START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)


METODYKA
Podział systematyczny przyjęto za True Bugs of the World (Hemiptera: Heteroptera): Classification and Natural History, second edition. R.T. Schuh & C. Weirauch (2020). Siri Scientific Press Monograph Series Volume 8.


Opisy oraz wskazówki umożliwiające identyfikację gatunków oparto na następujących kluczach do oznaczania:

- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 3. Leptopodidae, Nabrzeżkowate - Saldidae". A. Wróblewski. Warszawa 1968.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6a. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae". J. Gorczyca. A. Herczek. Toruń 2002.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6b. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina: Phylinae". J. Gorczyca. A. Herczek. Toruń 2004.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae". J. Gorczyca. A. Herczek. Toruń 2008.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 7. Nabidae, Reduviidae i Phymatidae". A. Cmoluchowa. PWN 1978.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 9. Płaszczyńcowate - Piesmatidae, smukleńcowate - Berytidae, kowalowate - Pyrrhocoridae". B. Lis. Toruń 2007.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 11. Korowcowate (rozwałkowate) - Aradidae". J. A. Lis. Toruń 2001.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 13. Puklicowate - Acanthosomatidae, żółwinkowate - Scutelleridae". J. Lis, B. Lis. Toruń 1998.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 14. Tarczówkowate - Pentatomidae". J. Lis. Toruń 2000.
- "Heteroptera Poloniae 1. Coreoidea. Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae". B. Lis, A. Stroiński, J. Lis. Opole 2008.
- "Heteroptera Poloniae 2. Pentatomoidea 1. Acanthosomidae, Cydnidae, Plataspidae, Scutteleridae, Thereocoridae". J. A. Lis, B. Lis, D. Ziaja, Opole 2012.
- "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I". J. Gorczyca, Warszawa 2007.
- "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part II". J. Gorczyca, A. Wolski, Warszawa 2011.
- "Faune de l'Europe et du Bassin Mediterrian. Tom 7. Hemipteres. Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae". J. Pericart. Paris 1972.
- "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. Wegner et H. H. Weber", Paris 1964.
- "Faune de France, tom 84. Heteropteres Lygaeidae Euro-Mediterraneens. J. Pericart", Paris 1998.
- "Zajadkowate (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) Polski: przegląd systematyczny, rozmieszczenie, klucz do oznaczania". Gierlasiński G., Chłond D., Taszakowski A., Lis B. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica 13: 69–92. 2019.
- "Damsel bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) of Poland: identification key, distribution and bionomy". Gierlasiński G., Lis B., Kaszyca-Taszakowska N., Taszakowski A. Monographs of the Upper Silesian Museum 17: 1–100. 2020.

Nazewnictwo struktur morfologicznych i anatomicznych przyjęto za:

- "Słownik entomologiczny". J. Razowski. Warszawa 1987.


Rekord faunistyczny

Termin "rekord" (zdefiniowany w pracy: "Analiza rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce na podstawie dotychczasowych danych". G. Gierlasiński, Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 12: 1-4, 2018) oznacza następujący wektor:

(G, K, M, U, P)

gdzie kolejne litery oznaczają:
G - gatunek;
K - kraina zoogeograficzna, z której wykazano gatunek G;
M - miejscowość (miejsce) w krainie zoogeograficznej K, z którego wykazano gatunek G;
U - odpowiadający miejscowości (miejscu) M kwadrat na siatce UTM;
P - zbiór publikacji, w których wykazano gatunek G z miejscowości M (i kwadratu U).


Zdjęcia okazów wykonywane są za pomocą mikroskopu stereoskopowego Leica M205C z oświetlaczem Leica LED5000 HDI, kamerą Leica DFC495 oraz oprogramowaniem Leica application suite 4.9.0. Do obróbki graficznej wykorzystywane jest program Adobe Photoshop CS6.

Mapy rozmieszczenia przygotowywane są za pomocą programu MapaUTM ver. 5.4

Zdjęcia z natury umieszczone w sekcji "Ikonografia" opatrzono tekstem wskazującym autora zdjęcia.Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2023