzeum i Instytut Zoologii PAN. Warszawa 509 ss..
      (Gorczyca 2004a)

2004. Gorczyca J. Klucze do oznaczania owadów Polski, nr. 168, Część XVIII, Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Tasznikowate – Miridae. Podrodzina: Phylinae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne.
      (Gorczyca 2004d)

2004. Gorczyca J. Heterocapillus tigripes (Mulsant et Rey, 1852) (Hemiptera: Miridae). Polska czerwona księga zwierząt – Bezkręgowce.
      (Gorczyca 2004c)

2004. Gorczyca J. Eurycolpus flaveolus (Stal, 1858) (Hemiptera: Miridae). Polska czerwona księga zwierząt – Bezkręgowce.
      (Gorczyca 2004b)

2004. Gorczyca J. Brachycoleus decolor Reuter, 1877. Polska czerwona księga zwierząt – Bezkręgowce.
      (Gorczyca 2004e)

2004. Dankowska E., Nawrot I. Podatność chryzantem ogrodowych na uszkodzenia powodowane przez zmieniki. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 38.
      (Dankowska et Nawrot 2004)

2004. Ciechanowski M., Kowalczyk J.K., Zieliński S. Niektóre inne grupy bezkręgowców (Porifera, Turbellaria, Hirudinea, Aranei, Insecta: Odonata, Orthoptera, Heteroptera, Homoptera, Neuroptera, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera). In: Ciechanowski M., Fałtynowicz W., Zieliński S. (Eds.) 2004. The nature of the planned reserve Dolina Mirachowskiej Strugi in the Kaszubskie Lakeland (northern Poland). Acta Botanica Cassubica 4: 90–97.
      (Ciechanowski et al. 2004b)

2004. Ciechanowski M., Kowalczyk J.K., Błażuk J. Waloryzacja rezerwatów roślinności kserotermicznej Biała Góra, Kwidzyńskie Ostnice i Miłachowo (woj. pomorskie) w oparciu o wybrane elementy fauny (Insecta, Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia). Przegląd Przyrodniczy 15(3-4): 83–108.
      (Ciechanowski et al. 2004a)

2004. Chłond D., Gorczyca J. Tasznikowate (Heteroptera, Miridae) wybranych zbiorowisk roślinnych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wyd. Ojcowski Park Narodowy.
      (Chłond et Gorczyca 2004)

2003. Swoboda A., Gorczyca J. Drugie stanowisko Psalus mollis (Mulsant, 1852) w Polsce. Acta entomologica silesiana 11: 59–61.
      (Swoboda et Gorczyca 2003)

2003. Smoliński S. Tarczówkowate (Heteroptera, Pentatomidae) Masywu Szrenicy (Sudety Zachodnie). Materiały VII Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Kół Naukowych Przyrodników.
      (Smoliński 2003)

2003. Ochman B., Gorczyca J. Europiella artemisiae (Backer 1864) i Europiella albipennis (Fallen 1829) w Polsce (Heteroptera: Miridae). Acta entomologica silesiana 11.
      (Ochman et Gorczyca 2003)

2003. Mielewczyk S. Wiosenny stan entomofauny (Odonata, Heteroptera, Coleoptera) w rzece Warcie i zbiornikach przyrzecznych w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Rocznik Naukowy PTOP Salamandra 7: 87–99.
      (Mielewczyk 2003a)

2003. Mielewczyk S. Materiały do znajomości entomofauny (Odonata, Heteroptera, Coleoptera) jeziora Łekneńskiego. Studia i materiały do dziejów Pałuk 5: 33–45.
      (Mielewczyk 2003d)

2003. Mielewczyk S. Materiały do poznania entomofauny (Odonata, Hemiptera: Heteroptera, Coleoptera) torfowiska Niknące Łąki w Parku Narodowym Gór Stołowych. Szczeliniec 7: 59–72.
      (Mielewczyk 2003c)

2003. Mielewczyk S. Entomofauna (Odonata, Heteroptera, Coleoptera) torfowiska sfagnowego jako końcowego stadium lądowienia zbiornika dystroficznego na przykładzie Niknącej Łąki (Park Narodowy Gór Stołowych). Idee Ekologiczne 15, Seria Szkice, 8: 73–76.
      (Mielewczyk 2003b)

2003. Korcz A. Pluskwiaki (Heteroptera) w zróżnicowanych środowiskach Słowińskiego Parku Narodowego oraz Góry Rowokół. Rozprawy Naukowe Instytutu Ochrony Roślin, 13, 201 pp..
      (Korcz 2003)

2003. Hebda G. Uzupełnienie do wykazu Heteroptera (Insecta: Hemiptera) Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny (Górny Śląsk). Acta entomologica silesiana 9.
      (Hebda 2003)

2003. Grzywacz B., Gorczyca J. Oeciacus hirundinis (Lamarck, 1816) na Wyżynie Śląskiej (Heteroptera, Cimicidae). Acta entomologica silesiana 11.
      (Grzywacz et Gorczyca 2003)

2003. Celary W. Fauna zwierząt bezkręgowych (Invertebrata) masywu Babiej Góry nie objętych szczegółowymi opracowaniami. Monografia Fauny Babiej Góry, 373–398.
      (Celary 2003)

2003. Burski M. Wpłych ruchu samochodowego na strukturę wybranych zgrupowań tasznikowatych (Miridae, Heteroptera). Acta entomologica silesiana 11: 5–12.
      (Burski 2003)

2002. Płaska W. Preliminary researches on species composition of water bugs (Heteroptera aquatica) in nine lakes of Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C 4: 277–296.
      (Płaska 2002)

2002. Lis B., Mąsior J., Lis J.A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Babiej Góry (Beskid Zachodni). Wiadomości Entomologiczne 20: 103–111.
      (Lis B. et al. 2002)

2002. Lis B., Lis J.A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Gór Opawskich (Sudety Wschodnie). Wiadomości entomologiczne 21: 87–95.
      (Lis B. et Lis J.A. 2002a)

2002. Lis B., Lis J.A. Emblethis duplicatus Seidenstucker, 1963 (Hemiptera: Heteroptera: Rhyparochromidae) – a ponto-mediterranean species new for the Polish fauna. Polskie Pismo Entomologiczne 71: 317–321.
      (Lis B. et Lis J.A. 2002b)

2002. Hebda G. Terrestrial bugs Heteroptera (Insecta: Hemiptera) of the Gipsowa Góra Nature rez. in Poland. Casopis Slezskeho zemskeho muzea, Opava (Serie A) 51: 91–95.
      (Hebda 2002a)

2002. Hebda G. Nowe i rzadkie dla Górnego Śląska gatunki Heteroptera (Insecta: Hemiptera). Natura Silesiae Superioris 6.
      (Hebda 2002b)

2002. Gorczyca J., Herczek A. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII, Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 163 serii kluczy, 32 ss..
      (Gorczyca et Herczek 2002)

2002. Dziedzic R., Łętowski D. Zoocenozy ekosystemów lądowych: leśnych, łąkowych i rolnych Polesia Lubelskiego. Acta Agrophysica, 66: 179–195.
      (Dziedzic et Łętowski 2002)

2002. Drohojowska J., Gorczyca J., Węgierek P., Wojciechowski W., Szwedo J. Hemiptera Pluskwiaki. Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce.
      (Drohojowska et al. 2002)

2002. Abraszewska-Kowalczyk A., Kowalczyk J.K. Charakterystyka i przegląd wybranych grup zwierząt: Stawonogi. Świat zwierząt Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego: 44–69.
      (Abraszewska-Kowalczyk et Kowalczyk 2002)

2001. Ślipińska E. Familia (rodzina): Saldidae – Pentatomidae. Katalog fauny Puszczy Białowieskiej.
      (Ślipińska 2001)

2001. Stroiński A. A faunistic review of Polish species of the superfamily Coreoidea (Hemiptera: Heteroptera). Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology 10: 63–120.
      (Stroiński 2001)

2001. Smardzewska-Gruszczak Z. Heteroptera wybranych zbiorowisk leśnych Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego. Materiały Zjazdowe, 44 Zjazd PTE.
      (Smardzewska-Gruszczak 2001)

2001. Lis B. Nowe stanowiska rzadkich w faunie Polski gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera). Przegląd Zoologiczny 45: 89–93.
      (Lis B. 2001)

2001. Lis B., Danielczok-Demska T. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Insecta: Heteroptera) Parku Krajobrazowego Góra św. Anny (Górny Śląsk). Natura Silesiae Superioris 5: 53–59.
      (Lis B. et Danielczok-Demska 2001)

2001. Kordan B., Ciepielewska D. Heteroptera występujące na łubinach (Lupinus sp.). Postępy w Ochronie Roślin 41: 551–554.
      (Kordan et Ciepielewska 2001)

2001. Korcz A. Hetroptera occurring on Achillea milefolium L. Postępy w Ochronie Roślin 41: 378–387.
      (Korcz 2001)

2001. Gorczyca J. Familia (rodzina): Miridae – tasznikowate. Katalog fauny Puszczy Białowieskiej, 101–103.
      (Gorczyca 2001)

2000. Soika G., Łabanowski G. Pests of ericaceous plants in the botanical gardens in Poland and proposals for their control. In: Protection of plant collections against pests and diseases. Kraków (ed. Wiech K., Zemanek B.). Vol. 1: 71–76.
      (Soika et Łabanowski 2000)

2000. Smardzewska-Gruszczak Z., Lechowski L. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) projektowanego rezerwatu torfowiskowego Zawadówka. In: Łętowski J. Walory przyrodnicze Chełmskiego Parku Krajobrazowego jego najbliższych okolic. Wydawnictwo UMCS, 123–134.
      (Smardzewska-Gruszczak et Lechowski 2000)

2000. Pankanin-Franczyk M., Bilewicz-Pawińska T. Drapieżne owady (Chrysopidae, Coccinellidae, Nabidae, Anthocoridae, Syrphidae) w śródpolnych zbiorowiskach trawiastych. Wiadomości entomologiczne 19(1): 29–36.
      (Pankanin-Franczyk et Bilewicz-Pawińska 2000)

2000. Mielewczyk S. Pluskwiaki wodne (Heteroptera aquatica et semiaquatica). Flora i Fauna Pienin – Monografie Pienińskie 1: 175–176.
      (Mielewczyk 2000)

2000. Lis B. Dicyphus annulatus (Wolff) – gatunek pluskwiaka różnoskrzydłego (Hemiptera: Heteroptera: Miridae). Przegląd Zoologiczny 44: 83–84.
      (Lis B. 2000)

2000. Lechowski L., Buczyński P., Stryjecki R. Wodne pluskwiaki (Heteroptera) Lasów Janowskich. Wiadomości Entomologiczne 19(2): 69–78.
      (Lechowski et al. 2000)

2000. Korcz A. Pluskwiaki z rzędu różnoskrzydłych (Heteroptera) zebrane z drzew w aglomeracji miejskiej Poznania w 1999 roku. Część II. Postępy w Ochronie Roślin 40(2): 475–478.
      (Korcz 2000)

2000. Korcz A., Paradowska R. Pluskwiaki z rzędu różnoskrzydłych (Heteroptera) występujące na bobiku (Viccia faba var. minor) w Winnej Górze. Postępy w Ochronie Roślin 40(2): 467–470.
      (Korcz et Paradowska 2000)

2000. Gorczyca J., Lis J.A. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) Bieszczadów. Monografie Bieszczadzkie 7: 191–204.
      (Gorczyca et Lis J.A. 2000)

2000. Domek P., Joniak T. Fauna bentosowa a trofia wód trzech jezior dystroficznych Drawieńskiego Parku Narodowego (północna Polska). Materiały Konferencyjne. VII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne nt. Fauna denna jezior. Poznań..
      (Domek et Joniak 2000)

1999. Soika G., Łabanowski G. Prześwietlik pierisowiec – nowy szkodnik w Polsce. Ochrona Roślin 13: 14.
      (Soika et Łabanowski 1999)

1999. Kurzątkowska A. Water bugs (Heteroptera) of high bogs and transitional moors of Masurian Lake District. Polskie Pismo Entomologiczne 68: 349–369.
      (Kurzątkowska 1999)

1999. Gorczyca J. Pluskwiaki różnoskrzydłe z rodziny tasznikowatych (Heteroptera: Miridae) w Puszczy Białowieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 18: 93–100.
      (Gorczyca 1999)

1999. Dobrowolski M. Dynamika liczebności populacji korowca sosnowego Aradus cinnamomeus (Panz.) w młodnikach sosnowych nadleśnictw Skierniewice i Puławy. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Seria A, 879: 23–34.
      (Dobrowolski 1999)

1999. Dobrowolski M., Popowska-Nowak E. Stosowanie zarodników Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. do zwalczania korowca sosnowego (Aradus cinnamomeus Panz., Hemiptera-Heteroptera). Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa 871: 95–102.
      (Dobrowolski et Popowska-Nowak 1999)

1998. Szwejda J. Zmiennik lucernowiec (Lygus rugulipennis) – nowy szkodnik papryki. Nowości Warzywnicze, Skierniewice 32: 57–59.
      (Szwejda 1998)

1998. Soika G., Łabanowski G. Różanecznik – nowa roślina żywicielska prześwietlika borówkowca. Ochrona Roślin.
      (Soika et Łabanowski 1998)

1998. Smardzewska-Gruszczak Z., Lechowski L. Skład gatunkowy i struktura dominacyjna pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) rezerwatu Stawska Góra koło Chełma. Wiadomości entomologiczne 17: 186–187.
      (Smardzewska-Gruszczak et Lechowski 1998)

1998. Mielewczyk S. Materiały do znajomości entomofauny wodnej (Odonata, Heteroptera, Coleoptera) stawów rybnych pod Siedlcami jako proponowanego rezerwatu Rybakówka. Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra 2: 109–118.
      (Mielewczyk 1998)

1998. Lis J.A., Lis B. True-bugs of Śląsk Górny – an annotated checklist (Hemiptera: Heteroptera). Roczniki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Entomologia 8: 107–146.
      (Lis J.A. et Lis B. 1998a)

1998. Lis J.A., Lis B. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 13. Puklicowate – Acanthosomatidae, żółwinkowate – Scutelleridae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 34 ss..
      (Lis J.A. et Lis B. 1998b)

1998. Lechowski L., Smardzewska-Gruszczak Z. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) rezerwatu Szklarnia (Park Krajobrazowy Lasy Janowskie). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 17: 57–65.
      (Lechowski et Smardzewska-Gruszczak 1998)

1998. Kot J., Paszewska H. Badania nad drapieżcami redukującymi jaja owadów w sadach. Wiadomości entomologiczne 17(Supl.): 172–173.
      (Kot et Paszewska 1998)

1998. Kordan B., Ciepielewska D., Pomianowska E. Czynniki warunkujące naturalną odporność fasoli (Phaseolus vulgaris L.) na uszkodzenia przez zmieniki (Lygus spp). Postępy w Ochronie Roślin 38(1): 147–155.
      (Kordan et al. 1998)

1998. Korcz A. The occurrence and harmfulness of Dicyphus pallidicornis Fieb. (Heteroptera: Miridae) on the Grecian foxglove and Common foxglove (Digitalis sp.). Journal of Plant Protection Research 38: 59–64.
      (Korcz 1998)

1998. Korcz A., Zawirska I. Fauna Heteroptera i Thysanoptera nadmorskiego pasa otwartych wydm białych i szarych Słowińskiego Parku Narodowego. Wiadomości entomologiczne 17.
      (Korcz et Zawirska 1998)

1998. Hebda G. Pierwsze stanowisko Metatropis rufescens (Herrisch-Schaffer, 1835) (Insecta: Heteroptera) na Górnym Śląsku. Natura Silesiae Superioris 2: 81–84.
      (Hebda 1998b)

1998. Hebda G. Nowe stanowiska rzadkich na terenie Polski pluskwiaków różnoskrzydłych (Insecta: Heteroptera). Acta entomologica silesiana 5-6: 11–13.
      (Hebda 1998a)

1998. Dobrowolski M. Wrażliwość korowca sosnowego (Aradus cinnamomeus Panz., Hemiptera – Heteroptera) na insektycydy. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa 861: 129–140.
      (Dobrowolski 1998)

1997. Lis J.A., Lis B. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) ze Wzgórz Trzebnickich. Wiadomości entomologiczne 16(1): 51–52.
      (Lis J.A. et Lis B. 1997)

1997. Lechowski L. Porównanie struktury fauny Heteroptera łąk kośnych środkowowschodniej Polski w latach 1953-1991. Wydawnictwo UMCS.
      (Lechowski 1997)

1997. Korcz A. Dicyphus pallidicornis Fieb. (Heteroptera: Miridae). Szkodnik naparstnicy wełnistej i purpurowej (Digitalis lanata Ehrh. i D. purpurea L.). Postępy w Ochronie Roślin 37.
      (Korcz 1997)

1997. Hałka-Wojciechowicz E. Communities of Heteroptera in flood-plain forests of selected sites in Puszcza Białowieska and the Mazowsze Lowland. Fragmenta Faunistica 40: 27–45.
      (Hałka-Wojciechowicz 1997)

1997. Górski R. Wyniki badań nad biologią zmienika lucernowca (Lygus rugulipennis Poppius) na łubinie. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 25.
      (Górski 1997)

1996. Wilkaniec B., Borowiak B. Lygus rugulipennis Popp. (Heteroptera, Miridae) groźny szkodnik szparaga. Postępy w Ochronie Roślin 36(2): 94–96.
      (Wilkaniec et Borowiak 1996)

1996. Szymczakowski W. Świat zwierząt – owady. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tatry i Podtatrze, 3, Wyd. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, 787 pp..
      (Szymczakowski 1996)

1996. Soika G., Łabanowski G. Dynamika rozwoju zmienika lucernowca (Lygus rugulipennis Popp.) na jednorocznych roślinach ozdobnych. Zesz. Nauk. ISK 3.
      (Soika et Łabanowski 1996)

1996. Simiczyjew B., Ogorzałek A., Stys P. Organization of the tropic chamber in the telotropic ovarioles of Nepa cinnerea and Aradus pictus (Hemiptera: Heteroptera). Zoologica Poloniae 41: 103: 116.
      (Simiczyjew et al. 1996)

1996. Mielewczyk S. Stan poznania pluskwiaków wodnych (Heteroptera aquatica et semiaquatica) Tatrzańskiego Parku Narodowego. [In:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. 2. Biologia. Kraków-Zakopane: 90–91..
      (Mielewczyk 1996)

1996. Lis B. Tingidae of Poland – a faunistic review (Hemiptera: Heteroptera). Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology 6-7: 263–298.
      (Lis B. 1996)

1996. Lechowski L., Smardzewska-Gruszczak Z. Wstępne badania na fauną Heteroptera Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. In: Radwan S., Sałata B., Szunke Z. Walory przyrodnicze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Wyd. UMCS, Lublin. 73–74.
      (Lechowski et Smardzewska-Gruszczak 1996)

1996. Lechowski L., Cmoluchowa A. Struktura ilościowa zgrupowań pluskwiaków różnoskrzydłych Heteroptera projektowanego rezerwatu Wieprzec k. Zamościa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 49: 205–212.
      (Lechowski et Cmoluchowa 1996)

1996. Kowalczyk J.K. Bezkręgowce lądowe Ogrodu Botanicznego w Łodzi. In: Kurzac T. (red.) Przyroda Ogrodu Botanicznego w Łodzi, 141–158..
      (Kowalczyk 1996)

1996. Kocorek A. Nowe stanowiska rzadkich ziemikowatych (Heteroptera: Cydnidae). Acta entomologica silesiana 4: 26–27.
      (Kocorek 1996)

1996. Hałka-Wojciechowicz E. Zgrupowania pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) zasiedlające trawniki miejskie wybranych osiedli mieszkaniowych Warszawy. Fragmenta Faunistica 39: 127–148.
      (Hałka-Wojciechowicz 1996)

1996. Górski R. Dynamika występowania zmienika lucernowca (Lygus rugulipennis Poppius) na polach łubinu. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 24.
      (Górski 1996)

1996. Górski R., Romankow W. Przegląd badań nad występowaniem, biologią i szkodliwością zmienika lucernowca Lygus rugulipennis Poppius, 1911 (Heteroptera, Miridae). Wiadomości entomologiczne 15.
      (Górski et Romankow 1996)

1995. Winiarska W. Wstępne informacje nad składem gatunkowym owadow zasiedlających kwiatostany łopianu mniejszego – Arctium minus (Hill.) Bernh. (Compositae). Wiadomości entomologiczne 14.
      (Winiarska 1995)

1995. Skórka S. Nowe stanowiska Lygaeus simulans Deckert, 1985 i L. equestris (Linnaeus, 1758) (Heteroptera: Lygaeidae) w Polsce. Acta entomologica silesiana 3.
      (Skórka 1995)

1995. Lis J.A., Lis B., Gorczyca J. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) środkowego basenu Doliny Biebrzy. Wiadomości entomologiczne 14(2): 85–93.
      (Lis J.A. et al. 1995)

1995. Lis B. Rodzaj Carpocoris Kolenati, 1846 (Heteroptera: Pentatomidae) w Polsce. Acta entomologica silesiana 3.
      (Lis B. 1995)

1995. Kuśka A. Owady parku przypałacowego w Rudach Wielkich i ich myśliwi. [In:] Holeksa A., Kuśka A., Oczkowicz E. Ścieżki po parku przypałacowym w Rudach Wielkich. Dyrekcja PK CKKRW, Rudy Wielkie: 51–67.
      (Kuśka 1995)

1995. Gorczyca J., Herczek A. Waloryzacja przyrodnicza rezerwatu florystycznego Ochojec w Katowicach. Uwagi o faunie. Katowice-Sosnowiec 16: 38–46.
      (Gorczyca et Herczek 1995)

1995. Czachorowski S., Kurzątkowska A. Chruściki Trichoptera i pluskwiaki wodne Heteroptera zanikającego zbiornika koło Żabiego Rogu (Północna Polska). Przegląd Przyrodniczy 2: 53–60.
      (Czachorowski et Kurzątkowska 1995)

1995. Cichocka M. Parasitism by Hydracarina upon aquatic Heteroptera from the group Nepomorpha in the lakes of Szczytno. Acta Parasitologica 40(2): 94–99.
      (Cichocka 1995)

1995. Burdajewicz S., Nowacka W. Entomofauna polan śródleśnych na terenie leśnictwa Gwda Wielka. Cz. II Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera). Wiadomości entomologiczne 14(1): 21–25.
      (Burdajewicz et Nowacka 1995)

1995. Bilewicz-Pawińska T., Pankanin-Frańczyk M. Wpływ czynników środowiska na parazytoidy (Hymenoptera) w agroekosystemach. Wiadomości entomologiczne 14(2): 103–111.
      (Bilewicz-Pawińska et Pankanin-Frańczyk 1995)

1995. Anasiewicz A., Winiarska W. Insects occurring on celery grown for seeds. Folia Horticulturae 7(1): 49–57.
      (Anasiewicz et Winiarska 1995)

1994. Trojan P., Bańkowska R., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E., Sterzyńska M., Wytwer J. Secondary succesion of fauna in the pine forests of Puszcza Białowieska. Fragmenta Faunistica 37: 3–104.
      (Trojan et al. 1994)

1994. Skórka S. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) Puszczy Zielonka koło Poznania. Acta entomologica silesiana 2: 13–20.
      (Skórka 1994)

1994. Piotrowski W. Wykaz fauny Poleskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 13: 47–61.
      (Piotrowski 1994)

1994. Mielewczyk S. Wstępne rozpoznanie składu jakościowego niektórych grup owadów (Odonata, Heteroptera, Coleoptera) jezior lobeliowych w okolicy Bytowa (Pojezierze Pomorskie). [In:] Kraska M. (red.) Jeziora lobeliowe. Charakterystyka, funkcjonowanie i ochrona. Cz. II. Idee Ekologiczne 7(5): 85–92.
      (Mielewczyk 1994)

1994. Mielewczyk S., Domek P. Zagęszczenie i biomasa zoobentosu na maksymalnych głębokościach jezior lobeliowych Pojezierza Bytowskiego i Borów Tucholskich. Idee Ekologiczne 7: 29–45.
      (Mielewczyk et Domek 1994)

1994. Lis J.A. Bibliografia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych Polski (1604-1992) (Insecta, Heteroptera). Acta entomologica silesiana 1: 1–31.
      (Lis J.A. 1994)

1994. Lis J.A., Lis B. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Insecta: Heteroptera) Chrząszczewskiej Wyspy (Pobrzeże Bałtyku). Acta entomologica silesiana 2: 22.
      (Lis J.A. et Lis B. 1994b)

1994. Lis J.A., Lis B. Nowe stanowiska pluskwiakow różnoskrzydłych (Heteroptera) z Bieszczadów. Acta entomologica silesiana 2.
      (Lis J.A. et Lis B. 1994c)

1994. Lis J.A., Lis B. Nowe dane o lądowych pluskwiakach różnoskrzydłych (Heteroptera) z Pobrzeża Bałtyku. Acta entomologica silesiana 2: 4–6.
      (Lis J.A. et Lis B. 1994a)

1994. Lis B. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) Kamiennej Góry w Ligocie Dolnej (Górny Śląsk). Acta entomologica silesiana 2: 25–30.
      (Lis B. 1994)

1994. Lis B., Lis J.A. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) z południowych regionów Polski. Acta entomologica silesiana 2: 47–48.
      (Lis B. et Lis J.A. 1994)

1994. Herczek A., Gorczyca J. Waloryzacja przyrodnicza rezerwatu Las Murckowski w Katowicach. Świat Zwierzęcy. .
      (Herczek et Gorczyca 1994)

1994. Górski R. Biologiczne podstawy zwalczania zmienika lucernowca (Lygus rugulipennis Popp.) na łubinie. Materiały XXXIV sesji Naukowej IOR w Poznaniu.
      (Górski 1994)

1994. Gorczyca J. The occurrence and distribution of species of the genus Lygus Hahn, 1833 (Heteroptera: Miridae) in Polska. Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology 5: 177–179.
      (Gorczyca 1994c)

1994. Gorczyca J. Mirid communities (Heteroptera, Miridae) of plant assemblages of Częstochowska Highland. Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology 14: 33–68.
      (Gorczyca 1994a)

1994. Gorczyca J. Drugie stanowisko Reuteria marqueti Puton, 1875 (Heteroptera, Miridae) w Polsce. Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology 14: 19–20.
      (Gorczyca 1994b)

1994. Gorczyca J., Ickowicz G., Tytko G. Nowe stanowisko Campyloneura virgula (Herrich-Schaeffer) w Polsce (Heteroptera, Miridae). Acta entomologica silesiana 2: 33–34.
      (Gorczyca et al. 1994)

1994. Gorczyca J., Herczek A. The genus Heterotoma Lepeletier et Serville, 1825 in Poland (Heteroptera, Miridae). Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology 5: 5–8.
      (Gorczyca et Herczek 1994)

1994. Cmoluchowa A., Lechowski L. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) Roztocza. Fragmenta Faunistica 37: 181–199.
      (Cmoluchowa et Lechowski 1994)

1994. Barczak T. Naturalni wrogowie mszyc i ich znaczenie w ochronie roślin. Wiadomości entomologiczne 13: 141–152.
      (Barczak 1994)

1993. Lis J.A. On Byrsinus Fieber and Microporus Uhler, two allied cydnid genera (Heteroptera: Cydnidae). Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology 4.
      (Lis J.A. 1993a)

1993. Lis J.A. Nowe stanowiska kilku rzadkich w Polsce pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera). Acta entomologica silesiana 1: 12–13.
      (Lis J.A. 1993c)

1993. Lis J.A. Kilka ciekawszych gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) z terenów projektowanego rezerwatu Żabie Doły koło Bytomia. Acta entomologica silesiana 1: 16–17.
      (Lis J.A. 1993b)

1993. Lis J.A., Żyła W. Nowe stanowisko Graphosoma lineatum (Linnaeus) (Heteroptera: Pentatomidae) na Górnym Śląsku. Acta entomologica silesiana 1.
      (Lis J.A. et Żyła 1993)

1993. Lis B. Wodne pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, z wykazem gatunków stwierdzonych do tej pory na Górnym Śląsku. Acta entomologica silesiana 1(1): 8–11.
      (Lis B. 1993b)

1993. Lis B. Pierwsze na Dolnym Śląsku stanowisko Aphelocheirus aestivalis (F.) (Heteroptera: Aphelocheiridae). Acta entomologica silesiana 1: 15.
      (Lis B. 1993a)

1993. Lechowski L., Cmoluchowa A. Struktura jakościowa i ilościowa fauny pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) w rezerwacie Bukowa Góra (RPN). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 51: 51–57.
      (Lechowski et Cmoluchowa 1993)

1993. Kurzątkowska A. Investigations on the developmental biology of Notonecta reuteri Hung, and Notonecta glauca L. (Heteroptera). Acta Hydrobiologica 35: 41–48.
      (Kurzątkowska 1993)

1993. Korcz A. Pluskwiaki z rzędu różnoskrzydłych (Heteroptera) zebrane na plantacjach rzodkiewki plonujacej (Raphanus sativus var. sativus Pers.) w okolicach Poznania. Prace naukowe IOR 35: 57–64.
      (Korcz 1993)

1993. Korcz A., Bubniewicz P., Paradowska R. Szkodliwa heteropterofauna zebrana na pszenżycie i innych zbożach w okolicach Poznania w latach 1988-1991. Materiały XXXIII Sesji Naukowej IOR: 146–155.
      (Korcz et al. 1993)

1993. Kaczmarek S. Pasożyty zewnętrzne z gniazd jaskółek Delichon urbica i Hirundo rustica zebrane w jesieni. Wiadomości parazytologiczne 34(4): 407–409.
      (Kaczmarek 1993)

1993. Hadaś T. Pierwsze na Górnym Śląsku stanowisko Brachycarenus tigrinus (Schilling) (Heteroptera: Rhopalidae). Acta entomologica silesiana 1.
      (Hadaś 1993)

1993. Gutowski J.M. Wypalanie szuwaru turzycowego a fauna bezkręgowców w Puszczy Białowieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 12.
      (Gutowski 1993)

1993. Cmoluchowa A., Lechowski L. Heteroptera communities of pine forests in Poland. Fragmenta Faunistica 36: 127–146.
      (Cmoluchowa et Lechowski 1993)

1993. Burdajewicz S. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) występujące w wybranych uprawach nasiennych. Wiadomości entomologiczne 12(1): 5–10.
      (Burdajewicz 1993)

1992. Ogorzałek A., Simiczyjew B. Lokalne modyfikacje w nabłonkach folikularnych Heteroptera. I. Komórki leżące na granicy zasięgu przewodów odżywczych w pęcherzykach jajnikowych Pentatomidae (Heteroptera). Acta Universitatis Wratislavensis, Prace Zoologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego 23.
      (Ogorzałek et Simiczyjew 1992)

1992. Lis J.A. New records of terrestrial bugs (Heteroptera) from the Wolin Island (NW Poland). Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology 3: 67–70.
      (Lis J.A. 1992)

1992. Kubisz D. Materiały do rozsiedlenia Aradidae (Heteroptera) w Polsce. Wiadomości entomologiczne 11: 7–11.
      (Kubisz 1992)

1992. Gorczyca J. Mirid Communities (Heteroptera, Miridae) of the Selected Plant Assemblages in Poland. Proc. 4th ECE/XIII. SIEEC.
      (Gorczyca 1992b)

1992. Gorczyca J. Bryocorinae, Dicyphinae and Deraeocorinae (Heteroptera, Miridae) of Poland. Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology 3: 81–105.
      (Gorczyca 1992a)

1992. Gorczyca J. Adelphocoris josifovi Ed. Wagner, 1968 (Heteroptera, Miridae) in Poland. Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology 3: 151–153.
      (Gorczyca 1992c)

1992. Cmoluchowa A., Lechowski L. Changes in Heteroptera Groups in Dry-ground Forest Communities ad Sawin, Chełm Province. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 44: 79–90.
      (Cmoluchowa et Lechowski 1992)

1991. Lis J.A. New data on the Polish flat bugs (Heteroptera, Aradidae). Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology 2: 161–164.
      (Lis J.A. 1991b)

1991. Lis J.A. An influence of industrial pollution on communites of Heteroptera in selected plant association in the zincwork Miasteczko Śląskie Region (Śląsk Górny, Poland). Proc. 4th ECE/XIII. SIEEC.
      (Lis J.A. 1991a)

1991. Lis J.A., Gorczyca J. Terrestial bugs (Insecta: Heteroptera) new to the Wolin Island. Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology 2: 93–102.
      (Lis J.A. et Gorczyca 1991)

1991. Kaczmarek S. Owady zebrane w ulach pszczelich na Pomorzu. Polskie Pismo Entomologiczne 61: 31–37.
      (Kaczmarek 1991a)

1991. Kaczmarek S. Oeciacus hirundinis z gniazd jaskółek Delichon urbica i Hirundo rustica. Wiadomości parazytologiczne 37(2): 277–280.
      (Kaczmarek 1991b)

1991. Herczek A. Notes on the three species of Polymerus Westwood (Heteroptera, Miridae). Polskie Pismo Entomologiczne 61: 23–30.
      (Herczek 1991)

1991. Gorczyca J. Phylinae (Heteroptera, Miridae) of Poland. Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology 2: 17–81.
      (Gorczyca 1991)

1991. Gorczyca J., Herczek A. Tasznikowate (Miridae, Heteroptera) niektórych zbiorowisk roślinnych okolic Mielnika n. Bugiem. Acta Biologica Silesiana 18: 118–125.
      (Gorczyca et Herczek 1991a)

1991. Gorczyca J., Herczek A. Psallus confusus Rieger and Psallus mollis (Mul.) in Poland (Heteroptera, Miridae). Polskie Pismo Entomologiczne 61(1): 179–181.
      (Gorczyca et Herczek 1991b)

1990. Vinokurov N.N. Bugs of the genus Trapezonotus (Heteroptera, Lygaeidae) in the fauna of the USSR and Mongolia. Nasekomye Mongolii 11: 70–90.
      (Vinokurov 1990)

1990. Tylkowska K., Korcz A., Adamczak J., Najda H. Znaczenie uszkodzeń powodowanych przez zmieniki (Lygus spp) w materiale siewnym fasoli (Phaseolus vulgaris L.). Materiały XXX sesji naukowej IOR, Poznań.
      (Tylkowska et al. 1990)

1990. Lis J.A. Temnostethus (Montandoniella) dacicus (Puton, 1888) (Heteroptera, Anthocoridae) w Polsce. Przegląd Zoologiczny 34(1): 119–120.
      (Lis J.A. 1990d)

1990. Lis J.A. Shield-bugs of Poland (Heteroptera, Pentatomoidea) – a faunistic review. Pentatomidae. Roczniki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Entomologia 1: 5–102.
      (Lis J.A. 1990a)

1990. Lis J.A. Flat-bugs (Heteroptera, Aradidae) of Poland – a faunistic review. Polskie Pismo Entomologiczne 59: 511–525.
      (Lis J.A. 1990c)

1990. Lis J.A. Aradus aterrimus Fieber, 1864 – nowy dla fauny Polski gatunek pluskwiaka oraz trzecie stanowisko dla A. truncatus Fieber, 1861 (Heteroptera, Aradidae). Przegląd Zoologiczny, 34.
      (Lis J.A. 1990b)

1990. Kowalczyk J.K., Lenkowski T., Marciniak B., Myślicka Z., Nadolski J., Śliwiński Z. Wybrane grupy owadów Łodzi w świetle dotychczasowych badań. In: Problemy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych, cz. 2. Seminarium naukowe, Warszawa, 28-29 czerwca 1990: 7–16.
      (Kowalczyk et al. 1990)

1990. Kot J., Bilewicz-Pawińska T. Preliminary investigation on maize entomofauna in the Warsaw Region. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 24(1-2): 141–144.
      (Kot et Bilewicz-Pawińska 1990)

1990. Kaczmarek S. Owady zebrane z gniazd jaskółek Delichon urbica (L.) i Hirudo rustica L. na Pomorzu. Słupsk. Prace Matematyczno-Przyrodnicze 8b: 39–56.
      (Kaczmarek 1990)

1990. Gorczyca J. Asthenarius quercus (Kirschbaum) and four species of Psallus Fieber (subgen. Hylopsallus Wagner) (Heteroptera, Miridae) in Poland. Polskie Pismo Entomologiczne 60: 195–204.
      (Gorczyca 1990)

1990. Cmoluchowa A. Heteroptera Geocorisae. In: Razowski J. Wykaz zwierząt Polski, Ossolineum. Wrocław, Warszawa, Kraków..
      (Cmoluchowa 1990)

1990. Cmoluchowa A., Mielewczyk S. Heteroptera – Pluskwiaki różnoskrzydłe. Checklist of Animals of Poland. Vol. I, Part XXXII, 1-20 Insecta: Protura–Planipennia.
      (Cmoluchowa et Mielewczyk 1990)

1990. Cmoluchowa A., Lechowski L. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) zespołu grądowego (Tilio-Carpinetum) w rezerwacie Bachus (Wyżyna Lubelska). Fragmenta Faunistica 33: 361–371.
      (Cmoluchowa et Lechowski 1990)

1990. Cmoluch Z., Cmoluchowa A., Lechowski L., Łętowski J., Minda-Lechowska A., Stączek Z. Fauna owadów zespołu grądowego (Tilio-Carpinetum) w rezerwacie Bachus (Wyżyna Lubelska). Fragmenta Faunistica 33: 337–347.
      (Cmoluch et al. 1990)

1990. Ciepielewska D., Kordan B. Pluskwiaki rożnoskrzydle (Heteroptera) występujące na koniczynie czerwonej w okolicach Olsztyna. Polskie Pismo Entomologiczne 60.
      (Ciepielewska et Kordan 1990)

1990. Biliński S.M., Książkiewicz-Kapralska M., Stys P. Unusual organization of the tropharium in the telotrophic ovarioles of an insect, Saldula saltatoria. Tissue and Cell 22(2): 213–219.
      (Biliński et al. 1990)

1990. Bilewicz-Pawińska T., Pankanin-Frańczyk M. Der Einfluss unterschiedlischer Umbegung von Getreidefeldern auf parasitische Hymenopteren und ihre Wirte (Heteroptera). Materiały XI I.S.E.M.: 290–292.
      (Bilewicz-Pawińska et Pankanin-Frańczyk 1990)

1990. Biesiadka E., Tabaka K. Badania nad pluskwiakami (Heteroptera) wodnymi jezior szczycieńskich (woj. olsztyńskie). Fragmenta Faunistica 33: 45–69.
      (Biesiadka et Tabaka 1990)

1989. Trojan P. Bug (Heteroptera) associations in the agricultural landscape of Great Poland. Ekologia Polska 37: 135–155.
      (Trojan 1989)

1989. Lis J.A. Shield-bugs of Poland (Heteroptera, Pentatomoidea) – a faunistic review. I. Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Scutelleridae and Acanthosomidae. Polskie Pismo Entomologiczne 59: 27–83.
      (Lis J.A. 1989a)

1989. Lis J.A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Insecta: Heteroptera) Wyżyny Śląskiej. Roczniki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda 12: 5–60.
      (Lis J.A. 1989b)

1989. Lis J.A. A review of the Polish Dipsocoromorpha (Heteroptera, Euheteroptera). Roczniki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Entomologia 12: 61–66.
      (Lis J.A. 1989c)

1989. Lenkowski T. Nowe dane o ekologii Pentatoma rufipes (L.) (Heteroptera, Pentatomidae). Przegląd Zoologiczny 33.
      (Lenkowski 1989)

1989. Lechowski L. Heteroptera of moist meadows on the Mazovian Lowland. Memorabilia Zoologica 43: 119–126.
      (Lechowski 1989)

1989. Gorczyca J., Herczek A. Miridae (Heteroptera) of Błędowska Desert and the Nearby Areas. Acta Biologica Silesiana 13.
      (Gorczyca et Herczek 1989)

1989. Gorczyca J., Herczek A., Hałaj R., Węgierek P. Mirid Communities (Miridae, Heteroptera) of Selected High Peat-bogs in Southern Poland. Acta Biologica Silesiana 13.
      (Gorczyca et al. 1989)

1989. Burdajewicz S. Harmful fauna of ornamental plants in the district Poznań. Hemiptera-Heteroptera. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 202: 3–31.
      (Burdajewicz 1989)

1988. Vasarhelyi T. New Palaearctis Aradus pecies in the butulae-group (Heteroptera, Aradidae). Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 80: 57–63.
      (Vasarhelyi 1988)

1988. Lis J.A. Nowe stanowiska Lygaeus simulans Deckert, 1985 (Heteroptera, Lygaeidae) w Polsce. Przegląd Zoologiczny 32(2): 207–209.
      (Lis J.A. 1988)

1988. Lipiec W. Roztoczański Park Narodowy. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 9: 59–64.
      (Lipiec 1988)

1988. Lenkowski T. Nowe stanowiska Elasmostethus minor Horvath (Heteroptera, Acanthosomidae) w Polsce. Przegląd Zoologiczny 32.
      (Lenkowski 1988)

1988. Kowalczyk J.K., Śliwiński Z. Uwagi o entomofaunie lądowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 8.
      (Kowalczyk et Śliwiński 1988)

1988. Kapuściński R. Świętokrzyski Park Narodowy. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 9: 73–77.
      (Kapuściński 1988)

1988. Kaczmarek S. Pasożyty zewnętrzne z gniazd jaskółki Riparia riparia (L.). Wiadomości parazytologiczne 34: 347–351.
      (Kaczmarek 1988)

1988. Gutowski J.M., Krzysztofiak L. Materiały do poznania składu pokarmowego płazów bezogonowych (Anura) z północno-wschodniej Polski. Przegląd Zoologiczny 32(2): 225–235.
      (Gutowski et Krzysztofiak 1988)

1988. Gorczyca J., Herczek A. Miridae (Heteroptera) wybranych zbiorowisk roślinnych Bieszczadów Zachodnich. Acta Biologica Silesiana 10(27): 110–124.
      (Gorczyca et Herczek 1988)

1988. Cmoluchowa A., Lechowski L. Species Composition and Numerical Force of Heteroptera of the Lublin Coal Basin. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 40: 75–84.
      (Cmoluchowa et Lechowski 1988)

1988. Cmoluch Z., Cmoluchowa A., Lechowski L., Łętowski J., Minda-Lechowska A., Sęczkowska K., Stączek Z. Insect Fauna Surrounding Lake Reservoirs of the Lublin Coal Basin. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 40: 49–58.
      (Cmoluch et al. 1988)

1988. Brzeziński K. Perspektywy zastosowania Macrolophus costalis (Fieb.) w integrowanych systemach ochrony upraw szklarniowych. Mat. XXVIII Sesji Nauk. IOR, Poznań.
      (Brzeziński 1988)

1988. Baranowski T., Dankowska E., Czaplicka K. Szkodliwość i zwalczanie zmieników (Lygus sp.) na złocieniach. Materiały XXVIII sesji naukowej IOR, Poznań.
      (Baranowski et al. 1988)

1987. Strojny W. Przyroda Polska. Pieniny. Warszawa.
      (Strojny 1987)

1987. Sierpiński Z. Owady i roztocze nękające drzewostany iglaste w Polsce. Wiadomości entomologiczne 7: 51–58.
      (Sierpiński 1987)

1987. Protić L.D. Hemiptera-Heteroptera collection of Nikolas A. Kormilev in Natural History Museum in Belgrade. Nat. Hist. Mus. Belgrade, Spec. issue 35: 5–100.
      (Protić 1987)

1987. Lis J.A. Pluskwiaki z nadrodziny Pentatomoidea Reut. (Hemiptera, Heteroptera) Wyżyny Śląskiej. Fragmenta Faunistica 30: 359–372.
      (Lis J.A. 1987a)

1987. Lis J.A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Insecta, Heteroptera) niektórych introdukowanych gatunków drzew w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Przegląd Zoologiczny 31: 53–57.
      (Lis J.A. 1987b)

1987. Lis J.A. Phytocoris (Ktenocoris) jordani E. Wagner, 1954 – gatunek pluskwiaka (Heteroptera, Miridae) nowy dla fauny Europy Środkowej. Przegląd Zoologiczny 31(2): 165–166.
      (Lis J.A. 1987d)

1987. Lis J.A. Nowe i rzadkie w faunie Polski pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera, Pentatomomorpha). Przegląd Zoologiczny 31: 71–74.
      (Lis J.A. 1987c)

1987. Lis J.A. Anomalies of the colouration and sculpture of the body of Dolycoris baccarum (L.) (Heteroptera, Pentatomidae). Polskie Pismo Entomologiczne 57: 917–918.
      (Lis J.A. 1987e)

1987. Korcz A. Szkodliwa entomofauna z rodzaju Lygus i Orthops (Heteroptera, Miridae) występujaca na niektórych uprawach nasienych warzyw w Polsce oraz opłacalność jej zwalczania. Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin 28(1-2): 207–289.
      (Korcz 1987)

1987. Korcz A., Slotała A. Próg szkodliwości zmienników na fasoli nasiennej oraz opłacalność ich zwalczania. Ochrona Roślin 8.
      (Korcz et Slotała 1987b)

1987. Korcz A., Slotała A. Insektycydy w zwalczaniu zmienników (Lygus i Orthops ssp.) na marchwi nasiennej. Materiały XXVII Sesji Naukowej IOR 27(2): 107–112.
      (Korcz et Slotała 1987a)

1987. Josifov M. Uber die Synonimie mancher Lygaeiden (Insecta, Heteroptera). Acta Zoologica Bulgarica 33: 3–10.
      (Josifov 1987)

1987. Herczek A. Zgrupowania tasznikowatych (Miridae, Heteroptera) wybranych zbiorowisk kserotermicznych okolic Pińczowa. Acta Biologica Silesiana 6: 130–148.
      (Herczek 1987)

1987. Herczek A., Nakonieczny M. Przyczynek do znajomości tasznikowatych (Miridae, Heteroptera) okolic Kalisza Pomorskiego. Acta Biologica Silesiana 6(23): 99–107.
      (Herczek et Nakonieczny 1987)

1987. Bilewicz-Pawińska T. The effect of landscape components on the state of parasitoid-phytophage system. Polish Ecological Studies 13: 227–230.
      (Bilewicz-Pawińska 1987b)

1987. Bilewicz-Pawińska T. Communities of cereal mirids (Heteroptera) and their parasitoids (Hymenoptera, Braconidae) on rye crops adjacent to different habitats. Polish Ecological Studies 13: 175–194.
      (Bilewicz-Pawińska 1987a)

1987. Bilewicz-Pawińska T., Pankanin-Franczyk M., Garbarczyk M. Przykłady funkcjonowania układu parazytoid-żywiciel w ekosystemie zbóż o zróżnicowanych warunkach przestrzennych. Wiadomości entomologiczne 7(1-2): 23–26.
      (Bilewicz-Pawińska et al. 1987)

1986. Winiarska W. Roślinożerna entomofauna ostrożenia polnego Cirsium arvense (L) Scop. Polskie Pismo Entomologiczne 56.
      (Winiarska 1986)

1986. Strojny W. Nasze zwierzęta. Warszawa.
      (Strojny 1986)

1986. Stelmaszyk Z.J. Przypadki opadnięcia ludzi przez pluskwyz gat. Oeciacus hirundinis Jenys, 1839. Wiadomości parazytologiczne 32: 435–437.
      (Stelmaszyk 1986)

1986. Lis J.A. Carpocoris melanocerus (Mulsant et Rey, 1852) (Heteroptera, Pentatomidae) – nowy dla Polski gatunek tarczówkowatych. Polskie Pismo Entomologiczne 56: 221–222.
      (Lis J.A. 1986)

1986. Lechowski L. Badania nad fauną pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) w zbiorowiskach roślinnych doliny Bystrzycy. II. Fauna owadów drapieżnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 41: 167–172.
      (Lechowski 1986)

1986. Kaczmarek S. Pasożyty zewnętrzne jaskółek Hirundo rustica L. i Delichon urbica (L.) zebrane z gniazd z okolic Szczecina. Wiadomości parazytologiczne 32: 469–472.
      (Kaczmarek 1986)

1985. Stelmaszyk Z.J. Przypadki opadnięcia ludzi przez pluskwy z gat. Oeciacus hirundinis Jenys, 1839 (Heteroptera: Cimicidae). Materiały V Sympozjum Akaroentomologii Medycznej i Weterynaryjnej, Gdańsk, 1985.
      (Stelmaszyk 1985)

1985. Piotrowska H., Kadulski S. Przyroda Polska. Pojezierze Kaszubskie. Warszawa.
      (Piotrowska et Kadulski 1985)

1985. Mielewczyk S. Zmiany w faunie pluskwiakdw wodnych (Heteroptera aquatica et semiaquatica) Mierzei Helskiej. Fragmenta Faunistica 29: 105–119.
      (Mielewczyk 1985b)

1985. Mielewczyk S. Gerris lateralis Schummel, 1832 i Gerris asper (Fieber, 1860) (Heteroptera: Gerridae) w Tatrach Polskich. Przegląd Zoologiczny 29: 321–324.
      (Mielewczyk 1985a)

1985. Lis J.A. Chlamydatus (Attus) longirostris Reut. (Heteroptera, Miridae) – nowy dla fauny Polski gatunek pluskwiaka. Polskie Pismo Entomologiczne 55.
      (Lis J.A. 1985)

1985. Korcz A. Zastosowanie insektycydów z grupy pyretroidów do zwalczania pluskwiaków z rzędu różnoskrzydłych (Heteroptera: Miridae) na cebuli nasiennej (Allium cepa L.). Materiały XXV sesji naukowej IOR, Poznań. 385–389.
      (Korcz 1985)

1985. Cmoluchowa A., Lechowski L. Pluskwiaki różnoskrzydłe zbiorowisk przyjeziornych na obszarze Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Wiadomości entomologiczne 6: 88.
      (Cmoluchowa et Lechowski 1985)

1985. Bilewicz-Pawińska T., Varis A.L. Structure of mirid communities (Heteroptera) and the parasitism of the main bug populations on wheat in the eastern parts of North and Central Europe. Annales Entomologici Fennici 51: 19–23.
      (Bilewicz-Pawińska et Varis 1985)

1984. Péricart J. Hemipteres Berytidae euro-mediterraneens. Faune de France 70: 1–172.
      (Péricart 1984)

1984. Mielewczyk S. Quantitative investigations on Odonata, Heteroptera and Coleoptera in a drainage channel near the village of Turew (Poznań region). Acta Hydrobiologica 25-26: 89–100.
      (Mielewczyk 1984)

1984. Lechowski L. Badania nad fauną pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) w zbiorowiskach roślinnych doliny Bystrzycy. I. Fauna owadów roślinożernych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 39: 219–241.
      (Lechowski 1984)

1984. Krajewski S., Bednarek A. Pluskwiaki wodne (Heteroptera) Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Fragmenta Faunistica 28: 283–304.
      (Krajewski et Bednarek 1984)

1984. Korcz A. Występowanie pluskwiaków z rzędu różnoskrzydłych (Heteroptera) na plantacjach fasoli nasiennej (Phaseolus vulgaris L.) w Polsce. Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin 26: 77–100.
      (Korcz 1984a)

1984. Korcz A. Uszkodzenia powodowane przez pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) występujące na plantacjach nasiennych ogórków (Cucumis sativus L.) w Polsce. Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin, 26: 167–187.
      (Korcz 1984b)

1984. Korcz A. Fauna pluskwiaków z rzędu różnoskrzydłych (Heteroptera) występująca na plantacjach nasienych cebuli (Allium cepa L.) w Polsce. Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin 26: 64–76.
      (Korcz 1984c)

1984. Koehler W. Saga rodu sześcionogów. Warszawa.
      (Koehler 1984)

1984. Kerzhner I.A. New and little known Heteroptera from Mongolia and adjacent regions of the USSR. IV. Miridae. Nasekomyje Mongolii 9: 35–72.
      (Kerzhner 1984)

1984. Kaczmarek S. Badania nad owadami towarzyszącymi w zasiedlonych ulach pszczelich w kilku miejscowościach Polski. Pszczelnictwo, Zeszyty Naukowe 28: 117–133.
      (Kaczmarek 1984)

1984. Cmoluchowa A. Liczebność gatunków z rodzaju Exolygus E. Wagn. (Heteroptera. Miridae) na terenach podgórskich. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 39.
      (Cmoluchowa 1984)

1984. Bilewicz-Pawińska T., Pankanin-Frańczyk M. Oddziaływanie między ekosysytemami polnymi na przykładzie parazytoidów atakujących mszyce i inne pluskwiaki zbożowe. Ochrona Roślin 6: 6–8.
      (Bilewicz-Pawińska et Pankanin-Frańczyk 1984)

1983. Zabierowski K. Park Narodowy na Babiej Górze. Człowiek i przyroda. Stud. Naturae, B 29: 1–360.
      (Zabierowski 1983)

1983. Szujecki A. Ekologia owadów leśnych. PWN.
      (Szujecki 1983)

1983. Smardzewska Z. Morfologia stadiów larwalnych Megaloceraea recticornis (Geoffr.) (Heteroptera, Miridae). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 38: 295–303.
      (Smardzewska 1983)

1983. Péricart J. Hemipteres Tingidae euro-mediterraneens. Faune de France 69: 1–618.
      (Péricart 1983)

1983. Koehler W. Przymierze z lasem. Warszawa.
      (Koehler 1983)

1983. Herczek A. Zgrupowania tasznikowatych (Het., Miridae) wybranych zbiorowisk leśnych okolic Pińczowa. Acta Biologica 13.
      (Herczek 1983)

1983. Chłodny J. Zgrupowania entomofagicznych stawonogów (Arthropoda) w koronach brzozy brodawkowatej (Betula verrucosa Ehrh.) upraw leśnych na terenach przemysłowych Górnego Śląska. Folia forestalia Polonica, Seria B 25: 95–116.
      (Chłodny 1983)

1983. Bilewicz-Pawińska T. Anaphes fuscipennis Haliday (Hymenoptera, Mymaridae) nie notowany dotychczas w Polsce parazytoid jaj Lygus rugulipennis Poppius (Heteroptera, Miridae). Polskie Pismo Entomologiczne 53: 417–423.
      (Bilewicz-Pawińska 1983)

1983. Bilewicz-Pawińska T., Pankanin-Franczyk M., Garbarczyk M. Wybrane aspekty współwystepowania szkodliwych dla zbóż Hemiptera. Wiadomości entomologiczne 3: 97–110.
      (Bilewicz-Pawińska et al. 1983)

1982. Zarzycki K. Przyroda Pienin w obliczu zmian. Stud. Naturae, B 30.
      (Zarzycki 1982)

1982. Vasarhelyi T. A study on the relation of Mezira tremulae Germ, and two allied species Heteroptera: Aradidae. Acta Zool. Acad. Sei. Hung. 28.
      (Vasarhelyi 1982)

1982. Korcz A., Czerwińska I. Wzrost zagrożenia buraka cukrowego przez płaszczyńca burakowego – Piesma quadratum Fieb. (Heteroptera, Piesmatidae) w Polsce. Mat. XXII Sesji Nauk. Instytutu Ochrony Roślin 22: 225–239.
      (Korcz et Czerwińska 1982)

1982. Kaczmarek S. Pasożyty zewnętrzne z gniazd jaskółek Hirundo rustica L. i Delichon urbica (L.). Wiadomości parazytologiczne 28: 169–171.
      (Kaczmarek 1982a)

1982. Kaczmarek S. Pasożyty zewnętrzne ptaków północnej Polski. Wiadomości parazytologiczne 28: 449–463.
      (Kaczmarek 1982b)

1982. Herczek A. Miridae (Heteroptera) zespołów roślinnych okolic Dolistowa. Acta Biologica Silesiana 10: 22–29.
      (Herczek 1982)

1982. Cmoluchowa A. Wystepowanie Macrolophus rubi Woodroffe, 1957 w Polsce. Przegląd Zoologiczny 26: 403–405.
      (Cmoluchowa 1982a)

1982. Cmoluchowa A. Morfologia i bionomia stadiów rozwojowych Macrolophus rubi Woodroffe, 1957 (Heteroptera. Miridae). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 37: 95–103.
      (Cmoluchowa 1982b)

1982. Bilewicz-Pawińska T. Plant bugs (Heteroptera: Miridae) and their parasidoides (Hymenoptera: Braconidae) on cereal crops. Polish Ecological Studies 8: 113–191.
      (Bilewicz-Pawińska 1982)

1982. Babczyszyn M. Szkodniki z rodzaju Lygus (zmieniki) w produkcji nasiennej. Hodowla Roślin 2: 41–47.
      (Babczyszyn 1982)

1981. Kaczmarek S. Stawonogi (Anthropoda) znalezione w gniazdach ptaków na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. In: Entomologia a gospodarka narodowa, Warszawa–Wrocław.
      (Kaczmarek 1981)

1981. Cmoluchowa A. Gatunki z rodzaju Agramma Steph. (Heteroptera: Tingidae) w torfowiskowych rezerwatach Polesia Lubelskiego. .
      (Cmoluchowa 1981)

1981. Cmoluchowa A., Lechowski L., Smardzewska Z. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) łąk Podlasia. Entomologia a gospodarka narodowa.
      (Cmoluchowa et al. 1981)

1980. Wróblewski A. Pluskwiaki (Heteroptera). Fauna Słodkowodna Polski 8: 1–157.
      (Wróblewski 1980)

1980. Niemczyk E., Olszak R., Miszczak M. Występowanie owadów i roztoczy drapieżnych w sadach jabłoniowych o różnym programie opryskiwań. In: Entomologia a intensyfikacja rolnictwa. Warszawa–Wrocław.
      (Niemczyk et al. 1980)

1980. Mielewczyk S. Zur Ökologie, Biologie und Morphologie von Velia saulii TAM. und V. caprai TAM. (Heteroptera, Veliidae). Annales Zoologici 35(21): 285–305.
      (Mielewczyk 1980)

1980. Klimaszewski S.M., Wojciechowski W., Gębicki C., Czylok A., Jasińska J., Głowacka E. Ugrupowania owadów ssących (Homoptera i Heteroptera) zbiorowisk trawiastych i zielnych w rejonie huty Katowice. Acta Biologica 8.
      (Klimaszewski et al. 1980a)

1980. Klimaszewski S.M., Wojciechowski W., Czylok A., Gębicki C., Herczek A., Jasińska J. Zgrupowania wybranych grup pluskwiaków równoskrzydłych (Homoptera) i różnoskrzydłych (Heteroptera) w lasach rejonu huty Katowice. Acta Biologica 8.
      (Klimaszewski et al. 1980b)

1980. Chłodny J., Nowak M., Styfi-Bartkiewicz B. Skład gatunkowy fitofagów dębu czerwonego (Quercus rubra Du Roi) na tle entomofauny brzozy brodawkowej (Betula verrucosa Ehrh.) i dębu szypułkowego (Quercus robur L.). Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa 567: 33–45.
      (Chłodny et al. 1980)

1980. Bilewicz-Pawińska T. Dinamika cislennosti i jestestvennaja redukcja vreditelej lucerny (Adelphocoris lineolatus Goeze i Lygus rugulipennis Popp.). Dokl. Mezdunarodn. Simpoz., X 1979, Plovdiv, Sofia: 9–10.
      (Bilewicz-Pawińska 1980)

1980. Banaszak J. Badania nad fauną towarzyszącą w zasiedlonych ulach pszczelich. Fragmenta Faunistica 25: 127–177.
      (Banaszak 1980)

1979. Starzyk K. Biologia wód powierzchniowych okolic Pustyni Błędowskiej. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 7: 315–317.
      (Starzyk 1979)

1979. Romankow W., Wójtkowsici F., Wilicaniec Z. Wpływ zabiegów chemicznych na nasilenienie występowania owadów szkodliwych i zapylających na plantacjach lucerny nasiennej. Roczniki Nauk Rolniczych 9: 229–246.
      (Romankow et al. 1979)

1979. Korcz A. Nowy dla Polski gatunek pluskwiaka Trigonotylus coelestialium (Kirk.) (Heteroptera, Miridae). Polskie Pismo Entomologiczne 49: 175–183.
      (Korcz 1979)

1979. Herczek A. Heterotoma silesiaca sp. n., a new Miridae species from Europe. Acta Biologica 7: 53–58.
      (Herczek 1979)

1978. Szwejda J. Studies on seed-pitting of bean caused by Lygus bugs. (Hemiptera: Miridae). Biuletyn Warzywniczy 21: 201–218.
      (Szwejda 1978)

1978. Putshkov V.G. Species of the genus Macrolophus Fieber, 1858 (Heteroptera, Miridae) of the Soviet Union fauna. Dokl. Akad. Ukrain. SSR 9.
      (Putshkov 1978)

1978. Niemczyk E. The role of Orius minutus (L.) in controlling the European mite – Panonychus ulmi Koch on young apple trees. Polskie Pismo Entomologiczne 48: 211–220.
      (Niemczyk 1978b)

1978. Niemczyk E. Orius minutus (L.) (Heteroptera, Anthocoridae): the occurence in apple orchards, biology and effect of different food on the development. Polskie Pismo Entomologiczne 48: 203–209.
      (Niemczyk 1978c)

1978. Niemczyk E. Food requirement, searching abilities and role of Orius minutus L. (Heteroptera, Anthocoridae) in controlling the two-spotted mite – Tetranychus urticae Koch. Polskie Pismo Entomologiczne 48: 445–451.
      (Niemczyk 1978d)

1978. Niemczyk E. Campylomma verbasci Mey-Dur (Heteroptera, Miridae) as a predator of aphids and mites in apple orchards. Polskie Pismo Entomologiczne 48: 221–235.
      (Niemczyk 1978a)

1978. Mielewczyk S. Pluskwiaki wodne (Heteroptera aquatica et semiaquatica) Pienin. Fragmenta faunistica 22(7): 295–336.
      (Mielewczyk 1978)

1978. Korcz A. Trigonotylus coelestialium Kirk. (wysmukłek) – nowy szkodnik roślin uprawnych w Polsce. Ochrona Roślin 8: 8–10.
      (Korcz 1978)

1978. Jaczewski T., Wróblewski A. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Corixidae, Notonectidae, Pleidae, Nepidae, Naucoridae i Aphelocheiridae. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Warszawa-Wrocław, 67ss..
      (Jaczewski et Wróblewski 1978)

1978. Cmoluchowa A. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Zeszyt 7. Nabidae, Reduviidae, Phymatidae. Warszawa–Wrocław.
      (Cmoluchowa 1978)

1978. Bilewicz-Pawińska T. Ecological properties of Peristenus digoneutis Loan and Peristenus stygicus Loan (Hymenoptera, Braconidae) – parasitoids of Lygus bugs (Heteroptera, Miridae). Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences 26: 441–445.
      (Bilewicz-Pawińska 1978)

1977. Więckowski S.K., Chłodny J., Tomków M., Witrylak M. Studies on entomofauna of larch, alder and birch in different environmental conditions and its ecological relationships with insect pest of more important forest tree species. Warszawa, 155 ss..
      (Więckowski et al. 1977)

1977. Mielewczyk S. Materiały do znajomości pluskwiaków wodnych (Heteroptera) Babiej Góry i jej podnóża. Przegląd Zoologiczny 21(4): 334–338.
      (Mielewczyk 1977)

1977. Lipa J.J., Studziński A., Małachowska D. Insects and mites associated with cultivated and weedy cruciferous plants (Cruciferae) in Poland and Central Europe. Warszawa–Poznań.
      (Lipa et al. 1977)

1977. Korcz A. Biologia, morfologia i występowanie Lygus campestris (L.) – zmienika złocieniowca oraz innych gatunków z rodzaju Lygus (Heteroptera, Miridae) w Polsce. Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin 19(1): 209–240.
      (Korcz 1977)

1977. Cmoluchowa A. Materiały do znajomości lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) Polski. II. Polskie Pismo Entomologiczne 47: 23–26.
      (Cmoluchowa 1977)

1977. Cmoluchowa A., Lechowski L. Uzupełnienie do poznania pluskwiaków rożnoskrzydłych (Heteroptera) Beskidu Wschodniego i Bieszczadów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 21: 265–269.
      (Cmoluchowa et Lechowski 1977)

1977. Burdajewicz S. Fauna pluskwiaków różnoskrzydłych w uprawach roślin ozdobnych. Ochrona Roślin 12.
      (Burdajewicz 1977)

1977. Bilewicz-Pawińska T. Występowanie i rola pasożytów z rodzaju Peristenes Forster (Hym., Braconidae) w uprawach żyta. Polskie Pismo Entomologiczne 47: 123–135.
      (Bilewicz-Pawińska 1977b)

1977. Bilewicz-Pawińska T. Parasitism of Adelphocoris lineolatus Goeze and Lygus rugulipennis Popp. (Heteroptera) by Braconids and their occurence on alfalfa. Ekologia Polska 25: 539–550.
      (Bilewicz-Pawińska 1977a)

1976. Ziarkiewicz T. Wpływ zabiegów przeciwstonkowych Tritoxem na występowanie pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) w Felinie koło Lublina. In: Entomologia a ochrona środowiska, Warszawa.
      (Ziarkiewicz 1976b)

1976. Ziarkiewicz T. Pluskwiaki (Heteroptera) występujące w agrocenozie ziemniaka w Felinie koło Lublina w latach 1971-1973. Polskie Pismo Entomologiczne 46: 483–487.
      (Ziarkiewicz 1976a)

1976. Niemczyk E. Wpływ pestycydów na drapieżne pluskwiaki (Heteroptera) wystepujące w sadach. Warszawa.
      (Niemczyk 1976)

1976. Korcz A. Trigonotylus coelestialium Kirk. (Heteroptera: Miridae) – nowy gatunek dla Polski. Materiały XXXV Zjazdu PTE.
      (Korcz 1976a)

1976. Korcz A. Nasilenie występowania pluskwiaków roślinożernych z rzędu różnoskrzydłych (Heteroptera) na niektórych uprawach nasiennych roślin baldaszkowatych (Umbelliferae). Prace naukowe Instytutu Ochrony Roślin 18(2): 126–153.
      (Korcz 1976b)

1976. Kania C., El-Fayoumi M., Kelm M. Wpływ zabiegu przeciwstonkowego na Heteroptera zasiedlające uprawy ziemniaka w latach 1971-1972. In: Entomologia a ochrona środowiska. Warszawa. pp.153–162.
      (Kania et al. 1976b)

1976. Kania C., El-Fayoumi M., Kelm M., Koroluk L. Heteroptera w agrocenozie ziemniaka w Pawłowicach Wielkich koło Wrocławia w latach 1971-1974. Polskie Pismo Entomologiczne 46: 595–605.
      (Kania et al. 1976a)

1976. Jaczewski T., Wróblewski A. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Hebridae, Mesoveliidae, Hydrometridae, Veliidae i nartniki – Gerridae. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Warszawa, 31ss..
      (Jaczewski et Wróblewski 1976)

1976. Chłodny J. Liczebność mszyc (Aphididae) i fauny towarzyszącej w uprawach brzozy brodawkowatej (Betula verrucosa Erhr.) na obszarze Górnośląskiego Obszaru Przemysłowego. Entomologia a ochrona środowiska, Warszawa.
      (Chłodny 1976)

1976. Bilewicz-Pawińska T. Wrogowie naturalni niektórych polnych pluskwiaków (Miridae) w Polsce. Roczniki Nauk Rolniczych 6: 125–135.
      (Bilewicz-Pawińska 1976c)

1976. Bilewicz-Pawińska T. Wpływ chemicznych zabiegów przeciwstonkowych (Tritox, Enolofos 50) na Heteroptera i ich pasożyty na ziemniakach. Entomologia a ochrona środowiska, Warszawa, 147–151.
      (Bilewicz-Pawińska 1976b)

1976. Bilewicz-Pawińska T. Heteroptera i naturalna redukcja niektórych pluskwiaków na ziemniakach a chemiczne zabiegi przeciw stonce ziemniaczanej – Leptinotarsa decemlineata Say. (Col., Chrysomelidae). Polskie Pismo Entomologiczne 46: 503–525.
      (Bilewicz-Pawińska 1976a)

1976. Baranowski T. Badania nad szkodliwą fauną złocieni w okolicach Poznania. Roczniki Nauk Rolniczych 6: 19–39.
      (Baranowski 1976)

1975. Niemczyk E., Olszak R. Występowanie owadów drapieżnych w sadach jabłoniowych w wyrzyskim i sandomierskim rejonie sadowniczym. Przegląd Instytutu Sadownictwa 19: 129–135.
      (Niemczyk et Olszak 1975)

1975. Korcz A. The economic effect of chemical control of phytophagous bugs (Heteroptera, Miridae) in seed carrot fields. Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin 17.
      (Korcz 1975)

1975. Karg J. Heteroptera of rye and potato cultures. Evaluation of some parameters and ecological relations. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences 23: 379–382.
      (Karg 1975)

1975. Bilewicz-Pawińska T. Distribution of the insect parasites Peristenus Forster and Mesochorus Gravenhorst inPoland. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences 23: 823–827.
      (Bilewicz-Pawińska 1975)

1975. Bilewicz-Pawińska T., Bajan C., Fedorko A., Kmitowa K. Natural reduction of Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera) and Lygus rugulipennis (Heteroptera) in potato crops. Proc. VIII Int. Plant. Prot. Congr. Moskwa, 5: 33–39.
      (Bilewicz-Pawińska et al. 1975)

1974. Zimka J.R. Predation of frogs, Rana arvalis Nilss., in different forest site conditions. Ekologia Polska 22: 31–63.
      (Zimka 1974)

1974. Strawiński K. Hemiptera-Heteroptera spotykane na dębach. Polskie Pismo Entomologiczne 44: 817–826.
      (Strawiński 1974)

1974. Putshkov V.G. Fauna of Ukraine 21(4). Berytidae. Pyrrhocoridae. Piesmatidae, Aradidae, Tingidae. Kiev.
      (Putshkov 1974)

1974. Michalik S. Przyroda Polska. Wyżyna Krakowsko-Wieluńska. Warszawa.
      (Michalik 1974)

1974. Kaczmarek B., Knapik K. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Wielkopolskiego Parku Narodowego. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 27: 69–82.
      (Kaczmarek et Knapik 1974)

1974. Golenia A., Romankow W. Choroby i szkodniki motylkowych drobnonasiennych. Warszawa.
      (Golenia et Romankow 1974)

1974. Cmoluchowa A. Uwagi taksonomiczne o krajowych gatunkach z rodzaju Phimodera Germ. (Heteroptera, Scutelleridae). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 29: 173–186.
      (Cmoluchowa 1974b)

1974. Cmoluchowa A. Materiały do znajomości lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) Polski. I. Polskie Pismo Entomologiczne 44: 753–757.
      (Cmoluchowa 1974a)

1974. Bilewicz-Pawińska T. Observations of introduction of Peristenus rubricollis Thomson under laboratory conditions. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences 22: 681–684.
      (Bilewicz-Pawińska 1974)

1974. Bilewicz-Pawińska T., Pankanin-Frańczyk M. Formy larwalne Peristenus Foerster (Hym., Braconidae) pasożytujące na Lygus rugulipennis Popp. (Heteroptera, Miridae). Polskie Pismo Entomologiczne 44: 759–764.
      (Bilewicz-Pawińska et Pankanin-Frańczyk 1974)

1973. Śliwa E. Brudnica mniszka. Wydawnictwo popularnonaukowe Instytutu Badawczego Leśnictwa 35: 3–96.
      (Śliwa 1973)

1973. Studziński A., Małachowska D. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) występujące na dziko rosnących roślinach krzyżowych (Cruciferae) w Polsce w roku 1970. Roczniki Nauk Rolniczych 3(1): 79–98.
      (Studziński et Małachowska 1973)

1973. Niemczyk E. Toksyczność niektórych pestycydów w stosunku do dzióbałka gajowego – Anthocoris nemorum L. (Anth., Heteroptera). Roczniki Nauk Leśnych E 3(2): 21–39.
      (Niemczyk 1973a)

1973. Niemczyk E. Dzióbałek gajowy (Anthocoris nemorum L.: Heter. – Anthocoridae) – biologia, ekologia i efektywność w zwalczaniu niektórych szkodników sadu. Prace Instytutu Sadownictwa D 1: 1–110.
      (Niemczyk 1973b)

1973. Mielewczyk S. Znaczenie gatunków z rodzaju Micronecta KIRK. (Heteroptera) dla hydrobiologicznej charakterystyki rzek górskich. [In:] IV Zjazd Hydrobiologów Polskich. Streszczenia referatów. Poznań, 81pp.
      (Mielewczyk 1973b)

1973. Mielewczyk S. Heteroptera of the River Raba, some of its tributaries and riverine reservoirs. Acta Hydrobiologica 15(4): 387–400.
      (Mielewczyk 1973a)

1973. Loan C.C., Bilewicz-Pawińska T. Systematics and biology of four Polish species of Peristenus Forster (Hymenoptera, Braconidae, Euphorinae). Envir. Ent. 2: 271–278.
      (Loan et Bilewicz-Pawińska 1973)

1973. Korcz A. Wpływ zabiegów chemicznych na nasilenie występowania pluskwiaków drapieżnych (Heteroptera) w sadach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 144: 263–270.
      (Korcz 1973)

1973. Bilewicz-Pawińska T. Uwagi o trzech gatunkach Peristenus Forster (Hym., Braconidae) i ich pasożytach Mesochorus spp. (Hym., Ichneumonidae). Polskie Pismo Entomologiczne 43: 841–845.
      (Bilewicz-Pawińska 1973a)

1973. Bilewicz-Pawińska T. Powiązania błonkówek z rodzaju Peristenus Forster (Braconidae) z roślinami pokarmowymi ich żywicieli (Miridae) w agrocenozach. Wiadomości ekologiczne 19: 383–387.
      (Bilewicz-Pawińska 1973b)

1973. Bilewicz-Pawińska T., Kamionek M. Lygus rugulipennis Popp. (Het., Miridae) żywicielem nicienia (Mermitidae). Polskie Pismo Entomologiczne 43: 847–849.
      (Bilewicz-Pawińska et Kamionek 1973)

1973. Bilewicz-Pawińska T., Bajan C. Infekcyjność Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. w stosunku do Lygus rugulipennis Popp. w warunkach polowych. Roczniki Nauk Rolniczych 3: 130–132.
      (Bilewicz-Pawińska et Bajan 1973)

1972. Péricart J. Hemipteres. Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae de l'Ouest-Palearctique. Faune de l'Europe et du Bassin Mediterraneen 7. Masson et Cie. Paris. 402 ss..
      (Péricart 1972)

1972. Pankanin-Frańczyk M. Wpływ pokarmu na przeżywalność Lygus rugulipennis (Popp.) (Heteroptera, Miridae) w warunkach laboratoryjnych. Polskie Pismo Entomologiczne 42: 223–227.
      (Pankanin-Frańczyk 1972)

1972. Niemczyk E., Bąkowski G., Prędki S. Stosowanie lejków chwytnych w badaniach wpływu insectycydów na owady drapieżne na owady drapieżne występujące na jabłoniach. Polskie Pismo Entomologiczne 42(4): 873–881.
      (Niemczyk et al. 1972)

1972. Krajewski S. Fauna Niebieskich Źródeł. Pluskwiaki wodne (Heteroptera). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria II, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 46: 47–58.
      (Krajewski 1972)

1971. Strojny W. Świat owadów. Warszawa.
      (Strojny 1971a)

1971. Strojny W. Spotkania z owadami. Warszawa.
      (Strojny 1971b)

1971. Sierpiński Z. Szkodliwe owady w drzewostanach sosnowych na gruntach porolnych. Sylwan 115: 1–17.
      (Sierpiński 1971)

1971. Schneider Z., Śliwa E. Poproch cetyniak. Wydawnictwo popularnonaukowe Instytutu Badawczego Leśnictwa 31: 3–64.
      (Schneider et Śliwa 1971)

1971. Mielewczyk S. Uzupełnienie znajomości fauny pluskwiaków (Heteroptera) wód okolic Gniezna. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 24: 75–81.
      (Mielewczyk 1971)

1971. Korcz A. Skuteczność działania kilku insektycydów przeciwko pluskwiakom z rzędu Heteroptera występujących na marchwi nasiennej. Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin 48: 101–111.
      (Korcz 1971)

1971. Koehler W. Ścieżka wiedzie przez las. Warszawa.
      (Koehler 1971)

1971. Cmoluchowa A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) wydm Lubelszczyzny. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 26: 129–153.
      (Cmoluchowa 1971)

1971. Burzyński J. Badania entomofauny drzewostanów sosnowych na terenach wydmowych. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa 404.
      (Burzyński 1971)

1971. Bilewicz-Pawińska T. Występowanie i naturalna redukcja zmieników (Lygus sp.) na uprawie ziemniaków. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 9: 77–84.
      (Bilewicz-Pawińska 1971a)

1971. Bilewicz-Pawińska T. Naturalna redukcja niektórych Stenodema sp. Lap. (Het., Miridae) przez pasożyty z rodzaju Leiophron Nees. (Hym., Braconidae). Polskie Pismo Entomologiczne, 41: 183–192.
      (Bilewicz-Pawińska 1971b)

1971. Bilewicz-Pawińska T. Czynniki ekologiczne warunkujące redukcje zmieników przez pasożyty w agrocenozach. Wiadomości ekologiczne 17: 284–286.
      (Bilewicz-Pawińska 1971c)

1971. Bilewicz-Pawińska T., Bajan C. Grzyb Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. jako czynnik redukujący populacje zmienników (Lygus rugulipennis Popp.) na ziemniakach. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 31: 30–33.
      (Bilewicz-Pawińska et Bajan 1971)

1971. Bajan C., Bilewicz-Pawińska T. Preliminary studies on the role of Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. in reduction of Lygus rugulipennis Popp. Ekologia Polska 19: 35–46.
      (Bajan et Bilewicz-Pawińska 1971)

1970. Stehlik J.L. Contribution to the knowledge of the Moravia and Slovakia. Acta Musei Moraviae, Scientiae Naturales 55.
      (Stehlik 1970)

1970. Niemczyk E. Rozwój i płodność dzióbałka gajowego – Anthocoris nemorum (L.) (Heter., Anthocoridae) odżywianego jajami skośnika zbożowiaczka – Sitotroga cerealella Oliv. (Lep., Gelechiidae). Polskie Pismo Entomologiczne 40: 857–865.
      (Niemczyk 1970)

1970. Mielewczyk S. Ważki (Odonata) i pluskwiaki wodne (Heteroptera) torfowiska niskiego pod Gnieznem (woj. poznańskie). Fragmenta Faunistica 16: 1–9.
      (Mielewczyk 1970b)

1970. Mielewczyk S. Odonata i Heteroptera rezerwatu Ptasi Raj koło Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem słonawego jeziora. Fragmenta Faunistica 15: 343–363.
      (Mielewczyk 1970a)

1970. Korcz A. Pluskwiaki drapieżne w rzędu różnoskrzydłych (Heteroptera) w sadach i ich rola w zwalczaniu przędziorków (Tetranychidae Donn.). Prace naukowe Instytutu Ochrony Roślin 12(2): 3–77.
      (Korcz 1970)

1970. Bilewicz-Pawińska T. Z badań nad naturalną redukcją niektórych zmieników występujących w agrocenozach. Roczniki Nauk Rolniczych Seria E 1(1): 193–204.
      (Bilewicz-Pawińska 1970a)

1970. Bilewicz-Pawińska T. Przegląd badań nad rolą zmieników (Lygus sp., Heteroptera) w agrocenozach w Polsce. Wiadomości ekologiczne 16: 293–297.
      (Bilewicz-Pawińska 1970b)

1969. Strawiński K. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) znajdujące warunki bytu na pniach drzew. Folia Forestalia Polonica, A 15: 277–285.
      (Strawiński 1969)

1969. Stachyra T. Rytmika gradacji płaszczyńca burakowego (Piesma quadrata Fieb.) oraz zmiany nasilenia kędzierzawki płaszczyńcowej w Europie środkowej na podstawie materiałów z lat 1903-1964. Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin 10: 57–89.
      (Stachyra 1969)

1969. Putshkov V.G. Fauna Ukrainy, 21(2). Lygaeidae. Akad. Nauk Ukrain. SSR, Inst. Zoologii.
      (Putshkov 1969)

1969. Piasecka J. Biologia i zachowanie się Anthocoris gallarum-ulmi (Deg.) (Heteroptera, Anthocoridae). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 15: 177–191.
      (Piasecka 1969)

1969. Krajewski S. Występowanie wioślaka Sigara longipalis (J. Sahlb.) (Heteroptera, Corixidae) w zbiornikach wodnych na terenie m. Łodzi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, ser. II, Nauki matematyczno-przyrodnicze 33: 31–35.
      (Krajewski 1969a)

1969. Krajewski S. Pluskwiaki wodne (Heteroptera) rzeki Grabi i jej terenu zalewowego. Polskie Pismo Entomologiczne 39: 465–513.
      (Krajewski 1969b)

1969. Korcz A. Rola pluskwiaków drapieżnych z rzędu różnoskrzydłych (Heteroptera) w ograniczeniu liczebności przędziorków (Tetranychidae Donn.). Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin 44: 321–334.
      (Korcz 1969)

1969. Bilewicz-Pawińska T. Natural limitation of Lygus rugulipennis Popp. by a group of Leiophron pallipes Curtis on the rye crop fields. Ekologia Polska 17: 811–825.
      (Bilewicz-Pawińska 1969)

1969. Biesiadka E. Pluskwiaki wodne (Heteroptera) okolic Międzychodu i Sierakowa. Polskie Pismo Entomologiczne 39: 385–400.
      (Biesiadka 1969)

1968. Wróblewski A. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 3. Leptopodidae, Nabrzeżkowate (Saldidae). PWN, Warszawa, nr 58 serii kluczy, 36.
      (Wróblewski 1968)

1968. Wiąckowski S., Wiąckowska I. Investigations on the entomofauna accompanying aphids occurring on fruit trees and bushes. Polskie Pismo Entomologiczne 38: 255–283.
      (Wiąckowski et Wiąckowska 1968)

1968. Schnaider Z. Z badań nad korowcem sosnowym Aradus cinnamomeus Panz. (Rhynchota Hemiptera-Heteroptera, Aradidae). Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa 356: 92–122.
      (Schnaider 1968)

1968. Pławilszczikow N. Klucz do oznaczania owadów Polski. Warszawa.
      (Pławilszczikow 1968)

1968. Niemczyk E. Występowanie pluskwiaków różnoskrzydłych w opryskiwanych i nieopryskiwanych sadach jabłoniowych. Prace Instytutu Sadownictwa 12: 355–363.
      (Niemczyk 1968a)

1968. Niemczyk E. Psallus ambiguus (Fall.) (Heteroptera, Miridae), Część II, Odżywianie się i rola w biocenozie sadów. Polskie Pismo Entomologiczne 38(2): 387–416.
      (Niemczyk 1968b)

1968. Mielewczyk S. Nowy dla fauny Polski gatunek nartnika, Gerris sphagnetorum Gaun. (Heteroptera, Gerridae). Polskie Pismo Entomologiczne 38: 29–31.
      (Mielewczyk 1968)

1968. Korcz A. Wstępne badania nad biologią Anthocoris pilosus Jak. (Hemiptera, Anthocoridae). Polskie Pismo Entomologiczne 38: 559–564.
      (Korcz 1968)

1968. Burzyński J. Wpływ entomofagów na przebieg procesu retrogradacji brudnicy mniszki (Lymantria monacha L.) w nadleśnictwie Kluki. Sylwan 3: 67–73.
      (Burzyński 1968)

1968. Bilewicz-Pawińska T. Laboratoryjne metody hodowli Euphorinae pasożytów Lygus sp. Ekologia Polska B 14: 231–236.
      (Bilewicz-Pawińska 1968)

1967. Wiśniewski J. Owady towarzyszące mrowiskom Formica polyctena w nadleśnictwie doświadczalnym Zielonka. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 21.
      (Wiśniewski 1967)

1967. Wagner E. Wanzen oder Heteropteren II. Cimicomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. Jena.
      (Wagner 1967)

1967. Schnaider Z., Sierpiński Z. Stan zagrożenia przez owady niektórych gatunków drzew leśnych w okolicach przemysłowych Śląska. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa 316.
      (Schnaider et Sierpiński 1967)

1967. Niemczyk E. Rozróżnianie larw Psallus ambiguus (Fall.) i Orthotylus marginalis Rt. (Heteroptera, Miridae) w pierwszym i drugim stadium rozwojowym. Fragmenta Faunistica 13: 337–344.
      (Niemczyk 1967a)

1967. Niemczyk E. Psallus ambiguus (Fall.) (Heteroptera, Miridae), Część I. Morfologia i biologia. Polskie Pismo Entomologiczne 37: 797–842.
      (Niemczyk 1967b)

1967. Mikołajski M. Chromosome studies in the genus Nabis Latr. (Heteroptera, Nabidae). Zoologica Poloniae 17(4): 323–343.
      (Mikołajski 1967)

1967. Krajewski S. Występowanie pluskwiaka Aphelocheirus aestivalis (Fabr.) w rzece Grabi i rozmieszczenie w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, ser. II, Nauki matematyczno-przyrodnicze 25: 83–94.
      (Krajewski 1967)

1967. Kosior A. Wstępne badania składu i liczebności bezkręgowców łąki Arrhenatheretum elatioris. Zakład Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Seria A 1: 177–193.
      (Kosior 1967)

1967. Korcz A. Fauna pluskwiaków drapieżnych (Hemiptera-Heteroptera) na jabłoniach w okolicach Poznania. Polskie Pismo Entomologiczne 57: 581–587.
      (Korcz 1967)

1967. Karpiński J.J. Owady i pajęczaki przechodzące rozwój bądź zimujące w szyszkach modrzewi: polskiego (Larix polonica Rac.) i europejskiego (Larix Europaea Mill.). Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa 314-319: 81–112.
      (Karpiński 1967)

1967. Karczewski J. Znaczenie wrzosu dla entomocenozy leśnej. Warszawa.
      (Karczewski 1967)

1967. Josifov M. Zur Systematik der Gattung Cryptostemma H.-S. (Heteroptera). Ann. Zool. 25.
      (Josifov 1967)

1967. Bilewicz-Pawińska T. From studies on the Heteropterofauna of the sugar beet. Ekologia Polska 15: 373–384.
      (Bilewicz-Pawińska 1967)

1966. Wróblewski A. Shorebugs (Heteroptera: Saldidae) of Poland. Polskie Pismo Entomologiczne 36: 219–302.
      (Wróblewski 1966)

1966. Wagner E. Wanzen oder Heteropteren. I. Pentatomorpha. In: Die Tierwelt Deutschlands. Jena.
      (Wagner 1966)

1966. Szujecki A. O biologii stonkowatych (Coleoptera, Chrysomelidae) występujących na drzewach i krzewach leśnych w Polsce oraz ich drapieżcach i pasożytach. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Akademii Rolniczej w Warszawie 9: 113–132.
      (Szujecki 1966)

1966. Strawiński K. The influence of some ecological habitat factors on Hemiptera-Heteroptera communities. Ekologia Polska 14: 215–225.
      (Strawiński 1966c)

1966. Strawiński K. Punaises (Hemipteres-Heteropteres) observees dans les milieux humides en Pologne. Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon 35: 367–370.
      (Strawiński 1966d)

1966. Strawiński K. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) bytujące na ziemi pod roślinami. Przegląd Zoologiczny 10: 294–298.
      (Strawiński 1966e)

1966. Strawiński K. Materiały do poznania heteropterofauny wrzosowisk. Polskie Pismo Entomologiczne 36: 303–313.
      (Strawiński 1966b)

1966. Strawiński K. Materiały do fauny Tingidae (Hemiptera-Heteroptera) Polski z uwzględnieniem nowych stanowisk. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 21: 27–47.
      (Strawiński 1966f)

1966. Strawiński K. Hemiptera-Heteroptera na nieużytkach śródpolnych w okolicy Zwierzyńca (powiat zamojski). Polskie Pismo Entomologiczne 43: 315–334.
      (Strawiński 1966a)

1966. Strawiński K., Surmacz W. Effect of temperature on the movements of Aradus cinnamomeus Pz. on the trunks of the common pine. Ekologia Polska 14: 227–231.
      (Strawiński et Surmacz 1966)

1966. Schneider Z., Śliwa E. Strzygonia choinówka. Wydawnictwo popularnonaukowe Instytutu Badawczego Leśnictwa 22: 3–87.
      (Schneider et Śliwa 1966)

1966. Niemczyk E. Występowanie owadów drapieżnych w sadzie jabłoniowym. Prace Instytutu Sadownictwa 10: 331–357.
      (Niemczyk 1966)

1966. Krajewski S. Biologia i rozwój pluskwiaka Aphelocheirus aestivalis (Fahr.) w rzece Grabi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, ser. II, Nauki matematyczno-przyrodnicze 21: 63–73.
      (Krajewski 1966)

1966. Koehler W., Schnaider Z. Owady naszych lasów. Warszawa.
      (Koehler et Schnaider 1966)

1966. Karg J. Pluskwiaki różnoskrzydłe Heteroptera) wód okolic Gliwic i Rybnika. Fragmenta Faunistica 12: 281–307.
      (Karg 1966)

1966. Gałecka B. The role of predators in the reduction of two species of potato aphids, Aphis nasturtii Kalt. and A. frangulae Kalt. Ekologia Polska, A, 16: 245–274..
      (Gałecka 1966)

1966. Cmoluchowa A. Phimodera lapponica Zett. (Heteroptera, Pentatomidae) eine für die Fauna Polens neue Art und ihre geographische Verbreitung. Bulletin of the Polish Academy of Sciences 14: 707–710.
      (Cmoluchowa 1966)

1966. Bogutyn L., Strawiński K. Heteropterofauna zbiorowisk łąkowych i leśnych w okolicy Parczewa, Polesie Lub. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 21: 63–74.
      (Bogutyn et Strawiński 1966)

1966. Bilewicz-Pawińska T. Dynamika liczebności niektórych Heteroptera występujących na uprawie buraka cukrowego. Konf. o sckud. okopanin, Praga 2: 57–59.
      (Bilewicz-Pawińska 1966)

1965. Strawiński K. Zestawienie zgrupowań gatunków Hemiptera-Heteroptera niezacienionych biotopów śródleśnych w nadleśnictwie Duninów koło Płocka. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 20(1): 1–8.
      (Strawiński 1965b)

1965. Strawiński K. Interesujące i rzadsze gatunki Hemiptera i Heteroptera charakterystyczne dla torfowisk z okolic Sosnowicy (pow. Parczew, woj. lubelskie). Fragmenta Faunistica 11: 399–402.
      (Strawiński 1965a)

1965. Opyrchatowa J. O poprawne nazewnictwo dla płaszczyńca burakowego Piesma quadratum Fieb. (Heteroptera, Piesmatidae). Polskie Pismo Entomologiczne 39-40: 337.
      (Opyrchatowa 1965)

1965. Mikołajski M. Dalszy przyczynek do poznania teratologicznych zmian w budowie czułków u Heteroptera. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie 19: 449–451.
      (Mikołajski 1965a)

1965. Mikołajski M. Chromosome numbers in Nabis Lt. (Heteroptera, Nabidae). Experienta 21: 1–4.
      (Mikołajski 1965b)

1965. Midak Z. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera – Heteroptera) wód okolic Gorzowa Wielkopolskiego. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 16: 7–25.
      (Midak 1965)

1965. Kubacka M. Badania nad Piesma quadrata Fieb. Prace Instytutu Labor. Bad. Przem. Spoż. 15: 13–17.
      (Kubacka 1965)

1965. Korcz A. Obserwacje nad biologią Nabis pseudoferus Rm. (Heter.-Nabidae). Roczniki WSR Poznań 29: 125–130.
      (Korcz 1965)

1965. Grygorowicz J. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera, Heteroptera) wód okolic Ośna Lubuskiego. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 16: 27–46.
      (Grygorowicz 1965)

1965. Bilewicz-Pawińska T. Ecological analysis of Heteroptera communities in cultivated fields. Ekologia Polska 13: 593–639.
      (Bilewicz-Pawińska 1965)

1964. Strawiński K. Zoophagism of Terrestrial Hemiptera-Heteroptera Occuring in Poland. Ekologia Polska 12: 429–452.
      (Strawiński 1964d)

1964. Strawiński K. Pluskwiaki różnoskrzydłe. Stan badań nad organizmami pożytecznymi z punktu widzenia potrzeby ochrony roślin w Polsce. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 45: 69–76.
      (Strawiński 1964b)

1964. Strawiński K. Hemiptera-Heteroptera stwierdzone w rezerwacie leśnym Bukowa Góra pod Zwierzyńcem (powiat zamojski). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 19: 37–48.
      (Strawiński 1964a)

1964. Strawiński K. Drapieżnictwo u roślinożernych pluskwiaków różnoskrzydłych. Polskie Pismo Entomologiczne 33: 129–133.
      (Strawiński 1964c)

1964. Mielewczyk S. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) wód Kotliny Jeleniogórskiej. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 14: 35–57.
      (Mielewczyk 1964)

1964. Koehler W. Osnuje sosnowe. Wydawnictwo popularnonaukowe Instytutu Badawczego Leśnictwa 9: 3–80.
      (Koehler 1964)

1964. Jabłońska J. Gatunki rodziny Cimicidae występujące w Polsce. Polskie Pismo Entomologiczne 34: 185–187.
      (Jabłońska 1964)

1964. Cmoluchowa A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) roślinnych zespołów kserotermicznych okolic Kazimierza nad Wisłą. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 19: 49–94.
      (Cmoluchowa 1964)

1964. Bilewicz-Pawińska T. Udział męczelkowatych (Hym., Braconidae) w redukcji polnych pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera). Polskie Pismo Entomologiczne 35(3-4): 261–264.
      (Bilewicz-Pawińska 1964)

1963. Strawiński K. Powiązania biocenotyczne owadów Hemiptera-Heteroptera z biotopami zadrzewionymi i niezadrzewionymi w okolicach Puław. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 18: 1–27.
      (Strawiński 1963)

1963. Niemczyk E. Heteroptera associated with apple orchards in the district of Nowy Sącz. Ekologia Polska 11: 295–300.
      (Niemczyk 1963)

1963. Mikołajski M. O kilku nieprawidłowościach w budowie czułków u pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera-Heteroptera). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie 16: 465–468.
      (Mikołajski 1963a)

1963. Mikołajski M. Nabis pseudoferus Rm. (Heteroptera, Nabidae) w uprawach koniczyny czerwonej i lucerny województwa olsztyńskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie 16: 469–470.
      (Mikołajski 1963b)

1963. Mielewczyk S. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) wód okolic Gniezna. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 12: 65–83.
      (Mielewczyk 1963)

1963. Łomnicki A. The distribution and abundance of ground-surface-inhabiting arthropods above the timber line in the region of Żółta Turnia in the Tatra Mts. Acta Zoologica Cracoviensia 8: 183–249.
      (Łomnicki 1963)

1963. Koślińska M. Badania nad fauną zimującą pod korą i w korze jabłoni. Cz. I. Badania nad owadami. Prace Instytutu Sadownictwa 7: 207–226.
      (Koślińska 1963)

1963. Kasprowicz A. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) okolic Poznania. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C - Zoologia 12: 39–63.
      (Kasprowicz 1963)

1963. Karpiński J.J. Owady żerujące na modrzewiu polskim (Larix polonica (Rac.)). Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa 265: 3–50.
      (Karpiński 1963)

1962. Ziarkiewicz T. Badania nad wrażliwością owadów Hemiptera-Heteroptera, Neuroptera, Hymenoptera, Diptera na barwy. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 17: 77–108.
      (Ziarkiewicz 1962)

1962. Strawiński K. Nowe dla Polski gatunki pluskwiaków z rodzaju Nabis Latr. (Nabidae, Heteroptera). Polskie Pismo Entomologiczne 32: 77–80.
      (Strawiński 1962b)

1962. Strawiński K. Hemiptera-Heteroptera Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 17: 165–193.
      (Strawiński 1962a)

1962. Prószyński J. Pająki leśnictwa Zawada nad Notecią. Fragmenta Faunistica 10(13): 205–214.
      (Prószyński 1962)

1962. Polentz G. Beitrage zur Kenntnis mitteleuropaischer Wanzen. Entomologische Nachrichten 6.
      (Polentz 1962)

1962. Piasecka J. Badania porównawcze nad morfologią Carpocoris fuscispinus Boh. i Carpocoris pudicus Poda (Pentatomidae). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 17.
      (Piasecka 1962)

1962. Narkiewicz-Jodko T. Próby polowe zwalczania płaszczyńca burakowego (Piesma sp.) przy pomocy Ekatina M w formie pyłu. Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin 14: 161–165.
      (Narkiewicz-Jodko 1962)

1962. Mikołajski M. Z badań nad heteropterofauną łąk doliny rzeki Łyny pod Olsztynem. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie 14: 105–118.
      (Mikołajski 1962d)

1962. Mikołajski M. Tytthus pygmaeus (Zett.) – nowy gatunek dla fauny Polski oraz niektóre inne gatunki pluskwiaków (Hemiptera-Heteroptera) nowe dla fauny regionu warmińsko-mazurskiego. Fragmenta Faunistica 10(17): 251–255.
      (Mikołajski 1962c)

1962. Mikołajski M. Obserwacje nad pluskwiakami różnoskrzydłymi (Hemiptera-Heteroptera) upraw koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.) w województwie olsztyńskim. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie 14: 119–126.
      (Mikołajski 1962b)

1962. Mikołajski M. Obserwacje nad fauną pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera-Heteroptera) rezerwatu torfowiskowego Redykajny pod Olsztynem. Studia Societatis Scientiarum Torunensis Sectio E (Zoologia) 6: 211–227.
      (Mikołajski 1962a)

1962. Karczewski J. Znaczenie borówki czernicy (Vaccinium myrtillus L.) dla entomocenozy leśnej. Fol. Forest. Pol. 9.
      (Karczewski 1962)

1962. Kania C. Szkodliwa entomofauna kukurydzy obserwowana w okolicach Wrocławia w latach 1956-1959. Polskie Pismo Entomologiczne 17.
      (Kania 1962)

1962. Jaczewski T. Gatunki rodzaju Velia Latr. występujące w Polsce (Heteroptera, Veliidae). Polskie Pismo Entomologiczne 32(18): 235–242.
      (Jaczewski 1962)

1961. Wengris J. Z badań nad szkodnikami występującymi na roślinach motylkowych uprawianych w woj. olsztyńskim. Polskie Pismo Entomologiczne 3-4: 227–237.
      (Wengris 1961)

1961. Stichel W. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen II. Europa. Hemiptera-Heteroptera Europae. Berlin–Hermsdorf.
      (Stichel 1961)

1961. Opyrchatowa J. Zastosowanie tablic chwytnym w obserwacjach nad lotami płaszczyńca burakowego – Piesma quadrata Fieb. Polskie Pismo Entomologiczne 21-22: 85–86.
      (Opyrchatowa 1961)

1961. Obarski J. Dalsze badania nad entomofauną roślin baldaszkowatych oraz próba jej analizy na podstawie 3-letnich wyników. Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin 13: 123–159.
      (Obarski 1961)

1961. Mikołajski M. Z badań nad występowaniem pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera-Heteroptera) na uprawach lucerny w województwie olsztyńskim. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie 11: 245–267.
      (Mikołajski 1961c)

1961. Mikołajski M. Stosunki ilościowe Lygus pratensis (L.) i Lygus rugulipennis Popp. (Heteroptera, Miridae) na uprawach koniczyny i lucerny województwa olsztyńskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie 14: 151–161.
      (Mikołajski 1961b)

1961. Mikołajski M. Dalsze obserwacje nad typami ułożenia kolców u podrodzaju Brachystira Fieb. (Heteroptera, Miridae). Polskie Pismo Entomologiczne 31(11): 109–112.
      (Mikołajski 1961a)

1961. Miczyńska Z., Rojecka N., Stachyra T. Choroby i szkodniki uprawnych ziół w Polsce. Część I. Choroby i szkodniki ziół baldaszkowatych zaobserwowane w latach 1951-1959. Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin 13: 7–44.
      (Miczyńska et al. 1961)

1961. Bilewicz-Pawińska T. Wpływ zadrzewień na dynamikę ilościową pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera). Ekologia Polska A 9: 61–77.
      (Bilewicz-Pawińska 1961a)

1961. Bilewicz-Pawińska T. Przejawy opieki rodzicielskiej u Heteroptera. Ekologia Polska B 7: 91–94.
      (Bilewicz-Pawińska 1961b)

1960. Strawiński K. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) śródleśnych środowisk z roślinnością kserotermiczną w okolicach Łabuń (pow. Zamość). Ekologia Polska 6: 139–159.
      (Strawiński 1960a)

1960. Strawiński K. Die biocenotischen Verhaltnisse zwischen den Heteropteren und den Roggenfeldern. Wissensch. Pflanzenschutzkonf., Budapest: 241–246.
      (Strawiński 1960b)

1960. Stichel W. Gotthold Kunows Wanzenfauna von Ost- und Westpreussen. Berlin-Hermsdorf. 80 ss..
      (Stichel 1960)

1960. Romankow W. Przegląg szkodliwej fauny owadów występującychna roślinach motylkowych pastewnych w Polsce. Polskie Pismo Entomologiczne 17-18: 41–51.
      (Romankow 1960)

1960. Piasecka J. Hemiptera – Heteroptera łąk nadleśnictwa Janów Lubelski. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 15: 89–109.
      (Piasecka 1960)

1960. Pętal J. Dane o morfologii i biologii niektórych gatunków z rodzaju Nabis Latr. (Hem.-Heter.). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 15: 177–185.
      (Pętal 1960)

1960. Obarski J. Próba ustalenia składu entomofauny roślin baldaszkowatych na podstawie odłowów owadów z kolendry, kopru włoskiego i kminku. Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin 9: 105–109.
      (Obarski 1960)

1960. Kasprowicz A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) niektórych upraw rolnych. Polskie Pismo Entomologiczne 17: 17–21.
      (Kasprowicz 1960)

1960. Cmoluchowa A. Obserwacje nad Hemiptera-Heteroptera Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 15: 161–175.
      (Cmoluchowa 1960)

1960. Cmoluch Z. Entomofauna rzepaku ozimego – Brassica napus L. var. biennis (Schubler et Mart.). Polskie Pismo Entomologiczne 19: 167–182.
      (Cmoluch 1960)

1960. Bilewicz-Pawińska T. Uwagi o ekologii i biologii Eurydema ornata. Ekologia Polska 6: 50–55.
      (Bilewicz-Pawińska 1960)

1959. Węgorek W., Wilniusz Z. Wpływ masowego stosowania trucizn na zoocenozę pól ziemniaczanych. Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin 1: 7–44.
      (Węgorek et Wilniusz 1959)

1959. Wagner E. Heteroptera Hemiptera. In: Die Tierwelt Deutschlands. Leipzig..
      (Wagner 1959)

1959. Tranda E. Przyczynek do poznania makrofauny nowo powstałych stawków. Polskie Archiwum Hydrobiologii 5(18): 91–100.
      (Tranda 1959)

1959. Strawiński K. Porównawcze badania nad Hemiptera-Heteroptera w kilku biotopach łąkowych w okolicach Suśca. Polskie Pismo Entomologiczne 29: 139–162.
      (Strawiński 1959b)

1959. Strawiński K. Heteroptera mniej znane i rzadsze lub nowe w faunie Polski. Fragmenta Faunistica 8: 133–136.
      (Strawiński 1959d)

1959. Strawiński K. Hemiptera-Heteroptera jako jeden z elementów biocenozy rezerwatu Stawska Góra pod Chełmem. Ekologia Polska 7: 269–283.
      (Strawiński 1959a)

1959. Strawiński K. Badania nad Hemiptera-Heteroptera w projektowanym rezerwacie stepowym koło Gródka, pow. hrubieszowski. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 14: 1–28.
      (Strawiński 1959c)

1959. Romankow W. Wyniki badań nad niektórymi fragmentami biologii L. pubescens Reut. z uwzględnieniem rytmiki sezonowej zmieników – Lygus spp. na polach lucerny. Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin 5: 121–142.
      (Romankow 1959a)

1959. Romankow W. Wyniki badań nad biologią ozdobnika lucernowca – Adelphocoris lineolatus Goeze (Heteroptera, Miridae), z uwzględnieniem niektórych momentów jego ekologii. Polskie Pismo Entomologiczne 29: 55–105.
      (Romankow 1959b)

1959. Mikołajski M. Obserwacje nad Stenodema (Brachystira) trispinosum Reut. (Heteroptera, Miridae) w okolicach Olsztyna. Polskie Pismo Entomologiczne 29(2): 417–420.
      (Mikołajski 1959)

1959. Klęczar J. Chemiczna walka z płaszczyńcem burakowym w stacjach selekcji roślin. Gazeta cukrownicza 61: 253–256.
      (Klęczar 1959)

1959. Fedorko J. Próba wyszukania powiązań biocenotycznych między Heteroptera a środowiskiem leśnym. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 14: 93–115.
      (Fedorko 1959)

1959. Cmoluchowa A. Nowe stanowiska Megalotomus junceus (Heteroptera-Coreidae) w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 14.
      (Cmoluchowa 1959)

1959. Bilewicz-Pawińska T. O kształtowaniu się stosunków ilościowych w grupie Heteroptera występujących na Graminae. Ekologia Polska 5: 253–259.
      (Bilewicz-Pawińska 1959)

1958. Ziarkiewicz T. Badania nad występowaniem pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera-Heteroptera) na uprawach ziemniaka na terenie Wandzina. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 13: 95–109.
      (Ziarkiewicz 1958)

1958. Wróblewski A. The Polish species of the genus Micronecta Kirk. (Heteroptera, Corixidae). Annales Zoologici 17: 247–381.
      (Wróblewski 1958a)

1958. Wróblewski A. Nowe i rzadsze w faunie Wielkopolski gatunki pluskwiaków (Heteroptera) wodnych. Przyroda Polski zachodniej 2(4): 155–157.
      (Wróblewski 1958b)

1958. Strawiński K. Wstęp do badań nad Hemiptera-Heteroptera okolic Sandomierza. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 13: 111–125.
      (Strawiński 1958a)

1958. Strawiński K. Pojawy i zanikanie pluskwiaków (Heteroptera) na łąkach w okolicach Puław. Polskie Pismo Entomologiczne 27: 121–133.
      (Strawiński 1958b)

1958. Pawłowski L.K. Wrotki (Rotatoria) rzeki Grabi. Część I – faunistyczna. Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III. 439 pp..
      (Pawłowski 1958)

1958. Kosicki S. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera, Heteroptera) rezerwatu cisowego Wierzchlas i terenów przyległych. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Biologia 2: 117–144.
      (Kosicki 1958)

1958. Cmoluchowa A. Hemiptera-Heteroptera łąk okolic Zemborzyc i Wrotkowa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 13: 165–189.
      (Cmoluchowa 1958)

1958. Bilewicz-Pawińska T. Ilościowe występowanie Lygus pubescens (Reut.) i Lygus pratensis (L.) na kilku pospolicie uprawianych w Polsce roślinach. Ekologia Polska 4: 299–303.
      (Bilewicz-Pawińska 1958)

1957. Ziarkiewicz T. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) występujące na roślinach krzyżowych z terenu województwa lubelskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 12: 403–453.
      (Ziarkiewicz 1957)

1957. Woodroffe G.E. On the identity of the British Macrolophus Fieber (Hem. Miridae), with a key to the European species. Entomologist 90.
      (Woodroffe 1957)

1957. Wiąckowski S. Entomofauna pniaków sosnowych w zależności od wieku i rozmiaru pniaka. Ekologia Polska 5: 13–140.
      (Wiąckowski 1957)

1957. Strojny W. W świecie owadów. Warszawa.
      (Strojny 1957)

1957. Strawiński K. Hemiptera-Heteroptera w biocenozie łąk okolic Puław. Ekologia Polska 5: 111–125.
      (Strawiński 1957c)

1957. Strawiński K. Hemiptera-Heteroptera runa leśnego z okolic Wandzina. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 12: 103–113.
      (Strawiński 1957b)

1957. Strawiński K. Analiza materiału Hemiptera-Heteroptera zebranego z łąkowych biotopów w okolicach Świętajna, Poj. Mazurskie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 12(4): 33–44.
      (Strawiński 1957a)

1957. Polentz G. Beitrage zur Kenntnis mitteleuropaischer Wanzen (Heteroptera). Beitrage zur Entomologie 7: 16–20.
      (Polentz 1957)

1957. Piasecka J. Badania nad owadami z rodziny Pentatomidae (Hemiptera-Heteroptera) stwierdzonymi na łąkach nadleśnictwa Janów Lubelski. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 12.
      (Piasecka 1957)

1957. Fedorko J. Wstępne badania nad heteropterofauną ściółki leśnej na przykładzie materiału z Wandzina. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 12: 205–237.
      (Fedorko 1957)

1957. Draber-Mońko A. Phasiinae (Diptera) okolic Warszawy wraz z uwagami o niektórych ciekawszych gatunkach z innych okolic Polski. Fragmenta Faunistica 7: 353–378.
      (Draber-Mońko 1957)

1957. Cobben R.H. Beitrag zur Kenntnis der Uferwanzen (Hemiptera-Heteroptera). Entomologische Berichten 17: 245–257.
      (Cobben 1957)

1957. Bilewicz-Pawińska T. Wstępne obserwacje nad ilościowym występowaniem i rozmieszczeniem przestrzennym Aelia acuminata L. i Aelia rostrata Boh. Ekologia Polska 5: 1–21.
      (Bilewicz-Pawińska 1957)

1956. Strawiński K. Owady z rzędu Heteroptera w biocenozie Puszczy Białowieskiej. Roczniki Nauk Leśnych 14: 3–101.
      (Strawiński 1956b)

1956. Strawiński K. Materiały do fauny pluskwiaków (Hem.-Heteroptera) Roztocza. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 11(6): 151–181.
      (Strawiński 1956a)

1956. Strawiński K. Badania nad ustaleniem składu jakościowego i ilościowego heteropterofauny żyta na polach śródleśnych i bezleśnych. Ekologia Polska 4: 95–169.
      (Strawiński 1956c)

1956. Stichel W. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen. II. Europa (Hemiptera-Heteroptera Europae). Berlin–Hermsdorf.
      (Stichel 1956)

1956. Polentz G. Beitrage zur Kenntnis mitteleuropaischer Wanzen. Beitrage zur Entomologie 6.
      (Polentz 1956)

1956. Gotkiewicz M., Szafer W. Ojcowski Park Narodowy. Wydawnictwo popularnonaukowe. Kraków. 122 pp..
      (Gotkiewicz et Szafer 1956)

1956. Buczek D. Obserwacje nad biologią i morfologią stadiów larwalnych pluskwiaków (Hem.-Heter.) z podrodziny Mirinae (Miridae) stwierdzonych na łąkach w okolicach Lublina. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 11: 269–2314.
      (Buczek 1956)

1955. Strawiński K. Stosunki biocenetyczne między pluskwiakami (Heteroptera) a ziemniakiem (Solanum tuberosum L.). Ekologia Polska 3: 229–246.
      (Strawiński 1955a)

1955. Strawiński K. Fenologia i cykl rozwojowy pluskwiaków ukazujących się na życie (Secale cereale L.). Polskie Pismo Entomologiczne 25: 243–255.
      (Strawiński 1955b)

1955. Smreczyński S. Uzupełnienie do Materiałów do fauny pluskwiaków (Hemiptera) Polski. Fragmenta Faunistica 7: 209–212.
      (Smreczyński 1955)

1955. Romankow W. Ozdobnik lucernowiec (Adelphocoris lineolatus Goeze) i zmienniki (Lygus sp.) (Heteroptera, Miridae) jako szkodniki lucerny. Polskie Pismo Entomologiczne 24: 19–22.
      (Romankow 1955)

1955. Błeszyński S., Szymczakowski W. Kilka uwag o entomofaunie wzgórza gipsowego w Chotelu Czerwonym. Polskie Pismo Entomologiczne 24.
      (Błeszyński et Szymczakowski 1955)

1954. Smreczyński S. Materiały do fauny pluskwiaków (Hemiptera) Polski. Fragmenta Faunistica 7: 1–146.
      (Smreczyński 1954)

1954. Myczkowski S. O goryczce kropkowanej i szkodniku żyjącym na niej w Dolinie Pańszczycy w Tatrach. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 10: 75–76.
      (Myczkowski 1954)

1954. Błeszyński S., Szymczakowski W. Notatki entomofaunistyczne z rezerwatu w Chotelu Czerwonym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 10(3-4): 61–64.
      (Błeszyński et Szymczakowski 1954)

1953. Ziarkiewicz T. Eurydema oleracea L. (Hem.-Het., Pentatomidae). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 8: 165–191.
      (Ziarkiewicz 1953)

1953. Strawiński K. Badania nad pluskwiakami (Heteroptera) żyjącymi na łąkach na przykładzie materiału z Iwonicza. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 8: 357–401.
      (Strawiński 1953)

1953. Romankow W., Ruszkowski J.W. Szkodniki roślin motylkowych obserwowane na Dolnym Śląsku w latach 1951-1952. Polskie Pismo Entomologiczne 23: 165–178.
      (Romankow et Ruszkowski 1953)

1952. Wróblewski A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) wód wyspy Wolina (Pomorze Zachodnie). Prace Komisji Biologicznej 13(9): 1–21.
      (Wróblewski 1952)

1951. Ziarkiewicz T. Z badań nad biologią owadów występujących na niektórych roślinach leczniczych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 6: 201–229.
      (Ziarkiewicz 1951)

1951. Strawiński K. Wstępne badania nad biologią Elasmucha ferrugata F. (Hemiptera-Heteroptera). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 6: 149–164.
      (Strawiński 1951)

1950. Strawiński K. Powiązanie biologiczne pluskwiaków (Hemiptera-Heteroptera) z roślinnością drzewiastą. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C - Biologia 5: 65–87.
      (Strawiński 1950a)

1950. Strawiński K. Owady przenoszące wirusy roślin spotykane na terenie województwa lubelskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, E 10: 251–272.
      (Strawiński 1950b)

1950. Schmidt E. Bemerkungen über einige deutsche Rhynchoten. Jahrbrucher Nassau. Ver. Naturk. 77: 75–78.
      (Schmidt 1950)

1950. Ruszkowski J.W. Fauna roślinożerna łanów zbożowych w Polsce w okresie dwudziestolecia 1919-1920. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, E, Suppl. II, 94 ss..
      (Ruszkowski 1950)

1950. Juszczyk W. The food of the aquatic frog Rana esculenta L. in the natural water reservoirs and in the artificial fish ponds. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences 2: 31–80.
      (Juszczyk 1950)

1950. Gotkiewicz M., Szafer W. Ojców jako teren wycieczek szkolnych i wczasów. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 78, 1–64.
      (Gotkiewicz et Szafer 1950)

1949. Strawiński K. Z badań nad pluskwiakami z nadrodziny Pentatomoida Reut. występującymi w Białowieskim Parku Narodowym. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C 4: 277–296.
      (Strawiński 1949)

1949. Karpiński J.J. Materiały do bioekologii Puszczy Białowieskiej. Rozprawy i Sprawozdania, Instytut Badawczy Leśnictwa 56.
      (Karpiński 1949)

1949. Jaczewski T. O gatunkach pluskolców występujących w Polsce (Heteropiera, Notonectidae). Fragmenta Faunistica 6: 1–9.
      (Jaczewski 1949)

1948. Strawiński K. Owady obserwowane na roślinach leczniczych w województwie lubelskim. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, E 3: 289–345.
      (Strawiński 1948)

1948. Koehler W. Troilus luridus F. (Hemiptera-Heteroptera). Rozprawy i Sprawozdania, Instytut Badawczy Leśnictwa 51.
      (Koehler 1948)

1948. Borusiewicz A., Kapuściński S. Przyczynek do znajomości rozsiedlenia w Polsce szkodników nibyjagód i nasion jałowca pospolitego (Juniperus communis L.). Prace Rolniczo-Leśne 40: 1–22.
      (Borusiewicz et Kapuściński 1948)

1947. Szulczewski J.W. Fauna Naśnieżna Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prace monograficzne nad przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem 2(1): 1–17.
      (Szulczewski 1947)

1945. Blote H.C. Catalogue of the Berytidae, Piesmidae and Tingidae in the Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. Zool. Meded. Leiden 25.
      (Blote 1945)

1944. Polentz G. Beitrage zur Kenntnis der schlesischen Wanzen. Zeitschrift für Entomologie Breslau 19(3): 7–14.
      (Polentz 1944)

1944. Jordan K.H.C. Neue und seltene Funde schlesischer Wanzen. Zeitschrift für Entomologie Breslau 19(3): 5–7.
      (Jordan 1944)

1943. Polentz G. Beitrage zur Kenntnis der schlesischen Wanzen. Zeitschrift für Entomologie Breslau 19(2): 9–14.
      (Polentz 1943)

1942. Wagner E. Eine bemerkenswerte Abart von Orthocephalus vittipennis H. S. (Hem. Heteropt. Miridae). Mt. D. Ent. Ges. 11.
      (Wagner 1942)

1942. Lanzke A., Polentz G. Beitrage zur Kenntnis der schlesischen Wanzen. Zeitschrift für Entomologie 19: 11–14.
      (Lanzke et Polentz 1942)

1941. Wagner E. Zwei neue deutsche Plagiognathus-Arten (Hem. Miridae). Stettiner Entomologische Zeitung 102.
      (Wagner 1941b)

1941. Wagner E. Beitrag zur Heteropterenfauna Pommerns. Dohrniana 20: 33–78.
      (Wagner 1941a)

1941. Hedicke H. Notizen zur Entomofauna der märkischen Odertals bei Bellinchen. III. Märkische Tierwelt 4: 324–327.
      (Hedicke 1941)

1940. Frenzel G., Hedicke H. Notizen zur Entomofauna markischen Odertales bei Belinchen II. Märkische Tierwelt 4: 230–232.
      (Frenzel et Hedicke 1940)

1939. Wróblewski A. Pluskwiaki różnoskrzydłe wodne (Hemiptera-Heteroptera aquatilia) okolic Poznania. Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici 4: 107–142.
      (Wróblewski 1939a)

1939. Wróblewski A. Nowe stanowiska rzadszych gatunków pluskwiaków wodnych w Polsce. Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici 4: 143–148.
      (Wróblewski 1939b)

1939. Wróblewski A. Microvelia umbricola Wróblewski (Veliidae, Hemiptera-Heteroptera). Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2: 107–108.
      (Wróblewski 1939c)

1939. Wagner E. Alloeotomus germanicus n. sp., eine neue deutsche Blindwanzenart (Hem. Het.). Verh. Ver. Naturw. Heimatf. zu Hamburg 27.
      (Wagner 1939)

1939. Strawiński K. Krytyczny przegląd owadów z rzędu Hemiptera-Heteroptera (Pluskwiaki różnoskrzydłe) zarejestrowanych przez Zakłady Ochrony Roślin w Polsce w latach 1919-1935. Roczniki Ochrony Roślin 6: 20–48.
      (Strawiński 1939)

1938. Wróblewski A. Eine neue Veliiden – Art aus Polen (Heteroptera). Annales Musei Zoologici Polonici 13: 213–218.
      (Wróblewski 1938)

1938. Wagner E. Uber die Gattung Pionosomus. Bombus 6.
      (Wagner 1938)

1938. Trella T. Turnica pod Przemyślem. Ochrona Przyrody 17: 203–209.
      (Trella 1938)

1938. Simm K. Notatki zoologiczne do fauny Tatr. Kosmos, Lwów, 63(3): 247–251.
      (Simm 1938)

1938. Obarski J. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) obserwowane w Polsce na tytoniu w latach 1930-1937. Roczniki Ochrony Roślin 5: 44–48.
      (Obarski 1938)

1938. Nitsche G. Die Wanzen-Krauselkrankheit der Futter- und Zuckerrube. Biologische Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft 73.
      (Nitsche 1938)

1938. Michalk O. Uber eine neue Form von Emblethis verbasci F. (Hem. Heteropt.). Märkische Tierwelt 3: 295–296.
      (Michalk 1938a)

1938. Michalk O. Die Wanzen (Hemiptera) heteropterader leipziger Tieflandsbucht und der angrenzenden Gebiete, zugleich eine kritische Zusammenstellung aller deutschen Arten. Sitzungsberichte der Naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig 63: 15–188.
      (Michalk 1938b)

1938. Kuryłło A. Płaszczyniec burakowy i jego zwalczanie w świetle tegorocznych obserwacyj. Roczniki Ochrony Roślin 5: 109–174.
      (Kuryłło 1938)

1938. Jeż S. Płaszczyniec burakowy (Piesma quadrata Fieb.) w świetle badań prowadzonych na terenie woj. poznańskiego w roku 1936/37. Roczniki Ochrony Roślin 5: 1–25.
      (Jeż 1938)

1938. Jaczewski T. Kilka nowych lub mniej znanych w faunie polskiej gatunków pluskwiaków (Heteroptera) IV. Fragmenta Faunistica 3(23): 469–484.
      (Jaczewski 1938)

1938. Engel H. Beiträge zur Flora und Fauna der Binnendüne bei Bellinchen (Oder). Märkische Tierwelt 3: 229–294.
      (Engel 1938)

1938. Dyckerhoff F. Die Rubenblattwanze. Biologische Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft 73.
      (Dyckerhoff 1938)

1938. Boczkowska M. Essais de destuction de la punaise de bettarave (Piesma quadratum Fieb.) par un Champignon entomophyle. Roczniki Ochrony Roślin 5: 1–23.
      (Boczkowska 1938)

1937. Strawiński K. Przyczynek do badań nad biologią Nabis apterus Fabr. Polskie Pismo Entomologiczne 14: 349–363.
      (Strawiński 1937)

1937. Schmidt K. Ein Beitrag zur markische Wanzenfauna. Märkische Tierwelt 3: 111–112.
      (Schmidt 1937a)

1937. Schmidt K. Beitrage zur deutschen Wanzerfauna III. Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellchaft 3.
      (Schmidt 1937b)

1937. Pax F. Die Moorfauna des Glatzer Schneeberges. 2. Allgemeine Charakteristik die Hoochmoore. Beitrage zur Biologie des Glatzer Schneeberges 3: 237–266.
      (Pax 1937)

1937. Michalski K., Gabański J. O stanie czystości rzeczki Tymianki pod Karsznicami. Czasopismo Przyrodnicze Ilustrowane 11: 36–41.
      (Michalski et Gabański 1937)

1937. Haupt H., Hedicke H. Notizen zur Entomofauna des märkischen Odertals bei Bellinchen. Märkische Tierwelt 3: 107–111.
      (Haupt et Hedicke 1937)

1936. Strawiński K. Badania nad fauną pluskwiaków drzew i krzewów w Polsce. Rozprawy i sprawozdania Instytutu Badawczego Lasów Państwowych 17: 1–216.
      (Strawiński 1936)

1936. Michalk O. Neue Beobachtungen über Wanzenfliegen und über das Eindringen der Fliegenlarven in der Wirt (Dipt. Tachin.). Märkische Tierwelt 1: 129–139.
      (Michalk 1936)

1936. Jeż S. Płaszczyniec burakowy czyli pluskwa burakowa (Piesma quadrata Fieber). Roczniki Ochrony Roślin 3: 1–16.
      (Jeż 1936)

1936. Hedicke H., Michalk O. Bemerkungen über einige Heteropteren von Bellinchen und seiner Umgebung (Hemiptera). Märkische Tierwelt 1: 26–34.
      (Hedicke et Michalk 1936)

1936. Engel H., Hedicke H. Die Fauna der Binnendüne bei Bellinchen (Oder). IV. Die Tierwelt. Heteroptera. Märkische Tierwelt 1: 240–246.
      (Engel et Hedicke 1936)

1935. Ruszkowski J.W. Wyniki badań nad szkodliwą fauną Polski. Materiały rejestracyjne zebrane przez stacje ochrony roślin w latach 1931, 1932 i 1933. Roczniki Ochrony Roślin 2.
      (Ruszkowski 1935)

1935. Karl O. Ein Beitrag zur Hemipterenfauna Ostpommerns. Wanzen, Zikaden und Blattflöhe. Dohrniana Abhandlungen und Berichte der Pommerschen Naturforschenden Gesellschaft 14: 122–141.
      (Karl 1935)

1935. Jaczewski T. Badania terenowe nad występowaniem pluskwiaków wodnych w zbiornikach polskiego pobrzeża Bałtyku, tudzież uwagi ogólne o zespołach ekologicznych wioślaków (Corixidae). Archiwum Hydrobiologji i Rybactwa, 9: 31–78.
      (Jaczewski 1935)

1935. Garbowski T. Zur Ethologie und Psychologie der Asopiden. Bulletin Intern. Acad. Pol. Sc. Lettr., Cl. II, 1935: 363–383.
      (Garbowski 1935)

1934. Schubert K. Zur fauna des Wiegschutzar Flachmoor bei Kosel in Oberschlesien. Archiv für Hydrobiologie 34: 523–545.
      (Schubert 1934)

1934. Kuntze R. Problemy zoogeograficzne Pienin. Kosmos B, Lwów 59: 217–242.
      (Kuntze 1934)

1934. Kulmatycki W., Pęska-Kieniewiczowa W. O nowem stanowisku Aphelocheirus aestivalis Fabr. w Strumieniu pod Pińskiem. Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici 2: 157–160.
      (Kulmatycki et Pęska-Kieniewiczowa 1934)

1934. Jaczewski T. Kilka nowych lub mniej znanych w faunie Polskiej gatunków pluskwiaków (Heteroptera). III. Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici 2(16): 147–149.
      (Jaczewski 1934)

1934. Gulde J. Die Wanzen Mitteleuropas. Frankfurt a/M.
      (Gulde 1934)

1933. Strawiński K. Zimujące owady obserwowane w okolicach Łodzi. Czasopismo Przyrodnicze Ilustrowane 7: 78–84.
      (Strawiński 1933)

1933. Stichel W. Illustrierte Bestimmungstabellen der deutschen Wanzen. Berlin, Verlag naturwissenschaftlicher Publikationen, 499 ss..
      (Stichel 1933)

1933. Scholz M.F.R. Nachtrage zur schlesischen Wanzenfauna. Zeitschrift für Entomologie Breslau 27: 13–14.
      (Scholz 1933)

1933. Ruszkowski J.W. Wyniki badań nad szkodliwą fauną Polski na podstawie materiałów z lat 1919-1930. Roczniki Ochrony Roślin 1: 1–567.
      (Ruszkowski 1933)

1933. Lehnert W. Beobachtungen über die Biocönose der Vogelnester. Ornithologische Monatsberichte 41: 161–166..
      (Lehnert 1933)

1933. Laske C. Die Rubenblattwanze (Provinz Niederschlesien). Zeitschrift Landwirtsch. Niederschlesien 37: 328-329, 368–369.
      (Laske 1933)

1933. Jordan K.H.C. Beiträge zur Biologie heimischer Wanzen. (Heteropt.). Stettiner Entomologische Zeitung 94: 212–236.
      (Jordan 1933)

1933. Jaczewski T. Kilka nowych lub mniej znanych w faunie Polskiej gatunków pluskwiaków (Heteroptera). II. Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici 2(3): 9–12.
      (Jaczewski 1933)

1932. Pęska-Kieniewiczowa W., Gabański J. O działaniu ścieków zakładów przemysłowych na Noteć jesienią 1931 roku. Pamiętnik Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach 13..
      (Pęska-Kieniewiczowa et Gabański 1932)

1932. Jaczewski T. Sigara glossata (Lundbl.) w Polsce (Heteroptera, Corixidae). Fragmenta Faunistica 1(16): 462–464.
      (Jaczewski 1932b)

1932. Jaczewski T. Nowe stanowiska Aphelocheirus aestivalis (Fabr.) w Polsce. (Heteroptera, Naucoridae). Fragmenta Faunistica 1(16): 413–416.
      (Jaczewski 1932a)

1931. Scholz M.F.R. Verzeichnis der Wanzen Schlesiens. Entomologischer Anzeiger 11: 79-82, 99-102, 117–120.
      (Scholz 1931)

1931. Pęska W. Obserwacje nad biologią dzióbałka gajowego – Anthocoris nemorum L. Prace Wydziału Chorób Roślin P.I.N.G.W. 10: 53–72.
      (Pęska 1931)

1930. Węgrzecki M. O pewnych różnicach morfologicznych między gatunkami Miris dolobratus (L.) i Miris ferrugatus Fall. (Heteroptera, Miridae). Annales Musei Zoologici Polonici 9: 13–20.
      (Węgrzecki 1930)

1930. Scholz M.F.R. Zur Rhynchotenfauna Böhmens. Entomologischer Anzeiger 10: 306-308, 326-328, 341-344, 361-364, 381-384, 401-404, 421-424, 449–452.
      (Scholz 1930)

1930. Nowotny H. Die Rindenwanzen (Aradus) Oberschlesiens. Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und Museumsvereins 13-14: 158–159.
      (Nowotny 1930)

1930. Greiner J. Uber Wacholder bewohnende Heteropteren und Dicyphus epilobii Reut. Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellchaft 7: 98.
      (Greiner 1930)

1929. Wille J. Die Rubenblattwanze Piesma quadrata Fieb. Monographien zum Pflanzenschutz, Berlin, 120 ss..
      (Wille 1929)

1929. Gruhl K. Tier und Pflanzenwelt des Kreises Grunberg in Schlesien und seiner naheren Umbegund. Levysohn, Grunberg. 587 ss..
      (Gruhl 1929)

1928. Wille J. Die Rubenblattwanze Piesma quadrata Fieb., ihre Bedeutung als Schadling und ihre Bekampfung. Verhandl. Deutsch. Gesellsch. angew. Entom. Munchen: 94–101.
      (Wille 1928)

1928. Thieleben O., Schneider H., Wille J. Das Gebiet das Schadauftretens der Rubenblattwanze, Piesma quadrata Fieb., in Mittel- und Ostdeutschland. Nachrichtenblatt für den deutschen Pflanzenschutzdienst 8(1): 3–5.
      (Thieleben et al. 1928)

1928. Strawiński K. Mesocerus marginatus (L.) – (Hem.-Heteroptera, Coreidae). Polskie Pismo Entomologiczne 7(1-4): 46–64.
      (Strawiński 1928)

1928. Stichel W. Stephanitis rhododendri Horv. und St. azaleae Horv. = St. oberti Kol.? (Hem., Ting.). Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie 23.
      (Stichel 1928)

1928. Schubert W. Biologische Untersuchungen über die Rubenblattwazne Piesma quadrata Fieb. in schlesiechen Befallgebiet. Zeitschrift Angew. Ent. 13: 129–155.
      (Schubert 1928)

1928. Schmidt M. Stephanitis rhododendri Horv. (Hem., Ting.) in Deutschland. Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie 23: 205–206.
      (Schmidt 1928)

1928. Schmidt E. Verzeichnis der pommerschen Wanzen nach dem Material des Pommerschen Museum für Naturkunde. Abhandlungen und Berichte der Pommerschen Naturforschenden Gesellschaft 9: 188–196.
      (Schmidt 1928)

1928. Mokrzecki Z. Sprawozdanie z działalności Zakładu Ochrony Lasu i Entomologii w Skierniewicach. Polskie Pismo Entomologiczne 6: 265–325.
      (Mokrzecki 1928)

1928. Laske C. Bemerkenswertes über Pflanzenkrankheiten in Schlesien im Jahre 1926. Jahres-Bericht der Schlesischen Gesselschaft für Vaterländische Kultur 1927.
      (Laske 1928)

1928. Kulmatycki W., Gabański J. Występowanie Aphelocheirus (aestivalis Fabr.) w Wierzycy. Archiwum Hydrobiologji i Rybactwa 3: 111–122.
      (Kulmatycki et Gabański 1928)

1927. Strawiński K. Picromerus bidens L., Morfologia i biologia z uwzględnieniem znaczenia gospodarczego. Polskie Pismo Entomologiczne 6(1-2): 123–151.
      (Strawiński 1927)

1927. Lingelsheim A. Ein neuer tierischer Schadling des Wurmfarns. Pharmazeut. Zentralhalle 68(3): 33–36.
      (Lingelsheim 1927)

1927. Lindiger L. Die Rhododendronwanze. Die Gartenwelt 31: 687–688.
      (Lindiger 1927b)

1927. Lindiger L. Bemerkung über die Rhododendron-Wanze. Entomologische Rundschau 44(9): 36.
      (Lindiger 1927a)

1927. Keler S. Szkodniki roślin uprawnych w Wielkopolsce, na Pomorzu i na Śląsku w r. 1924 i 1925. Prace Wydziału Chorób Roślin P.I.N.G.W. Bydgoszcz, 2.
      (Keler 1927)

1927. Jaczewski T. Parę uwag o rodzaju Corixa Geoffr. (Heteroptera, Corixidae). Polskie Pismo Entomologiczne 5(3-4): 121–126.
      (Jaczewski 1927a)

1927. Jaczewski T. Nowy dla fauny polskiej gatunek wioślaka (Corixidae). Polskie Pismo Entomologiczne 6(1-2): 151–154.
      (Jaczewski 1927b)

1926. Strawiński K. Sprzymierzeńcy nasi wśród owadów w walce ze szkodnikami roślin. Przyrodnik 3: 196–213.
      (Strawiński 1926)

1926. Lingelsheim A. Impatiens parviflora D.C., eine fettausscheidende Pflanze. Beitrage Biol. Pflanz. 14: 359–365.
      (Lingelsheim 1926)

1926. Kiricenko A.N. Beitrage zur Kenntnis palaearktischer Hemipteren. Konowia 5: 57–63.
      (Kiricenko 1926)

1925. Strawiński K. Historia naturalna korowca sosnowego, Aradus cinnamomeus Panz. Hemiptera-Heteroptera. Roczniki Nauk Leśnych 13: 1–51.
      (Strawiński 1925)

1925. Schmidt E. Bemerkungen über einige deutsehen Rhynchoten. Jahrbucher des Nassauischen Vereins für Naturkunde 77: 76–78.
      (Schmidt 1925)

1924. Stichel W. Die einheimischen Piesma-Arten. Internationalen Entomologische Zeitschrift Guben 18: 146–149.
      (Stichel 1924)

1924. Krasucki A. Materjały do poznania pluskwiaków wodnych (Rhynchota – Heteroptera – Aquatilia). Rozprawy i Wiadomości z Muzeum im. Dzieduszyckich 9: 17–63.
      (Krasucki 1924b)

1924. Krasucki A. Einige Bemerkungen in Bezug auf F. Schaumacher's Publikation Mezira tremulae (Germar), in Naturdenkmal aus dem Urwalde von Bialowies in Polen. Polskie Pismo Entomologiczne 2: 199–201.
      (Krasucki 1924a)

1924. Jaczewski T. Revision on the Polish Corixidae. Annales Musei Zoologici Polonici 3: 1–98.
      (Jaczewski 1924)

1924. Dyckerhoff F. Die Rubenblattwanze (Zosmenus quadratus Fieb.). Nachrichtenblatt für den deutschen Pflanzenschutzdienst 4(8): 54–46.
      (Dyckerhoff 1924)

1923. Woroniecki J. Szkodniki pól, ogrodów i lasów występujące na terenie Puław i okolicy w r. 1923. Pamiętniki Państwowego Instytutu Nauk. Gosp. Wiejsk. 4: 18–23.
      (Woroniecki 1923)

1923. Stichel W. Entomologisches aus dem Riesengebirge, mit besonderer Berucksichtigung der Hemipteren. Internationale Entomologische Zeitschrift 17(6): 41–45.
      (Stichel 1923)

1923. Pongracz A. Beitrage zur Tiergeographie Polens. Archiv fur Naturgeschichte, 89A: 244–259.
      (Pongracz 1923)

1923. Ext W. Eine ernste Gafahr für den Rubenblattwanze. Dtsch. Zuckerindustrie 1923: 739–740.
      (Ext 1923)

1923. Borkowski W. Obserwacje nad pluskwiakiem Aradus cinnamomeus w lasach knyszyńskich. Las Polski 3.
      (Borkowski 1923)

1922. Krasucki A. Przyczynek do poznania fauny pluskwiaków (Hemiptera L.) krajowych. Rozprawy i wiadomości z muzeum im. Dzieduszyckich 5: 26–46.
      (Krasucki 1922)

1922. Kloska J. Uwagi do artykułu p. K. Gajla o pluskwie Aradus cinnamomeus. Las Polski 2.
      (Kloska 1922)

1922. Jaczewski T. Parę słów o nartniku, Mesovelia furcata Mls. (Heteroptera, Mesoveliidae). Polskie Pismo Entomologiczne 1: 12–16.
      (Jaczewski 1922)

1922. Gail K. Masowy pojaw Aradus cinnamomeus Panz. w młodnikach sosnowych Hemiptera: Heteroptera, Aradidae. Las Polski 2: 1–10.
      (Gail 1922)

1921. Tenenbaum S. Pluskwiaki (Rhynchota) z Ordynacji Zamojskiej. Pamiętnik Fizjograficzny 26: 1–16.
      (Tenenbaum 1921)

1921. Pax F. Die Tierwelt Schlesiens. Jena.
      (Pax 1921)

1919. Schumacher F. Uber die markischen Serenthia-Arten. Deutsche entomologische Zeitschrift 1919.
      (Schumacher 1919b)

1919. Schumacher F. Mezira tremulae (Germar), ein Naturdenkmal aus dem Urwalde von Bialovies in Polen. Deutsche entomologische Zeitschrift 1919: 285–288.
      (Schumacher 1919a)

1919. Krasucki A. Przyczynek do poznania fauny pluskwiaków krajowych (Sprawozdanie z wycieczki do Zarzecza, odbytej w sierpniu w r. 1917). Rozprawy i wiadomości z muzeum im. Dzieduszyckich 3: 191–198.
      (Krasucki 1919)

1917. Schumacher F. Uber das Vorkommen von Phimodera nodicollis Germ. in Brandenburg. Deutsche Entomologische Zeitung 1917: 338–339.
      (Schumacher 1917a)

1917. Schumacher F. Heteropteren von Salzquell bei Salzbrunn. Deutsche entomologische Zeitschrift 3-4: 339.
      (Schumacher 1917b)

1917. Oberstein O. Krankheiten und Beschädigungen der Kulturpflanzen in Schlesien im Jahre 1915. Jahres-Bericht der Schlesischen Gesselschaft für Vaterländische Kultur 94(IIb): 8–16.
      (Oberstein 1917)

1916. Schumacher F. Phimodera nodicollis Germar neu für Brandenburg. Deutsche Entomologische Zeitung 1916: 952.
      (Schumacher 1916b)

1916. Schumacher F. Kleine hemipterologische Mitteilungen. Deutsche Entomologische Zeitung 1916: 80.
      (Schumacher 1916a)

1916. Oberstein O. Krankheiten und Beschädigungen der Kulturpflanzen in Schlesien im Jahre 1914. Jahres-Bericht der Schlesischen Gesselschaft für Vaterländische Kultur 93(IIb): 2–13.
      (Oberstein 1916)

1916. Krasucki A. Zestawienie wyników dotychczasowych badań w grupie pluskwiaków różnoskrzydłych znalezionych do roku 1915 w Galicyi. Rozprawy i Wiadomości z Muzeum im. Dzieduszyckich 2: 183–212..
      (Krasucki 1916)

1915. Stobiecki S. Wykaz pluskwiaków (Rhynchota) zebranych w Galicji zachodniej i środkowej. Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU 49: 126–219.
      (Stobiecki 1915)

1915. Schumacher F. Coptosoma scutellatum Geoffr. in Bradenburg. Deutsche Entomologische Zeitung 1915: 529–531.
      (Schumacher 1915)

1914. Grosser W. Krankheiten und Beschädigungen der Kulturgewächse in Schlesien im Jahre 1912. Jahres-Bericht der Schlesischen Gesselschaft für Vaterländische Kultur 91(IIb): 76–88.
      (Grosser 1914)

1913. Szulczewski A. Beitrag zu einem Verzeichnis der Posener Rhynchoten (Hemiptera). Deutschen Entomologischen Zeitschrift 3: 307–314.
      (Szulczewski 1913)

1913. Schumacher F. Weitere Beitrage zur Hemipteren-Fauna der Provinz Posen. Deutschen Entomologischen Gesellschaft 6: 670–674.
      (Schumacher 1913b)

1913. Schumacher F. Die Rhynchotem-Fauna der Mark Brandenburg VI. Deutsche entomologische Zeitschrift 1913: 674–680.
      (Schumacher 1913c)

1913. Schumacher F. Bemerkungen zum Verzeichnis der von A. Szulczewski in der Provinz Posen gesammelten Wanzen. Deutsche entomologische Zeitschrift 1913: 315–316.
      (Schumacher 1913a)

1913. Grosser W., Oberstein O. Die Schadigungen der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen in Schlesien im Jahre 1911. Jahres-Bericht der Schlesischen Gesselschaft für Vaterländische Kultur 90(IIb): 14–23.
      (Grosser et Oberstein 1913)

1912. Schumacher F. Revision der Hemipteren-Fauna Schlesiens. Entomologische Rundschau 29: 6, 16, 31-32, 47-48, 70-71, 84.
      (Schumacher 1912a)

1912. Schumacher F. Die Rhynchoten-fauna der Mark Brandenburg. V. Piesmatidae, Tingitidae, Aradidae, Nabidae, Hebridae, Mesoveliidae, Cimicidae, Anthocoridae, Microphysidae. .
      (Schumacher 1912e)

1912. Schumacher F. Die Rhynchoten-Fauna der Mark Brandenburg III. Fam. Lygaeidae. Pyrrhocoridae. Berliner Entomologische Zeitschrift 57: 27–32.
      (Schumacher 1912c)

1912. Schumacher F. Die Rhynchotem-Fauna der Mark Brandenburg IV. Fam. Berytidae (Neididae). Berliner Entomologische Zeitschrift 57: 131–143.
      (Schumacher 1912d)

1912. Schumacher F. Die deutschen Vertreter der Gattung Phimodera (Hem. Het., Pent.). Berliner Entomologische Zeitung 56: 149–150.
      (Schumacher 1912b)

1912. Minkiewicz S. Fauna zimowa trzech jezior tatrzańskich. Die Winterfauna dreier Tatra-Seen. Bulletin International de l’Académie des Sciences de Cracovie, Classe des Sciences Mathématiques et Naturelles, Série B (Sciences Naturelles) 1912(7): 833–854.
      (Minkiewicz 1912)

1912. Grosser W., Oberstein O. Die Schadigungen der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen in Schlesien im Jahre 1910. Jahres-Bericht der Schlesischen Gesselschaft für Vaterländische Kultur 89(IIb): 14–23.
      (Grosser et Oberstein 1912)

1911. Schumacher F. Revision der Hemipteren-Fauna Schlesiens. Entomologische Rundschau 28: 188–189.
      (Schumacher 1911b)

1911. Schumacher F. Die Rhynchotem-Fauna der Mark Brandenburg II. Coreidae. Berliner Entomologische Zeitschrift 56.
      (Schumacher 1911e)

1911. Schumacher F. Die märkische Pentatomiden-Fauna und ihre zusammensetzung. Zoologischer Anzeiger 37: 129–136.
      (Schumacher 1911a)

1911. Schumacher F. Die deutschen Vertreter der Gattung Phimodera (Hem. Het. Pent.). Berliner Entomologische Zeitschrift 56.
      (Schumacher 1911d)

1911. Schumacher F. Beitrage zur Kenntnis der Rhynchotenfauna Deutschlands (hemipt.). Deutsche entomologische Zeitschrift 1911.
      (Schumacher 1911c)

1911. Grosser W. Beschädigungen und Krankheiten der Kulturgewächse Schlesiens im Jahre 1909. Jahres-Bericht der Schlesischen Gesselschaft für Vaterländische Kultur 88(IIb): 14–18.
      (Grosser 1911)

1910. Smreczyński S. Spis pluskwiaków zebranych w Gorcach w roku 1909. Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU 44: 109–122.
      (Smreczyński 1910b)

1910. Smreczyński S. Pluskwiaki nowe dla fauny galicyjskiej. Wykaz II. Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU 44: 123–125.
      (Smreczyński 1910a)

1910. Minkiewicz S. Przyczynek do fauny jezior tatrzańskich. Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego 31: 16–30.
      (Minkiewicz 1910)

1910. Kuhlgatz T. Uber das Tierleben in dem von der Staatsforstverwaltung geschutzten Zwergbirken-Moor in Neulinum. Bericht des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins 32: 80–90.
      (Kuhlgatz 1910)

1910. Grosser W. Ein neuer Rubenschadling (Piesma capitata). Zeitschrift der Landwirthschaftskammer für die Provinz Schlesien 14: 914.
      (Grosser 1910)

1908. Szulczewski A. Verzeichnis der bei Janowitz im Kreise Znin gefangenen Wanzen. Zeitschrift der Naturwissenschaftliechen Abteilung 15: 35–38.
      (Szulczewski 1908)

1908. Smreczyński S. Uwagi o dotychczasowych spisach pluskwiaków galicyjskich. Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU 43: 63–68.
      (Smreczyński 1908b)

1908. Smreczyński S. Dodatek do spisu pluskiew św. p. prof. B. Kotuli. Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU 43: 1–11.
      (Smreczyński 1908a)

1908. Enderlein G. Biologisch-faunistische Moor- und Dünenstudien. Ein Beitrag zur Kenntnis biosynöcischer Regionen in Westpreussen. Bericht des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins 30: 54–238.
      (Enderlein 1908)

1907. Kiss J., Olasz K. Adatok Arva-Polhora es a Babiagura rovafaunajahoz. Rovart. Lapok, Budapest 14: 71–76.
      (Kiss et Olasz 1907)

1906. Smreczyński S. Zbiór pluskwiaków prof. Dra Stanisława Zaręcznego. Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU 40: 46–71.
      (Smreczyński 1906b)

1906. Smreczyński S. Wykaz pluskwiaków nowych dla fauny galicyjskiej. Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU 40: 72–79.
      (Smreczyński 1906a)

1906. Enderlein G. Bericht über eine entomologische Reise dur das Westpreussische Kustengebiet vornehmlich in Kreize Putzig. Bericht des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins 28: 67–70.
      (Enderlein 1906)

1904. Gudewill A. Kiefernrindenwanze im Kreise Guhrau. Jahrbuch des Schlesischen Forstvereins 1904: 38–39.
      (Gudewill 1904)

1901. Kuhlgatz T. Orthoptera, Odonata und Rhynchota. In: Rübsaamen E.H. (eds.) Bericht über meine Reisen durch die Tucheler Heide in den Jahren 1896 und 1897. Danzig. 145–148.
      (Kuhlgatz 1901)

1897. Horvath G. Hemiptera. Fauna Regni Hungariae 1897: 1–72.
      (Horvath 1897)

1896. Grenzenberg M. Bericht über die Haase'sche Excursion im Kreise Karthaus mit besonderer Berücksichtigung der Myriapoden. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig 9: 236–253.
      (Grenzenberg 1896)

1895. Reuter O.M. Species Palaearcticae generis Acanthia Fabr., Latr. Acta Societatis Scientiarum Fennicae 21: 1–58.
      (Reuter 1895)

1894. Nasonov N.V. Kollekcji Zoologizeskago kabineta Imperatorkago Varsavskago Universiteta II. Spisok i opisanie kollekcjii po biologii nasiekomych. Warszawa.
      (Nasonov 1894)

1894. Brischke C.G.A. Entomologische Beobachtungen im Jahre 1892. Schriften der Naturforschende Gesellschaft in Danzig 8: 57–59.
      (Brischke 1894)

1893. Teicher T. Beitrag zur Insektenfauna van Landshut (in Schlesien) und Umgebung. Insektenborse 10: 200–201.
      (Teicher 1893)

1891. Brischke C.G.A. Bericht über eine zweite Excursion nach Steegen im Jahre 1889. Schriften der Naturforschende Gesellschaft in Danzig 7: 50–75.
      (Brischke 1891)

1890. Kotula B. Spis pluskiew z okolic Przemyśla (i po części Lwowa). Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU 25: 131–140.
      (Kotula 1890)

1890. Brischke C.G.A. Insecten auf Farnkrautern. Schriften der Naturforschende Gesellschaft in Danzig 7.
      (Brischke 1890)

1889. Brischke C.G.A. Bericht über eine Excursion nach Steegen auf der Frischen Nahrung im Juni 1888. Schriften der Naturforschende Gesellschaft in Danzig 7: 193–209.
      (Brischke 1889)

1888. Brischke C.G.A. Bericht über eine Excursion nach Hela während des Juli 1887. Schriften der Naturforschende Gesellschaft in Danzig 7: 42–64.
      (Brischke 1888)

1887. Brischke C.G.A. Bericht über eine zoologische Excursion nach Seeresen im Juni 1886. Schriften der Naturforschende Gesellschaft in Danzig 6.
      (Brischke 1887)

1886. Stobiecki S. Materiały do fauny W. Ks. Krakowskiego. Cz. I. Pluskwiaki (Hemiptera), Szarańczaki (Orthoptera) i Mięczaki (Mollusca). Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU 20: 120–161.
      (Stobiecki 1886)

1884. Reuter O.M. Ad cognitionem Aradidarum palaearcticarum. Wiener Entomologische Zeitung 3: 129–137.
      (Reuter 1884)

1884. Łomnicki M. Dodatek do wykazu pluskw różnoskrzydłych (Hemiptera-Heteroptera) galicyjskich. Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU 18: 204–206.
      (Łomnicki 1884)

1883. Stobiecki S. Do fauny Babiej Góry. Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU 17: 1–84.
      (Stobiecki 1883)

1883. Reuter O.M. Hemiptera Gymnocerata Europae, Hemipteres Gymnocerates d’Europe, du bassin de la Mediterranee et de l'Ase Russe. III. Acta Societatis Scientiarum Fennicae 13: 313–496.
      (Reuter 1883)

1882. Łomnicki M. Pluskwy różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) znane dotychczas z Galicyi. Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU 16: 37–55.
      (Łomnicki 1882)

1881. Reuter O.M. Analecta hemipterologica. Zur Artenkenntnis, Synonymie und geographischen Verbreitung der palaerktischen Heteropteren. Berliner Entomologische Zeitschrift 25.
      (Reuter 1881)

1880. Letzner K. Uber vier seltene schlesische Hemipteren. Jahres-Bericht der Schlesischen Gesselschaft für Vaterländische Kultur 1879: 358.
      (Letzner 1880)

1871. Brischke C.G.A. Verzeichnis der Wanzen und Zirpen der Provinz Preussen. Schriften der Naturforschende Gesellschaft in Danzig 2: 26–40.
      (Brischke 1871)

1870. Nowicki M. Zapiski faunicze. Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU 4: 1–28.
      (Nowicki 1870b)

1870. Nowicki M. Dodatek do wykazu pluskwiaków. Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU 4: 237–240.
      (Nowicki 1870a)

1868. Nowicki M. Wykaz pluskwówek (Rhynchota F., Hemiptera). Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU 2: 91–107.
      (Nowicki 1868)

1867. Nowicki M. Zapiski z fauny tatrzańskiej. Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU 1: 197–205.
      (Nowicki 1867)

1864. Nowicki M. Przyczynek do owadniczej fauny Galicyi. Rozprawy i Wiadomości Muzeum Dzieduszyckich, Kraków, 87 pp..
      (Nowicki 1864)

1861. Fieber X.F. Die europäischen Hemipteren. Wien, Carl Gerold's Sohn, 1861.
      (Fieber 1861)

1860. Dohrn A. Hemipterologische Miscellaneen II. Stettiner Entomologische Zeitung 21: 99–109,158–161.
      (Dohrn 1860)

1858. Baerensprung F. Neue und seltene Rhynchoten der europäischen Fauna. Deutsche entomologische Zeitschrift 3(4): 329–338.
      (Baerensprung 1858)

1857. Waga A. Sprawozdanie z podróży naturalistów odbytej w r. 1854 do Ojcowa. Biblioteka Warszawska 2: 163–227.
      (Waga 1857)

1856. Flor G. Rhynchotorum Livonicorum Descriptio. Familia Prima Longiscuti Am. et A. Serv., Scutati Burm. Dorpati Livonorum.
      (Flor 1856)

1855. Stronczyński K. Podróż do Ojcowa. [In:] Stronczyński K., Taczanowski W., Waga A. Sprawozdanie z podróży naturalistów odbytej w r. 1854 do Ojcowa. Biblioteka Warszawska, tom II:142–172.
      (Stronczyński 1855)

1854. Assmann A. Hemiptera. Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefunden wanzenartigen Insekten. Zeitschrift für Entomologie 8: 1–106.
      (Assmann 1854)

1852. Górski S. Analecta an entomographiam provinciarum occidentali-meridionalium Imperii Rossici. Berolini, 259 ss..
      (Górski 1852)

1852. Fieber X.F. Rhynchotographien. Abhandlungen des bohmischen Gesellschaft der Wissenschaften 5.
      (Fieber 1852)

1850. Scholtz H. Etwas über die Lebensweise der Tingideen. Zeitschrift für Entomologie Breslau 14.
      (Scholtz 1850)

1848. Schramm E. Bericht über die Arbeiten der entomologischen Section im Jahre 1847. V. Hemiptera. Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 1847: 15.
      (Schramm 1848)

1847. Scholtz H. Prodromus zur einer Rhynchoten-Fauna von Schlesien. Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 1846: 104–164.
      (Scholtz 1847)

1846. Scholtz H. Beschreibung zweier neuen Wanzenarten. Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 1845: 53–54.
      (Scholtz 1846)

1846. Schilling P.S. Schlesische Arten der Gattung Miris Fab. Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 1845: 52.
      (Schilling 1846)

1845. Scholtz H. 3 neue schlesische Arten der Gattung Capsus. Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 1844.
      (Scholtz 1845)

1844. Schilling P.S. Ueber die in Schlesien und der Grafschaft Glatz von mir gesamelten Arten den Gattung Pentatoma Latreille. Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 1843: 179–184.
      (Schilling 1844)

1843. Schilling P.S. Ueber die in Schlesien und der Grafschaft Glatz bischer aufgefundenen Arten der Schildwanzen. Übersicht der Arbeiten und Veränderungen der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 1842: 159–160.
      (Schilling 1843)

1839. Siebold C.T. Beitrag zur Fauna der wirbellosen Tiere Preussens. IV Beitrag: Preussische Wanzen und Zirpen. Preussischen Provinzialblätter 21: 429–447.
      (Siebold 1839)

1837. Schilling P.S. Neue Arten der von Fallen gegründeten Gattung Phytocoris. Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 1836: 83–84.
      (Schilling 1837)

1836. Gravenhorst I.L.C. Jahres-Bericht über die Arbeiten der entomologischen Section. Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 1835: 79–83.
      (Gravenhorst 1836)

1834. Schummel T.E. Bericht der entomologischen Section. V. Hemiptera. Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 1833: 78.
      (Schummel 1834)

1833. Schilling P.S., Schummel T.E. Bericht der entomologischen Section der Schlesischen Geselschaft für Vaterländische Kultur im Jahre 1832. Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 1832: 69.
      (Schilling et Schummel 1833)

1832. Schummel T.E. Bericht der entomologischen Section. Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 1831: 73–74.
      (Schummel 1832)

1829. Schilling P.S. Hemiptera Heteroptera Silesiae systematice disposuit. Beiträge zur Entomologie besonders in Bezug auf die Schlesische Fauna 1: 34–93.
      (Schilling 1829)

1827. Schilling P.S. Tingis humuli aus Skarsine, Kr. Trebnitz. Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 1826: 22.
      (Schilling 1827a)

1827. Schilling P.S. Beschreibung der in Schlesien einheimischen Arten aus der Gatung Coreus. Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 1826: 22.
      (Schilling 1827b)

1806. Weigel J.A.V. Geographische, naturhistorische und technologische Beschreibung des souverainen Herzogthums Schlesien. Verzeichnis der entdeckten in Schlesien lebenden Trie, Berlin XII + 358ss..
      (Weigel 1806)

1603. Schwenckfeld C. Theriotropheum Silesiae, in quo animalium hoc est Quadrupedum, Reptilium, Avium, Piscum, Insectorum natura, vis et usus sex libris perstriguntur. Lignicii, 603 ss..
      (Schwenckfeld 1603)


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2024.

Licznik odsłon: 0