START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Alydidae   >>   Alydus calcaratus (Linnaeus, 1758)


Alydus calcaratus:
Wierzch ciała czarnobrązowy, spód czarny. Głowa barwy czarnej, pokryta licznymi, wyraźnie odstającymi włoskami. Czułki barwy żółtej; pierwszy człon od połowy długości do wierzchołka czarny; drugi i trzeci czarne w części wierzchołkowej; pierwsze trzy człony z nielicznymi, wyraźnie odstającymi włoskami. Przednia część przedplecza zawsze czarna, pokryta licznymi włoskami; tylna brązowoczarną, z czarną smugą biegnącą przez środek przedplecza. Tarczka czarna, z żółtym wierzchołkiem. Barwa półpokryw zmienna od jasno- do ciemnobrązowej. Listewka odwłoka czarna z małym żółtym paskiem lub plamą przy przedniej krawędzi segmentów. Tergity odwłoka czerwone, pierwszy i ostatni czarne. Uda barwy czarnej; golenie żółtobrązowe, czarne w części szczytowej. Pierwszy człon stóp żółty, czarny na wierzchołku; drugi i trzeci czarne. Długość ciała 10-12 mm. Gatunek występujący w całej Holarktyce, głównie w strefie klimatów umiarkowanych, na terenach otwartych, suchych, często w zbiorowiskach ruderalnych. Wykazywany z następujących roślin: szczodrzeńca (Cytisus sp.), janowca (Genista sp.), wilżyny (Ononis sp.), lucerny (Medicago sp.), żarnowca (Sarothamnus scoparius), wrzosu (Calluna vulgaris), wrzośca (Erica tetralix).
Na podstawie:
Lis B., Stroiński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1: 157 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.