START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)


PROGRAMY
MapaUTM ver.6

Program MapaUTM jest przeznaczony do nanoszenia wprowadzonych do pola tekstowego punktów UTM na mapy podkładowe. Nanoszenie punktów możliwe jest w dwóch trybach. W trybie prostym użytkownik wprowadza kwadraty UTM, oddzielone przecinkami. W drugim trybie, dzięki formatowi "kwadratUTM-kod_koloru-kształt", możliwe jest definiowanie dla każdego punktu odrębnego koloru i kształtu. Do dyspozycji użytkownika są trzy mapy podkładowe (prosta siatka UTM, siatka z województwami oraz siatka z naniesionymi na województwa polami UTM).

Program przeznaczony jest do użytku niekomercyjnego. Mapy wygenerowane przez program mogą być wykorzystywane w publikacjach naukowych, stronach internetowych oraz w innych mediach (pod warunkiem wskazania, iż użyto do tego celu programu MapaUTM).

Link do programu (spakowanego do archiwum RAR): MapaUTM ver. 6

Autor programu: Grzegorz GierlasińskiWskazówki dla użytkowników:

Poszczególne kwadraty muszą być odzielone przecinkami. Możliwe są dwa tryby wprowadzania danych:
1) same kwadraty UTM; kolor ustawiany jest w polu "Kolor wspólny"; kształt ustawiany jest w polu "Kształt rekordu"; domyślny kolor: czarny; domyślny kształt: kółko.
Przykład: CA51,DD56,DE00
2) dla każdego kwadratu UTM definiowane są indywidualne ustawienia koloru i kształtu.
Przykład: CA51-1-1,DD56-2-3,DE00-6-3

Możliwe jest również (dla kwadratów i kółek) generowanie punktów dwukolorowych: czarno-czerwonych lub czarno-niebieskich.EntomoLabels ver.6

Program EntomoLabels służy do drukowania etykietek entomologicznych opartych na przygotowanych wcześniej szablonach. Pakiet wbudowanych szablonów jest dostarczony z programem, użytkownik posiada pomimo to możliwość tworzenia własnych szablonów dzięki rozbudowanemu narzędziu edycji. Zaletą programu jest możliwość pracy z plikami CSV, dzięki czemu bezproblemowe staje się drukowanie nawet kilkuset etykietek jednocześnie. W programie zaimplementowano również obsługę plików graficznych, na przykład z symbolami płci.

Program przeznaczony jest do użytku niekomercyjnego.

Link do programu (spakowanego do archiwum ZIP): EntomoLabels ver. 6.12

Autorzy programu: Grzegorz Banasiak i Grzegorz GierlasińskiCopyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022