START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Acanthosomatidae   >>   Elasmucha fieberi

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 13. Puklicowate - Acanthosomatidae, żółwinkowate - Scutelleridae". J. Lis, B. Lis. Toruń 1998.
Elasmucha fieberi:
Pierwszy człon czułków wyraźnie wystający poza wierzchołek głowy; czułki zazwyczaj ciemne, czasami nawet czarne; zewnętrzny szczytowy kąt korium mniej lub bardziej zaostrzony; brzegowe listewki odwłoka (connexivum) dwubarwne, z wyraźnymi ciemnymi poprzecznymi pasami; boczne rogi przedplecza słabo odstające na bok; przednioboczny kąt przedplecza z wyraźnym zębowatym wyrostkiem; ciemna plama w nasadowej części tarczki zazwyczaj rozmyta, często słabo widoczna; blaszkowate żeberko na śródpiersiu przesunięte do tyłu, sięga przynajmniej do bioder środkowej pary nóg, ale z przodu nie dochodzi do przedniej krawędzi przedpiersia; kolcowaty wyrostek trzeciego segmentu odwłoka krótki, sięga najwyżej nieco poza biodra środkowych nóg; ujścia gruczołów zapachowych krótsze, szersze i wyraźnie zaokrąglone na końcu; brzuszna strona odwłoka jasna z licznymi czarnymi punktami; stopy dwuczłonowe; długość ciała 7.0-8.5 mm.
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.