START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Alydidae   >>   Megalotomus junceus (Scopoli, 1763)


Megalotomus junceus:
Ciało i czułki barwy czarnej. Oczy białawe, przyoczka czerwone. Listewka odwłoka bardzo wąska, jej segmenty żółto-czarne. Wierzchołek tarczki oraz zewnętrzna krawędź przykrywki barwy żółtej. Długość ciała 11-12 mm. Spotykany na suchych stanowiskach (nasypy kolejowe, murawy kserotermiczne). Wykazywany z następujących roślin: janowca barwierskiego (Genista tinctoria), komonicy zwyczajnej (Lotus corniculatus L.), żarnowca (Sarothamnus scoparius), koniczyny (Trifolium sp.), szczodrzeńca (Cytisus sp.) oraz turzycy sztywnej (Carex elata). Gatunek transpalearktyczny, szeroko rozprzestrzeniony w Europie, z wyjątkiem jej północnej części. W Polsce rzadki, znany z pojedynczych stanowisk na południu i południowym wschodzie kraju.
Na podstawie:
Lis B., Stroiński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1: 157 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.