START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)
PLUSKWIAKI ŚWIATA (TRUE BUGS OF THE WORLD)


O PROJEKCIE (ABOUT)Założenia:

Ideą projektu jest zebranie i udostępnienie w przystępnej formie wiedzy dotyczącej różnorodności, rozmieszczenia oraz identyfikacji przedstawicieli pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) występujących na terenie Polski. W tym celu przygotowano wykaz piśmiennictwa dotyczącego krajowych Heteroptera, krytyczną listę gatunków spotykanych w Polsce, mapy przedstawiające ich rozmieszczenie, a także ikonografię i wskazówki do oznaczania. W wielu przypadkach wskazówki te są tłumaczeniem prac pisanych w języku niemieckim, francuskim i angielskim.

Autorami projektu są Grzegorz Gierlasiński (pomysłodawca i redaktor) oraz Artur Taszakowski.Objectives:

The idea of the project is to gather and share knowledge about the diversity, distribution and identification of true bugs (Heteroptera) in Poland in an accessible form. For this purpose, a list of references, a critical list of species occurring in Poland, maps showing their distribution, as well as iconography and guidelines for identification have been prepared. These guidelines often translate works written in German, French and English.

The project's authors are Grzegorz Gierlasiński (originator and editor) and Artur Taszakowski.


Sposób cytowania:

Gierlasiński G., Taszakowski A. 2013-2024. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. http://www.heteroptera.us.edu.pl.How to cite:

Gierlasiński G., Taszakowski A. 2013-2024. True Bugs (Hemiptera: Heteroptera) of Poland. http://www.heteroptera.us.edu.pl.


Podziękowania:

Autorzy strony pragną podziękować następującym osobom za pomoc w tworzeniu tej strony, udostępnienie zdjęć, przekazanie okazów lub pomoc merytoryczną:

- dr Grzegorz Hebda (pomoc w uzyskaniu dostępu do kilkudziesięciu publikacji o Heteroptera Polski oraz udostępnienie okazów blisko 200 gatunków w celu wykonania zdjęć oraz ponad 50 fotografii pluskwiaków w naturze, a także cenne uwagi merytoryczne);

- prof. dr hab. Jerzy Lis (pomoc w uzyskaniu dostępu do kilkudziesięciu publikacji o Heteroptera Polski oraz pomoc merytoryczna);

- Tomasz Rutkowski (pomoc w analizie danych od strony statystycznej oraz w uzyskaniu dostępu do kilkudziesięciu publikacji o Heteroptera Polski);

- dr hab. Andrzej Wolski (udostępnienie okazów kilkudziesięciu gatunków w celu wykonania zdjęć);

- dr hab. Marek Bunalski (udostępnienie okazów kilkunastu gatunków w celu wykonania zdjęć);

- Roland Dobosz – Dział Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB) (udostępnienie okazów kilkunastu gatunków w celu wykonania zdjęć);

- Petr Kment – Department of Entomology of the National Museum in Prague (NMPC) (udostępnienie okazów kilkunastu gatunków w celu wykonania zdjęć);

- Péter Kóbor – Department of Zoology, Hungarian Natural History Museum, Budapest (HNHM) (udostępnienie okazów kilku gatunków w celu wykonania zdjęć);

- Petr Baňař - Moravian Museum in Brno (MMBC) (udostępnienie okazów kilkunastu gatunków w celu wykonania zdjęć);

- Heidi Viljanen - Finnish Museum of Natural History LUOMUS (udostępnienie okazów kilkunastu gatunków w celu wykonania zdjęć);

- Paride Dioli (udostępnienie okazów kilkunastu gatunków w celu wykonania zdjęć);

- Anna Samogyi - Hungarian Natural History Museum in Budapest (HNHM) (udostępnienie okazów kilkunastu gatunków w celu wykonania zdjęć);

- Herbert Zettel - Natural History Museum, Vienna, Austria (NHMW) (udostępnienie okazów kilku gatunków w celu wykonania zdjęć);

- dr Robert Rozwałka (pomoc w uzyskaniu dostępu do kilku publikacji o Heteroptera Polski);

a także: Adam Woźniak, Alexander Slutsky, Andrzej Ziółko, Aneta Itczak, Antoni Kwiczała, Antoni W. Wysowski, Bariş Çerçi, Boris Loboda, Dorota Radzimkiewicz, Elżbieta Kicińska, Eugeniusz Markiewicz, Ferran Turmo Gort, Grzegorz Dubiel, Grzegorz Kolago, Grzegorz Wieczorek, Jacek Kurzawa, Jacek Nowak, Jacek Żółw, Jarosław Regner, Jonathan Michaelson, Katarzyna Jędrzejko, Krzysztof Przondziono, Krzysztof Stobrawa, Leszek Plackowski, Maksymilian Syratt, Marian Szewczyk, Marcin Szewczyk, Marek Fiedor, Marek Miłkowski, Mariusz Gwardjan, Mick Massie, Monika Pastrykiewicz, Paweł Bieńkowski, Paweł Niemiec, Petri Metsälä, Petro Pynnönen, Pierre Bornand, Rafał Bobrek, Rafał Celadyn, Rafał Kaźmierczak, Rimvydas Kinduris, Ryszard Orzechowski, Sławomir Chmielewski, Stanisław Szafraniec, Tomasz Klejdysz, Witold Ochał, Włodzimierz Wypych;


Grzegorz Gierlasiński

ORCID     Google Scholar     ResearchGate

Artur Taszakowski

ORCID     Google Scholar     ResearchGatehttp://www.heteroptera.us.edu.pl

Redaktor główny: Grzegorz Gierlasiński

Kontakt: heteroptera@us.edu.pl

Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2024

Licznik odsłon: 0